KENMERKEN

Draadtrekken

Veilige stofafzuiging

Bij het trekken van metaaldraden ontstaan materiaalemissies, zoals metaalstof, walshuid en smeermiddelresten. Deze moeten betrouwbaar worden afgezogen om mens, machine en milieu op lange termijn te beschermen.

Herding filters realiseren een zuivere oppervlaktefiltratie. Bij de stofafzuiging worden zelfs de fijnste stoffracties met een reststofgehalte <0,1 mg/m³ betrouwbaar afgescheiden. Herding filtermedia en filters genereren absoluut constante bedrijfsomstandigheden door een gelijkmatige afzuiging, hebben een enorm lange levensduur en blijven, afhankelijk van het proces, meer dan 15 jaar in bedrijf. Het gebruik van het Herding® sinterlamellenfilter levert daarom een waardevolle bijdrage aan de arbeidsveiligheid en milieubescherming.

Duurzaam
Lange levensduur

Constante bedrijfsomstandigheden

Energie-efficiëntie door lage afreinigingsdruk

Zuivere lucht door de laagste emissie waarden

Compact ontwerp

Actieve gezondheidsbescherming door veilige afscheiding

Duurzame, bewezen technologie

Processen

Veilige stofafzuiging bij het trekken van metaaldraad

Bij het draadtrekken worden metaaldraden in een trekdrukvormingsproces in diameter verkleind. Om de hechting van het treksmeermiddel aan het oppervlak te verbeteren wordt de draad eerst van de walshuid ontdaan. En om de gewenste einddiameter te bereiken, loopt de draad met hoge snelheid over enkele of meerdere trekgangen (trekgereedschap en trektrommel) tijdens het daaropvolgende trekproces.

Het stof (metaalstof, aanslag en trekzeepresten) dat tijdens deze fabricagestappen vrijkomt, moet duurzaam en veilig worden afgescheiden. En als de draad ook een warmtebehandeling ondergaat, is een constant afzuigvolume zeker nodig.

De gebruikte trekzepen zijn vaak organische stoffen die brandgevaar of, in individuele gevallen, explosiegevaar kunnen opleveren. Afhankelijk van de veiligheidsparameters moeten passende maatregelen worden genomen voor de stofafzuiging. Ook wijzigingen in het productieproces kunnen latere aanpassingen van de stofafzuiging vereisen, wat dan weer kan leiden tot integratie van brand- of explosiebeveiliging.

Opties

Herding filtertechniek

Van zelf ontwikkelde filtermedia en filters tot compleet geïnstalleerde filtersystemen, het Herding® productassortiment bestrijkt een compleet spectrum voor stofafzuiging.

De gedegen en klantgerichte productie in Duitsland garandeert klanten wereldwijd een extreem hoge kwaliteitsstandaard en de grootst mogelijke flexibiliteit. Op basis van een doordacht modulair principe worden verschillende typen filtersystemen voor stofafzuiging gerealiseerd, die individueel op de betreffende toepassing kunnen worden afgestemd.

Herding FLEX

De flexibele serie voor stofafzuiging  

Herding COMP

De compacte filterunit voor stofafzuiging in beperkte ruimtes

Veiligheid

Herding FLAMEBREAK veiligheidsconcept

Branddetectie
Een detectiekabel detecteert de brand zowel tijdens het afzuigen als wanneer het filtersysteem stilstaat.

Brandalarm
De signaalverwerking van de branddetectie, de signaaldoorgifte aan de brandbestrijdingsunit en de alarmdoorgifte naar buiten (als potentiaalvrij contact) gebeurt door de besturingseenheid van de branddetectie. Het optische en akoestische alarm bevindt zich direct bij de filterunit. Indien nodig wordt het filter automatisch uitgeschakeld en wordt het blusmiddel vrijgegeven om de brand te bestrijden.

Brandbestrijding
Met automatische branddetectie, het brandalarm en door brandbestrijding kunnen de meest uiteenlopende stoffen met succes worden geblust. Bij aanwezigheid van explosieve stoffen kan worden gekozen voor preventieve en constructieve beschermingsmaatregelen, die individueel worden afgestemd.