VÝHODY

Bezpečná filtrace při kovovém 3D-tisku

Při aditivní výrobě kovových materiálů se věnuje stále větší pozornost bezpečnostním aspektům. Výchozí kovové materiály jsou většinou vysoce reaktivní a kladou maximální nároky na bezpečnou manipulaci ve všech fázích výrobního procesu. Reaktivními částice se samozřejmě nesmí dostat do výrobních prostor. Vznikají ale kondenzáty a prach, které by také neměly zůstávat ve výrobním prostoru, protože kvalita výrobků při aditivní výrobě přímo souvisí s mírou vnitřní kontaminace cizími částicemi.

Optimálním řešením v aditivní výrobě je použití čistě povrchové filtrace díky technice firmy Herding® ve spojení s důslednou pasivací. Zásadní je pak zejména integrace filtrační jednotky do okruhu ochranného inertního plynu. Filtrační prvky (lamely) Herding mají extrémně dlouhou životnost a v závislosti na procesu i více než 15 let. Filtry HERDING tedy při použití v aditivní výrobě představují cenný příspěvek k ochraně životního prostředí a politice udržitelnosti.

Odolnost
Dlouhá životnost

Kompaktní design

Bezpečná manipulace s reaktivními kovy

Spolehlivá a udržitelná technologie

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky optimalizaci spotřeby inertního plynu

Čistý vzduch resp. plyn díky extrémně nízkým hodnotám úletu tuhých částic

PROCESY

Použití v celém procesním řetězci

Spolehlivá a účinná filtrace je nezbytná pro trvale bezpečné procesy v aditivní výrobě. Filtrační technologie Herding umožňuje bezpečnou manipulaci a stabilní výrobu téměř ve všech oblastech kovového 3D tisku. Využití filtrů se slinutými lamelami začíná již při výrobě kovového prášku a pokračuje výrobou komponent, kde bezpečné vlastnosti filtračního média spolu s jeho pevným základním tělesem, určují nové technické standardy.  Na základě promyšleného modulárního principu lze realizovat širokou škálu variant filtračních systémů Herding a individuálně je přizpůsobit dispozičnímu řešení, jakož i počtu a výkonu jednotlivých laserových zařízení.

Filtrační systémy navržené s filtračními jednotkami osazenými slinutým filtračním prvkem Herding se používají také v oblasti integrovaných automatizovaných systémů pro dopravu a likvidaci kovových prášků, nebo při následném mechanickém zpracování, kdy jsou odstraňovány podpůrné konstrukce (můstky) a optimalizují se povrchy.

Výrobní procesy

  • Výroba kovového prášku
  • Systémy pro dopravu a dávkování prášku
  • Následné zpracování vytištěných polotovarů
  • Aditivní výroba kompletních dílů

FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Filtrační technika Herding pro aditivní výrobní metody

Moderní výrobní postupy zajišťují vysoký standard kvality a obrovskou flexibilitu pro naše zákazníky z oblasti aditivní výroby po celém světě. Firma Herding nabízí specializované formy odsávacích systémů pro aditivní výrobu od prototypu až po sériovou výrobu a zvyšuje tak produktivitu a bezpečnost v dané oblasti.

  • – Plynotěsné filtrační systémy Herding, osazené slinutými lamelami s pevným filtračním tělesem, jsou monitorovány senzory a jinými akčními členy. V okruhu je zapojen senzor pro měření hladiny kyslíku a ptroto tyto systémy vykazují vysoký stupeň bezpečnosti.
  • – Stabilní diferenční tlak, díky čistě povrchové filtraci, zajišťuje optimální laminární proudění v procesních komorách, kde probíhá aditivní výrobní proces.
  • Integrovaný generátor vakua
  • Autonomní řídicí systém
  • V případě potřeby individuálně přizpůsobený kryt

Herding FLEX

Řada speciálně upravená pro aditivní výrobu

Herding PROCESS

Řada, splňující nejvyšší technické nároky

PASIVACE

Herding COATER – Bezpečnost díky pasivaci

Automatické přidávání inertního materiálu prostřednictvím zařízení Herding COATER výrazně snižuje jak reaktivitu kondenzátu tak i zbytků kovového prášku. To vše platí nejenom pro vyprazdňování odloučeného prachu z filtru, ale také pro výměnu filtračních elementů. Náš cíl je vysoký stupeň bezpečnosti. Pro bezpečné vyjímání odloučeného prachu z filtrační jednotky jsou k dispozici různé specializované technické systémy.

Aditivní tisk kovů

Stáhněte si brožuru