Kenmerken

 stock.adobe.com

Filtertechniek voor keramiekproductie

Veilige afscheiding van fijn kwartsstof

Het bewustzijn van de gevaren van fijn kwartsstof is de laatste jaren sterk toegenomen in de keramische industrie. Strengere normen en grenswaarden verhogen de eisen voor scheidingsefficiëntie en het belang van filtratietechnologie. Het Herding sinterlamellenfilter combineert een zeer hoge filtratie-efficiëntie met een ongeëvenaarde slijtvastheid.

Herding filtertechniek beschermt op duurzame wijze mens en machine in de keramiek industrie tegen de schadelijke emissies die bij de productie van grove en fijne keramische producten vrijkomen door zuivere oppervlaktefiltratie . Wij scheiden zelfs de fijnste stoffracties betrouwbaar af en dragen direct bij aan de verhoging van de productiviteit. Herding filtermedia voor de productie van keramische materialen hebben een enorm lange levensduur en blijven, afhankelijk van het proces, meer dan 15 jaar in bedrijf. Het gebruik van deze filters bij de productie van keramiek levert dus een waardevolle bijdrage aan milieubescherming en duurzaamheid.

Duurzaam
Lange levensduur

Constante bedrijfsomstandigheden

Energie-efficiëntie door mogelijke recirculatie

Schone lucht dankzij de laagste emissie waarden

Compact ontwerp

Actieve gezondheidsbescherming door veilige afscheiding

Duurzame, bewezen technologie

Processen

Veilige afzuiging voor de gehele keramische productie

In bijna alle productieprocessen bij de verwerking van keramische grondstoffen worden silica-houdende deeltjes uitgestoten. In het algemeen moeten processen in de keramiekproductie die emissies genereren zo veel mogelijk gescheiden zijn van andere stofvrije werkplekken. Maar dit is zelden mogelijk in de omgeving van de fijne tot zware keramiekindustrie en bovendien vaak economisch niet haalbaar.

Individueel ontworpen filtersystemen voor keramiek met een efficiënte stofafzuiging direct bij de bron zijn daarom onmisbaar. Met een unieke hoge gegarandeerde standtijd en absoluut constante bedrijfsomstandigheden, zelfs bij de meest abrasieve stoffen, dekken Herding filtersystemen met de sinterlamellenfilter de gehele procescyclus in de keramiek zeer efficiënt en betrouwbaar af.

Productieprocessen

  • Materiaaltransport via transportbanden
  • Weegband / mixer
  • Breker
  • Classificatie, zeven
  • Sproeidroger
  • Persen
  • Poetsen
  • Glazuren
  • Slijpen
  • Pneumatisch silovullen / bunkeren / gieten

Installaties

Herding FLEX

De flexibele serie in keramiek   

Herding COMP

Het compacte filtersysteem in de keramiek voor beperkte ruimtes

Gezondheid

Fractie A-/PM-4

Instellingen in nationaal en internationaal verband hebben de grenswaarden voor de emissie van kwartsfijnstof genormaliseerd. Het doel is de potentiële persoonlijke blootstelling aan respirabel kristallijn silica op de werkplek duurzaam te minimaliseren. Vooral de fijnheid van de af te scheiden mineraalstof, in combinatie met de abrasieve eigenschappen, stellen hoge eisen aan de filtertechnologie bij de vervaardiging van keramische producten.

In tegenstelling tot conventionele filtersystemen die gebaseerd zijn op dieptefiltratie, maakt het gepatenteerde Herding sinterlamellenfilter een zuivere oppervlaktefiltratie mogelijk. Deze eigenschap wordt bereikt door een coating met PTFE, die een homoge filteractieve laag vormt, die ingebed is in het oppervlak van het robuuste PE materiaal. Abrasieve minerale deeltjes en kwartsstof worden betrouwbaar afgescheiden zonder de filteractieve laag te beschadigen.

Geschiktheid voor luchtrecirculatie

Metingen door onafhankelijke instituten hebben aangetoond dat het respirabel stofaandeel kwartsfijnstof volgens DIN EN 481 gemeten aan de schone zijde van Herding-filtersystemen lager is dan 0,005 mg/m³. Dit bevestigt dat deze systemen ook kunnen worden gebruikt voor luchtrecirculatie.

De mogelijkheid van recirculatie en de warmteterugwinning leveren een belangrijke bijdrage tot een hoger rendement en energiebesparing bij de keramische productie.

Keramische productie

Download nu de brochure