Herding Service

Voor maximale beschikbaarheid van het systeem, grotere proceszekerheid en kostenefficiëntie

Uw Herding filtersysteem kenmerkt zich door zijn bijzondere robuustheid en processtabiliteit! Toch vereist zelfs de beste technologie regelmatig onderhoud om de beschikbaarheid van het systeem, de arbeidsveiligheid en de functie & efficiëntie te behouden. Ook de wettelijke voorschriften (verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid) moeten tijdens de levensduur van een installatie worden nageleefd en controleerbaar worden gedocumenteerd. Wij willen u hierbij graag ondersteunen.

U kunt een onderhoudscontract afsluiten om de levensduur en beschikbaarheid van uw filterinstallatie te maximaliseren. Of u benadert ons per situatie. Wij ondersteunen u flexibel en snel.