FAYDALARI

 TRUMPF Group

LAZER İŞLEME PROSESİNDE TOZ TOPLAMA UYGULAMALARI

İnce metal tozu ve dumanının güvenli şekilde toplanması

Metallerin kesme, kaynak, işaretleme veya yapılandırma yoluyla lazerle işlenmesi, çok sayıda toksik aerosol ve gazın yanı sıra solunabilir fraksiyonun ince tozlarından oluşan dumanlar üretir. Bunlar, çalıştıran personel için önemli sağlık tehlikelerine neden olur ve en önemlisi, lazer optiklerine, agregalara ve işlenecek ürüne zarar verir ve kontamine eder. Bunun neticesinde toz toplama teknolojisi için yüksek standart ihtiyacı doğar.

Herding® toz toplama sistemleri, saf yüzey filtrasyonu prensibiyle çalışır. En ince toz fraksiyonlarını bile güvenilir bir şekilde ayırdıkları kanıtlanmıştır. Etkili bir duman yakalama ile birleştiğinde bu, insanı, makineyi ve çevreyi zararlı emisyonlardan sürdürülebilir bir şekilde korur. Herding® Filtre materyali kesinlikle stabil çalışma koşulları oluşturur, aşırı dayanıklılık gösterir ve sürece bağlı olarak 15 yılı aşan çok uzun hizmet ömrü gösterir. Bu nedenle, Herding® Sinter-Plate Filtrenin kullanılması, iş güvenliği ve çevrenin korunmasına değerli bir katkı sağlar.

Dayanıklı
Uzun filtre elemanı ömrü

Stabil çalışma koşulları

Düşük temizleme basıncı sayesinde enerji verimliliği

Çok düşük temiz hava emisyon değeri

Kompakt tasarım

Güvenli ayrıştırma yoluyla aktif sağlık koruması

Sürdürülebilir kanıtlanmış teknoloji

SÜREÇLER

 TRUMPF Group

Tüm lazer tabanlı işlemler için güvenli toz toplama

Metallerin lazer tabanlı işlenmesi, çeşitli kesme, kaynak ve/veya markalama işlemlerinin yanı sıra çeşitli lazer teknolojilerini gerektirir. Kaldırılacak emisyonların özellikleri, esasen lazer teknolojisine ve lazer gücüne bağlıdır. Ayrıca işlenmiş saclar veya metal yapılar, örneğin yağ veya derin çekme greslerinin kalıntıları ile kirlenebilir. Ortaya çıkan emisyonlar, ince parçacık boyutu dağılımlarına sahiptir ve genellikle yapışkan ve yanıcı özellikler gösterir.

Herding toz toplama sistemlerinin olanakları, sabit çalışma koşulları altında güvenilir ayırma için optimum sistem konfigürasyonunun kurulmasını sağlar ve her tür lazer metal işleme için kullanılır. Hava hacmine göre özel olarak ölçeklenebilen yüksek etkili kıvılcım tutucular sistemlere entegre edilebilir. Bu, herhangi bir kısıtlama olmaksızın mevcut kıvılcımların yanı sıra ince tozun güvenli bir şekilde çıkarılmasını garanti eder.

Üretim prosesleri

  • Lazer kesim
  • Lazer kaynak
  • Kaynak dumanının emilmesi (kaynak robotu)
  • Kaynak istasyonlarının merkezi filtrasyonu

EKLER

Herding toz toplama sistemleri için ekipman koruması

Herding FLAMEBREAK, VdS-Bulletin 3445 “Toz Giderme Sistemlerinde Yangından Korunma” uyarınca Herding® filtre sistemleri için bir ekipman korumasıdır. Toz toplama sistemindeki yangın Herding FLAMEDETECT tarafından algılanır ve bildirilir. Daha sonra yangınla mücadele ekipmanı tetiklenir. GÜVENLİK KONSEPTİ yangın durumunda hasarı en aza indirecektir.

Herding COMP

Sınırlı alan için kompakt toz toplama sistemi

Herding FLEX & Herding SPARKSTOP

Kıvılcım ön ayırıcılı esnek seri

Güvenlik Konsepti

Herding FLAMEBREAK Güvenlik Konsepti

YANGIN ALGILAMA
Bir algılama kablosu, toz toplama sisteminin hem çalışma hem de durma anında olası yangını algılar.

YANGIN ALARMI
Yangından korunma sisteminin kontrol sistemi, yangın algılamadan gelen sinyalleri işler, yangınla mücadele ekipmanını tetikler ve alarmı daha üst seviyedeki harici sisteme (kuru kontak olarak) iletir.

YANGIN SÖNDÜRME
Otomatik yangın algılama, yangın alarmı ve yangınla mücadele, çok çeşitli tozlar için başarılı söndürme sağlar.

Opsiyonlar

Herding MULTICOATER

Yapışkan ve yanıcı tozlar, güvenli toz tahliyesi için bir toz toplama sisteminden beklentileri artırır. Toz toplama işlemine uygun katkı maddelerinin dozajlanarak eklenmesi, hem filtre ortamının yapışma riskini hem de tozların yanıcılığını azaltır.

Herding MULTICOATER, toz toplama işlemine katkı maddelerinin miktar kontrollü olarak eklenmesi için pnömatik olarak çalıştırılan dozajlama cihazımızdır. ÖN KAPLAMA, filtre ortamı üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu, yapışkan, nemli ve yağlı toz ve buharların filtre yüzeyi ile doğrudan temasını ve dolayısıyla tıkanmasını engeller.

PASİVASYON sırasında inert bir tozun eklenmesi tozların yanıcılığını azaltır. Dağıtıcı ve emici maddeler, sıvı ve gaz halindeki bileşenlerin egzoz havasından uzaklaştırılmasını destekler.

Avantajlar

  • Artırılmış proses güvenilirliği
  • Tozsuz doldurma
  • Kolay kurulum
  • Yangın tehlikesinin azaltılması

Türler

  • MCI 55/1: Yükleme kapasitesi 55 l
  • MCI /MCD 250 1-4: 4 adede kadar toz toplama sistemi beslemesi için yükleme kapasitesi 250 l