Digitaal

Om gedurende het hele proces uw toegevoegde waarde te vergroten.

Vaak worden in het digitaliseringsdebat slechts deelaspecten belicht en benadrukt. Bij Herding zien we het als de alomtegenwoordige tijdgeest en worden digitale hulpmiddelen in elke fase van de product life cycle gebruikt. Tijdens de ontwikkeling gebruiken we interactieve whiteboards en virtual datarooms om tot de beste oplossing te komen. In de ontwerpfase helpen simulaties en Digital Twins ons om het optimum te bereiken. Tijdens de exploitatie beperken we storingen tot een minimum door onze Condition Monitoring Systems (CMS) en vindt verdere procesinnovatie plaats. De installatie wordt bestuurd door onze eigen HC 4.0 besturingsreeks.

Het gebruik van deze tools is net zo individueel als de toepassing van de klant, want digitalisering is geen doel op zich, maar ondersteunt ons bij het oplossen van uw problemen.