Kenmerken

Stofafzuiging in de mineraal verwerkende industrie

Veilige afscheiding van mineraal stof

Het bewustzijn van de gevaren van fijn kwartsstof is de laatste jaren sterk toegenomen in de mineraal verwerkende industrie. Als gevolg daarvan is stofafzuiging meer een aandachtspunt geworden. Strengere normen en grenswaarden stellen hogere eisen aan de stofafzuiging, het scheidingsrendement en het belang van de filtratietechniek. Het Herding sinterlamellenfilter combineert een zeer hoge filtratie-efficiëntie met een ongeëvenaarde slijtvastheid.

Op basis van zuivere oppervlaktefiltratie beschermt Herding filtertechniek mens en machine op duurzame wijze tegen stof en schadelijke productie-emissies. De filters scheiden stof en zelfs de fijnste stoffracties betrouwbaar af. Zo dragen wij direct bij aan de verhoging van uw productiviteit. Herding filtermedia hebben een enorm lange levensduur. Afhankelijk van het proces bereiken de filters bovendien standtijden van meer dan 15 jaar. Het gebruik ervan levert dus een waardevolle bijdrage aan milieubescherming en duurzaamheid.

Duurzaam
Lange levensduur

Constante bedrijfsomstandigheden

Energie-efficiëntie door mogelijke recirculatiewerking

Schone lucht door laagste emissiewaarden

Bestand tegen slijtage

Compact ontwerp

Actieve gezondheidsbescherming door veilige scheiding

Duurzame, bewezen technologie

Processen

Veilige afzuiging op alle gebieden

In bijna alle productieprocessen in de mineralenindustrie komen silica bevattende deeltjes voor. Individueel ontworpen filtersystemen en afzuiginstallaties met een efficiënte stofafzuiging direct bij de bron zijn onmisbaar. Met zeer lange gegarandeerde standtijden en absoluut constante bedrijfsomstandigheden, ook bij abrasief stof, dekken Herding filterinstallaties met het sinterlamellenfilter betrouwbaar de gehele procescyclus af. Bovendien zorgen ze voor een zeer efficiënte stofafzuiging.

Productieprocessen

  • Snijden / Zagen
  • Vermalen
  • Zeven / classificeren / ziften
  • Materiaaltransport via transportbanden
  • Pneumatisch silovullen / bunkeren / gieten
  • Drogen
  • Weegband / mixer
  • Opzakken / verpakken
  • Belading

Installaties

Herding MAXX

Voor stofafzuiging met zeer grote luchtvolumes

Herding FLEX

De flexibele serie voor stofafzuiging. 

Gezondheid

Fractie A-/PM-4

Instellingen in nationaal en internationaal verband hebben de grenswaarden voor de emissie van kwartsfijnstof genormaliseerd. Het doel is de potentiële blootstelling aan respirabel kristallijn silica op de werkplek duurzaam te minimaliseren. De fijnheid van de af te scheiden mineraalstof, in combinatie met de abrasieve eigenschappen, stellen hoge eisen aan de filtertechnologie en de stofafzuiging op de werkplek.

In tegenstelling tot conventionele filtersystemen en afzuigsystemen die gebaseerd zijn op dieptefiltratie, maakt het gepatenteerde Herding sinterlamellenfilter een zuivere oppervlaktefiltratie mogelijk. Deze eigenschap wordt bereikt door een coating met PTFE die een homogene filteractieve laag vormt, die ingebed is in het oppervlak van het robuuste PE materiaal. Abrasieve minerale deeltjes en kwartsstof worden betrouwbaar afgescheiden zonder de filteractieve laag te beschadigen.

Geschiktheid voor luchtrecirculatie

Metingen door onafhankelijke instituten hebben aangetoond dat het respirabel stofaandeel kwartsfijnstof volgens DIN EN 481 gemeten aan de schone zijde van Herding-filtersystemen lager is dan 0,005 mg/m³. Dit bevestigt dat deze systemen ook kunnen worden gebruikt voor luchtrecirculatie.

De mogelijkheid van recirculatie en de warmteterugwinning leveren een belangrijke bijdrage tot een hoger rendement en energiebesparing.

Mineraal verwerkende industrie

Download nu de brochure