Yangından korunma

Filtre sistemlerinde yangın koruması

Herding FLAMEBREAK, Herding filtre sistemleri için VdS 3445 veri sayfasına (filtre ünitelerinde yangın koruması) uygun bir ekipman korumasıdır. Filtre ünitesinde yangın çıkması durumunda, yangın uygun sensörler ile algılanacak, dışarıdan ve doğrudan yerinde raporlanacak ve filtre ünitesine yangın söndürücü madde verilerek söndürülecektir. Yangından korunma önleminin görevi, bir yangın tehlikesi durumunda hasarı en aza indirmektir.

Yangın algılama
Bir algılama kablosu, hem işletme esnasında hem de filtre sisteminin durması sırasında yangını algılar.

Yangın alarmı
Yangın algılama sinyalinin işlenmesi ve alarmın dışarıya iletilmesi (potansiyelsiz kontak olarak) bir yangın alarm modülü ile yapılır. Buna ek olarak, optik ve akustik alarm doğrudan filtre sisteminde tetiklenir. Gerekirse, filtre sistemi otomatik olarak kapatılır ve yangınla mücadele etmek için söndürme maddesi serbest bırakılır. Yangınla mücadele etmek için filtre sisteminden geçen hava akışı kapatılır, kapatma cihazları kapatılır ve söndürme maddesi filtre sistemine verilir.

Yangın söndürme
Yangınla mücadele için yangın riskine (toz ve filtre ortamı) uygun söndürme maddesi filtre sistemine yerleştirilir.

Herding FLAMEBREAK

Broşürü şimdi indirin