Patlamadan korunma

Filtre sistemlerinde patlama koruması

Toz ve solventler yanıcı ve patlayıcı olabilir.

Farklı malzemelerin bileşimi, toz tane boyutu dağılımı ve spesifik patlama özellikleri, ortaya çıkan patlama tehlikesi nedeniyle genellikle uygulamaya özel bir korunma konsepti gerektirir.

Herding Filtertechnik, kullanıcıya filtre sistemleri için geniş kapsamlı bir önleyici ve yapıcı güvenlik teknolojisi portföyü sunar.

Herding Sinter-Plate Filtre benzersiz bir avantaj sunar: Sert gövdesi bir DustEXZoneBarrier görevi gören, yani filtre sisteminin temiz gaz tarafında toz-patlayıcı atmosfer olmadığı anlamına gelen, piyasadaki tek filtre elemanıdır.

Filtre sistemlerinde patlama koruması

Önleyici, birincil tedbirler

Prosesleri organik çözücüler içeren ve içermeyen bölümlere ayırarak patlayıcı ortamlardan korunması

Önleyici, ikincil önlemler

Filtre sistemlerinde potansiyel tetikleme kaynaklarının önlenmesi. Birçok uygulamada, filtre sistemindeki patlamaları güvenli bir şekilde önlemek için önleyici tedbirler yeterlidir.

Konstrüktif, patlamaya karşı koruma önlemleri

Filtre sistemindeki patlama olayının etkisinin azaltılması

  • Patlamaya dayanıklı tasarım – Herding RESIST
  • Tozlu gaz tarafı basınç tahliyesi, örn. patlama kapağı ile
  • Uygun söndürme cihazları ile tozlu gaz tarafı alevsiz basınç tahliyesi
  • Temiz gaz tarafı alevsiz ve dumansız basınç tahliyesi – Herding FLAMELESS
  • Patlama sönümleme

Herding FLAMELESS

Temiz gaz tarafı, alevsiz ve dumansız basınç tahliyesi

Herding FLAMELESS

Broşürü şimdi indirin