Academie

HERDING ACADEMIE Brand- en explosiebeveiliging

Praktische kennis – analoog en digitaal

Onder de paraplu van de Herding ACADEMIE geven wij praktische vakkennis aan gebruikers van installaties waarin brand- en/of explosiegevaar aan de orde is. Dat doen we in verschillende trainingsvormen. Bijvoorbeeld in de vorm van zelfstudie met behulp van de podcast “Pure Productivity”. Of live bij ons in een 2-daags praktijkseminar. Maar ook bij u on-site in een individuele workshop.

Praxisseminar Brand- und Explosionsschutz – 5./6. September 2023 in Amberg

SAFETY FIRST voor filterinstallaties
Veiligheidsrelevante onderwerpen voor het gebruik van filterinstallaties worden door de Herding ATEX specialist behandeld. Dit wordt gedaan in praktijkseminars over brand- en explosiebeveiliging. Een beproefde en ideale combinatie van theoretische kennisoverdracht, praktische toepassing en uitwisseling van ervaringen met deskundigen op het gebied van veiligheidstechniek.

Praktisch seminar over brand- en explosiebeveiliging

Download nu de brochure

Workshop brand- en explosiebeveiliging met praktijkgedeelte

Exclusieve 1-daagse in-house workshop specifiek voor uw bedrijf

Wij trainen u in uw bedrijf op het gebied van brand- en explosiebeveiliging en analyseren de door u geselecteerde productiemachines. De workshop omvat ook een praktisch gedeelte waarin wij het brandgedrag demonstreren van verschillende stoffen. Wij voeren dan ook elektrostatische metingen uit. U bepaalt samen met ons de opleidingsonderwerpen voor de groep deelnemers uit uw bedrijf.

Voor meer informatie kunt u ons bellen of een e-mail sturen: