Brandbeveiliging

Brandbeveiliging in filterinstallaties

Herding FLAMEBREAK is een objectbeveiliging voor Herding filterinstallaties die werkt volgens de richtlijn: VdS 3445 – Brandbeveiliging in stofafzuiginstallaties. Brand in het filter wordt door de sensoren gedetecteerd. Vervolgens extern en ter plaatse gemeld en dan direct bestreden door het juiste blusmiddel in het filtersysteem te brengen. De taak van de brandbeveiligingsmaatregel is om de schade bij brand tot een minimum te beperken.

Branddetectie
Een detectiekabel detecteert een brand in de filterunit, zowel inbedrijf als wanneer de installatie stilstaat.

Brandmelding
De signaalverwerking van de branddetectie en de alarmdoorgifte naar buiten (als potentiaalvrij contact) gebeurt met een brandmeldmodule. Daarbij wordt een optisch en akoestisch alarm direct bij de filterinstallatie geactiveerd. De luchtstroom door het filtersysteem schakelt uit, de afsluitvoorzieningen sluiten en het blusmiddel wordt razendsnel in het filtersysteem gebracht.


Brandbestrijding

Een blusmiddel dat is afgestemd op de vuurbelasting (stof en filtermedium) komt in het filtersysteem en de brand wordt bestreden.

Herding FLAMEBREAK

Download nu de brochure