FAYDALARI

 stock.adobe.com

METALLERİN YÜZEY İŞEME PROSESİNDE TOZ TOPLAMA

Metal ince parçacıklar güvenilir bir şekilde ayrılır

Metallerin mekanik olarak işlenmesinde ve bunun sonucunda ortaya çıkan emisyonlarda yüksek verimli filtreleme esastır. Özellikle oluşan ince partiküller, işletme personelinin sağlığı açısından artan riskler oluşturmaktadır. Ayrıca, işleme makinelerinin, iş yerlerinin ve işlenecek ürünün kirlenmesi, önemli ölçüde bozulmalara ve potansiyel olarak yüksek maliyetlere neden olur.

Herding® Sinter lamel filtreleri, saf yüzey filtrasyonuna dayanır ve çok yüksek ayırma verimliliğini benzersiz dayanıklılıkla birleştirir. Böylece, bu alanda kullanılan filtre teknolojisine yönelik yüksek talepleri karşılar ve geleneksel filtre malzemeleri ile karşılaştırıldığında belirleyici rol oynar. Etkili bir toz toplama ile birlikte insanlar, makine ve çevre zararlı emisyonlardan sürdürülebilir şekilde korunur. Prosese bağlı olarak 15 yılı aşan son derece yüksek hizmet ömrünün yanı sıra Herding® filtre malzemeleri kesinlikle stabil çalışma koşulları oluşturur ve böylece iş güvenliği ve çevrenin korunmasına değerli bir katkı sağlar.

Dayanıklı
Uzun filtre elemanı ömrü

Stabil çalışma koşulları

Temiz hava geri dönüşüm imkanı ile enerji verimliliği

Çok düşük temiz hava emisyon değerleri

Kompakt tasarım

Güvenli ayrıştırma yoluyla aktif sağlık koruması

Aşınmaya dayanıklı

SÜREÇLER

 Weber

Metal işleme proseslerinde güvenilir filtrasyon

Mekanik metal işlemeden kaynaklanan emisyonların özellikleri esasen ilgili işleme sürecine bağlıdır. Ek olarak, ör. normal çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, galvanizli sac ve döküm malzemeler yanıcı ve/veya patlayıcı tozlar oluşturabilir. Ayrıca, farklı malzeme kombinasyonları, filtre ünitesi içinde kimyasal reaksiyon riski oluşturur.

Herding filtre sistemlerinin kanıtlanmış çözümleri, her türlü mekanik metal işlemede stabil çalışma koşulları için optimum tasarım imkanı sağlar. Hava akışına göre özel olarak ölçeklendirilmiş son derece etkili kıvılcım tutucular filtre ünitelerine entegre edilebilir. Bu, mevcut kıvılcımların yanı sıra ince parçacıkların güvenilir bir şekilde ayrılmasını kısıtlama olmaksızın garanti eder.

Üretim prosesleri

  • Tornalama / Delme / Frezeleme / Kurutma işleme
  • Manuel taşlama istasyonları
  • Yay taşlama
  • Bant taşlama
  • Fırçalama / Çapak alma
  • Kumlama
  • Parlatma

Ekler

Herding COMP

Sınırlı alan için kompakt toz toplama sistemi

Herding FLEX & Herding SPARKSTOP

Kıvılcım ön ayırıcılı esnek seri

Opsiyonlar

Herding filtre sistemleri için ekipman koruması

Herding FLAMEBREAK, VdS-Bulletin 3445 “Toz Giderme Sistemlerinde Yangından Korunma” uyarınca Herding® filtre sistemleri için bir ekipman korumasıdır.

Filtre sistemindeki yangın Herding FLAMEDETECT tarafından algılanır ve bildirilir. Daha sonra yangınla mücadele ekipmanı tetiklenir. GÜVENLİK KONSEPTİ yangın durumunda hasarı en aza indirecektir.

Herding MULTICOATER

Yapışkan ve yanıcı tozlar, güvenli toz tahliyesi için bir filtre sisteminden beklentileri artırır. Filtreleme işlemine uygun katkı maddelerinin dozajlanarak eklenmesi, hem filtre ortamının yapışma riskini hem de tozların yanıcılığını azaltır.

Herding MULTICOATER, toz toplama işlemine katkı maddelerinin miktar kontrollü olarak eklenmesi için pnömatik olarak çalıştırılan dozajlama cihazımızdır. ÖN KAPLAMA, filtre ortamı üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu, yapışkan, nemli ve yağlı toz ve buharların filtre yüzeyi ile doğrudan temasını ve dolayısıyla tıkanmasını engeller.

PASİVASYON sırasında inert bir tozun eklenmesi tozların yanıcılığını azaltır. Dağıtıcı ve emici maddeler, sıvı ve gaz halindeki bileşenlerin egzoz havasından uzaklaştırılmasını destekler.

MEKANİK METAL İŞLEME

Broşürü şimdi indirin