FAYDALARI

 stock.adobe.com

Batarya üretiminde güvenli toz toplama

Yüksek verimli toz toplama teknolojileri, dökme malzemelerin, tozların veya partiküllü ürünlerin işlenmesi söz konusu olduğunda batarya yaşam döngüsünde vazgeçilmezdir. Öncelikle toz toplama sistemlerinin ilgili prosese entegre edildiği durumlarda, yüksek ayırma performansının yanı sıra kolay temizlenebilirlik, kontaminasyonsuz geri kazanım ve kimyasal direnç gibi hususlara odaklanılır.

Herding® toz toplama sistemleri bu en yüksek gereksinimleri karşılar ve ayrıca 450°C’ye kadar sıcaklık direnci, benzersiz dayanıklılık ve güvenli kullanım özelliklerine sahiptir. En ince partikül fraksiyonları bile saf yüzey filtrasyonuna dayalı olarak güvenilir bir şekilde ayrılır. Son derece düşük temiz gaz emisyonları, stabil çalışma koşulları ve maksimum kullanılabilirlik ve enerji verimliliği bu yenilikçi teknolojinin temel özellikleridir.

Dayanıklı
Uzun filtre elemanı ömrü

Sabit çalışma koşulları

Düşük temizleme basıncı sayesinde enerji verimliliği

Tek kademe en düşük emisyon değeri

Kimyasallara karşı dayanıklı

Kompakt tasarım

Sert filtre matrisi sayesinde kazalara karşı güvenlik

Elyafsız filtre malzemesi sayesinde saf geri kazanım

SÜREÇLER

 stock.adobe.com

Tüm alanlar için sürdürülebilir toz toplama

Saf ürün geri kazanımı, kolay ve eksiksiz temizleme seçenekleri ve maksimum ayırma performansı, hammadde çıkarma ve batarya üretiminden batarya geri dönüşümüne kadar filtre sistemleri için temel kalite gereksinimleridir. Üründeki en ufak bir kirlilik bile çoğu zaman tüm üretim partilerinin önemli kayıplarla atılmasına neden olabilir. Ayrıca, üretim tesislerinin ortam havasındaki en ufak bir kirlilik bile çalışanlar üzerinde sağlık etkileri yaratabilir. Herding® toz toplama teknolojisi, partikül emisyonları üreten neredeyse tüm proseslerde maksimum kullanılabilirlik ve güvenli tesis işletimi sağlar.

Üretim prosesleri

 • Öğütme
 • Kurutma
 • Taşıma
 • Granülasyon
 • Torbalama / Paketleme
 • Eleme / Sınıflandırma
 • Dozajlama / Tartım
 • Karıştırma / Harmanlama
 • Silo havalandırması
 • Çalışma yeri çıkarma

SİSTEMLER

Herding Filtre Teknolojisi – pure productivity

Sürdürülebilir Filtrasyon – “made in Germany”

Filtre ortamından tam kurulu filtre sistemine kadar üretim zinciri, filtre ortamı üretimiyle başlar ve son montajla sona erer. Almanya’daki üretim, dünya çapındaki müşterilerimiz için son derece yüksek bir kalite standardı ve mümkün olan en yüksek esnekliği sağlamaktadır.

İyi planlanmış bir modüler prensip temelinde, ilgili uygulamaya özel olarak uyarlanmış ve batarya endüstrisinin çeşitli gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış çeşitli sistem türleri gerçekleştirilmektedir. Çok çeşitli gövde ve yapı malzemeleri , batarya üretiminde kullanım çeşitliliğini tamamlamaktadır.

Herding FLEX

Esnek seri

Herding RESIST

Kolay temizlenebilir, yüksek basınçlar ve büyük ürün hacimleri

Herding PROCESS

Kolay temizlenebilirlik ve malzeme çeşitliliği

GÜVENLİK

Yangın ve patlamaya karşı koruma

Kimyasal üretimdeki çeşitli malzemelerin bileşimi, parçacık boyutu dağılımı ve spesifik patlama özellikleri, ortaya çıkan patlama tehlikesi nedeniyle genellikle uygulamaya özel bir koruma konsepti gerektirir.

Herding® Endüstri Filtreleri, kullanıcıya toz toplama sistemleri için geniş kapsamlı bir önleyici ve konstrüktif güvenlik teknolojisi portföyü sunar. Uygun koruma konseptinin tavsiye ve seçiminden, filtre sistemlerinin güvenli ve uyumlu tasarımına, kurulumuna, devreye alınmasına ve bakımına kadar.

Yangın koruma konsepti

Herding FLAMEBREAK, bir yangın durumunda hasarı en aza indirmek için yangın algılama, tespit ve bastırma özelliklerine sahip Herding toz toplama sistemleri için bir nesne koruma sistemidir.

1 Yangın algılama
Hem emme işlemi için hem de filtre sistemi durduğunda bir algılama kablosu ile.

2 Yangın alarmı
Sinyal iletimi ile yangın algılama sinyal işleme için entegre kontrol ile:

 • Harici olarak potansiyelsiz kontak olarak
 • Görsel ve akustik alarm sinyalizasyonu için doğrudan sahada
 • Yangınla mücadele için

3 Yangınla mücadele
Filtre çalışmasını otomatik olarak kapatarak ve söndürme maddesi aerosol veya argonu serbest bırakarak (yangın yüküne bağlı olarak).

Herding FLAMEDETECT, yangınla mücadele operatör tarafından sahada gerçekleştirilecekse alternatif olarak yangın algılama ve sinyalizasyon için kullanılabilir.

Isı algılama
yangın algılama için

Aerosol jeneratörü
yangınla mücadele için

Aerosol yayılımı
yangınla mücadele sırasında

Patlamaya karşı koruma konseptleri

Rijit bir gövde olarak Herding® sinter plate filtre, DustEx zone barrier olarak işlev gören tek filtre elemanıdır, bu da toz toplama sisteminin temiz gaz tarafında toz-patlayıcı atmosfer olmadığı anlamına gelir.

Birçok uygulamada, toz toplama sistemindeki patlamaların önlenmesini sağlamak için önleyici tedbirler yeterlidir. Buna ek olarak, patlamaya karşı yapısal koruma önlemleri uygulanabilir.

Önleyici, birincil tedbirler

Pasifleştirme, inertleştirme veya proses mühendisliği ayrışmasını önleyen patlayıcı ortamlardan kaçının.

İkincil önlemler

Toz toplama sistemlerinde etkili ateşleme kaynaklarından kaçının.

Yapıcı önlemler
 • EN 13445 uyarınca maksimum patlama aşırı basıncı için patlamaya dayanıklı tasarım
 • EN 14460 uyarınca önlemlerle birlikte azaltılmış maksimum patlama aşırı basıncı için patlamaya dayanıklı tasarım:
  – Tozlu gaz tarafında patlama basıncı tahliyesi (kopma diski)
  – Tozlu gaz tarafında alevsiz patlama havalandırması (aşağı akış söndürme elemanlı kopma diski)
  – Patlama önleme
 • Ek olarak, patlama ayrıştırma önlemleri ile filtre sisteminin arayüzleri (tozlu gaz hattı, temiz gaz hattı, toz tahliyesi)

Batarya üretimi

Broşürü şimdi indirin

SEÇENEKLER

Özel tasarımlar

 • Müşteriye özel malzeme spesifikasyonları, örneğin paslanmaz çelik
 • Mekanik veya kimyasal saldırılara karşı aşınma koruması, örneğin sert kaplama katmanları, özel kaplamalar
 • Ürünle temas eden bileşenlerde tortu oluşumunun önlenmesi, örneğin polisaj veya taşlama ile

Toz tahliyesi

 • Uygulama ve müşteri gereksinimlerine göre uyarlanmış sürekli veya süreksiz sistemler
 • Örnekler: Döner hava kilitleri, valfler, vidalı konveyörler, vb.

Vakum sistemleri

 • Toplanan tozların tek bir filtre ünitesinde merkezi olarak ayrıştırılması
 • Merkezi vakumlu temizleme sistemleri

Toz toplama ve kanal çalışmaları

 • Mühendislik, teslimat ve kurulum

Sınırlama

 • Bag-In / Bag-Out ile isteğe bağlı ikincil filtre
 • Operatör için en yüksek sıklıkta güvenli toz tahliyesi ve bertarafı için Herding GÜVENLİ DEĞİŞİM. Bag-In/ Bag-Out ile Herding GÜVENLİ DEĞİŞTİRME’nin yüksek OEB standartlarını karşıladığı kanıtlanmıştır

Herding MULTICOATER

 • Yapışkan tozların işlenmesi için ön kaplama
 • Tozların yangın ve patlama riskini en aza indirmek için pasivasyon

Kontrol

Herding CONTROL HC 4.0 daha karmaşık sistem çözümleri için filtre teknolojisi PLC’nin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmıştır

Yalıtım / Isıtma

Filtre sisteminde yoğuşmayı önlemek için