FAYDALARI

 stock.adobe.com

İLAÇ ÜRETİMİNDE TOZ TOPLAMA UYGULAMALARI

İlaç üretiminde toz emisyonlarının güvenli şekilde filtrasyonu

Tablet üretim endüstrisinde oldukça aktif ve güçlü maddelerin kullanılması ve işlenmesindeki dinamik gelişme, giderek artan bir şekilde yüksek derecede güvenli çözümler gerektirmektedir.

Partikül emisyonları, katı ilaç üretiminin tüm süreç zinciri boyunca ortaya çıkar. Bu emisyonlar dikkatli bir şekilde toplanmalı, tehlikelerden uzak tutulmalı, tahliye sırasında kontaminasyon olmaksızın ele alınmalı ve toz toplama işleminde neredeyse tamamen ayrıştırılmalıdır. Herding® filtre sistemleri, kirlenmeden çalışma ve güvenli kullanım açısından en yüksek gereksinimleri karşılar.

En ince parçacık fraksiyonları bile saf yüzey filtrasyonu temelinde güvenilir bir şekilde ayrılır. En düşük temiz gaz emisyon değerleri, kesinlikle stabil çalışma koşulları, en yüksek kullanılabilirlik ve enerji verimliliği, yenilikçi teknolojinin temel özellikleridir.

Dayanıklı
Uzun filtre elemanı ömrü

Stabil çalışma koşulları

Düşük temizleme basıncı sayesinde enerji verimliliği

Birincil filtre aşamasından itibaren en düşük temiz gaz değerleri

Sert filtre matrisi sayesinde güvenlik

OEB5’e kadar kanıtlanmış güvenli koruma

Yapışkan tozların güvenli kullanımı

Sürdürülebilir, kanıtlanmış teknoloji

SÜREÇLER

 stock.adobe.com

İlaç üretim süreçlerindeki tüm alanlar için verimli toz toplama

Güvenilir ve verimli toz toplama, katı ilaç üretiminin üretim ve işleme operasyonlarını güvenli ve sürdürülebilir kılmak için kesinlikle gereklidir. Herding® filtre teknolojisi, partikül emisyonları üreten hemen hemen tüm süreçlerde maksimum kullanılabilirlik ve güvenli tesis işletimi sağlar. Granülasyon ve kurutma prosesleri, tabletleme, yükleme prosesleri, çeşitli akışkan yatak ve kaplama proseslerinin yanı sıra tartma, karıştırma ve eleme, Herding® Sinter-Plate Filtre ile saf yüzey filtrasyonunun kullanımına yönelik geniş uygulama yelpazesinin örnekleridir.

Üretim prosesleri

 • Dozajlama / Tartım
 • Karıştırma
 • Peletleme
 • Tabletleme
 • Kapsül doldurma
 • Kaplama
 • Paketleme
 • Üretim tesisleri tozsuzlaştırma

EKLER

Herding Endüstri Filtreleri

Herding tamamen kendi geliştirdiği filtre elemanlarından kurulu toz toplama sistemlerine kadar eksiksiz bir yelpazeyi kapsar. Almanya’daki üretim tesisi dünya çapındaki müşteriler için son derece yüksek bir kalite standardı ve mümkün olan en büyük esnekliği sağlar. İyi planlanmış bir modüler toz toplama sistemine dayalı olarak, prosese özel çözümler geliştirmekteyiz. Halihazırda tanımlanmış olan tüm.

 • OEB seviyeleri için kanıtlanmış uygunluğumuz bulunmaktadır.
 • Kontaminasyon içermeyen sistemler
 • Önleyici ve konstrüktif patlama koruması konusunda kapsamlı uzmanlık
 • Yapışkan/kohezif tozların işlenmesinde uzun yıllara dayanan deneyim

Herding FLEX

Esnek seri

Herding COMP S

Düşük montaj yükseklikleri için seri

Herding RESIST

Yüksek basınçlar için yuvarlak filtre serisi

Herding PHARMEX

İlaç sektörüne özel toz toplama ünitesi

Herding PROCESS

En yüksek talepler için seri

Sınırlama

SEÇİM MATRİSİ

OEB 1 – OEB 5 için uygun toz emme sisteminin belirlenmesi
Operatörleri korumak için Herding, uyulması gereken OEB/OEL değerleri açısından çok çeşitli filtre değişimi ve toz tahliyesi gereksinimleri için çözümler sunar.

 

Şimdi indirin

Opsiyonlar

Herding İlk Yıkama

Herding® Sinter Lamel Filtreler 10 yıldan fazla hizmet ömrüne sahiptir ve bu nedenle çok nadiren değiştirilmeleri gerekir. Bu nedenle, normal çalışma sırasında filtre elemanlarının çıkarılması gereksinim olmamaktadır.

Herding FIRST RINSE, örneğin aktif maddeler içeren tozlar ve/veya zehirli tozlar işlenirken filtre elemanlarının kontaminasyon olmadan değiştirilmesi gerektiğinde kullanılır.

Tozla temas eden yüzeylerin ıslatılması, toksik partiküllerin havaya uçmasını ve böylece havada dağılmasını önler. Uygun şekilde işlenmiş filtre elemanları böylece kontaminasyon olmadan değiştirilebilir.

OEB5 uygunluğu

Herding FIRST RINSE kullanarak OEB 5 ile uygunluğu bağımsız olarak yürütülen bir SMEPAC testi ile kanıtlanmıştır.

Herding SAFE CHANGE

Operatör için en yüksek güvenlikli toz toplama ve bertarafı

Bag-In / Bag-Out özellikli Herding SAFE CHANGE, SMEPAC testi ile kanıtlanmıştır ve yüksek gereksinimleri karşılar

Herding MULTICOATER

Toz toplama işlemine uygun katkı maddelerinin dozajlanarak eklenmesi, hem filtre ortamının yapışma riskini hem de tozların yanıcılığını azaltır.

Herding MULTICOATERS, toz toplama işlemine katkı maddelerinin kontrollü olarak eklenmesi için pnömatik olarak çalıştırılan dozajlama cihazıdır.

Ön kaplama, filtre ortamı üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu, yapışkan ve/veya nemli parçacıkların filtre yüzeyi ile doğrudan temasını ve dolayısıyla filtrenin tıkanmasını önler.

Diğer opsiyonlar

 • Toz deşarjında kovadan CLS sistemine kadar istenilen korunma seviyesine bağlı olaral çok çeşitli tasarımlar
 • Entegre ve/veya ayrı duran ikincil filtre (Bag-In/Bag-Out seçeneği olan veya olmayan)
 • Merkezi toz toplama (süpürge) sistemleri

 

İLAÇ ÜRETİMİ

Broşürü şimdi indirin

Patlamaya karşı koruma

Toz toplama sırasında patlama koruması

Patlama tehlikeleri nedeniyle, katı dozaj formlarının üretimi sırasında ortaya çıkan organik tozlar ve solventler, özel uygulamaya göre uyarlanmış bir koruma konsepti gerektirir.

Herding Endüstri Filtreleri, kullanıcıya toz toplama sistemleri için geniş kapsamlı bir güvenlik teknolojisi portföyü sunar. Uygun koruma konseptinin tavsiye ve seçiminden, toz toplama sistemlerinin güvenli ve ATEX uyumlu tasarımına, bu sistemlerin kurulumuna, devreye alınmasına ve bakımına kadar tüm hizmetleri sağlamaktayız.

Herding sinter lamel filtre burada benzersiz bir avantaj sunmaktadır: piyasadaki tozlar için Ex-Zone bariyeri görevi gören tek filtre elemanıdır, bu da toz toplama sisteminin temiz gaz tarafında toz patlayıcı atmosfer olmadığı anlamına gelir.

Herding patlamaya karşı koruma konseptleri

Önleyici (birincil),önlemler

Prosesleri organik çözücüler içeren ve içermeyen bölümlere ayırarak patlayıcı ortamlardan kaçınma.

Önleyici (ikincil) Önlemler

Filtre sistemlerinde etkili ateşleme kaynaklarının önlenmesi. Bir çok uygulamada filtre sistemlerindeki patlamayı güvenli bir şekilde önlemek için önleyici tedbirler yeterlidir.

Yapıcı (üçüncül) Önlemler.

Fitre sistemindeki patlamanın etkisinin azaltılması

 • Patlamaya dayanıklı yapı-(Herding Resist)
 • Tozlu gaz tarafında bir basınç tahliyesi. Örn. Bir patlama diski ile
 • Uygun söndürme elemanları ile hamgaz tarafında alevsiz basınç tahliyesi.
 • Temiz gaz tarafı alevsiz ve dumansız basınç tahliyesi- Herding Flameless
 •  Patlama önleme

Herding FLAMELESS

Yapıcı (üçüncül) önlemler seçeneği:
Temiz gaz tarafında alevsiz ve dumansız basınç tahliyesi.