VÝHODY

Bezpečná filtrace při aditivním tisku kovů

Při aditivní výrobě kovových materiálů se věnuje stále větší pozornost bezpečnostním aspektům. Většinou vysoce reaktivní kovové výchozí materiály kladou maximální nároky na bezpečnou manipulaci a veškeré procesy. Reaktivními částice se proto nesmí dostat do výrobních prostor, ale vznikající kondenzáty a prach by také neměly zůstávat ve výrobním prostoru, protože kvalita výrobků v aditivní výrobě přímo souvisí s mírou vnitřní kontaminace cizími částicemi.

Optimálním řešením v aditivní výrobě je použití čistě povrchové filtrace s filtrem Herding® ve spojení s důslednou pasivací, jakož i integrace filtrační jednotky do okruhu ochranného inertního plynu. Filtrační prvky (lamely) Herding mají enormně dlouhou životnost a v závislosti na procesu dosahují životnosti i více než 15 let. Jejich použití v aditivní výrobě tak představuje cenný příspěvek k ochraně životního prostředí a politice udržitelnosti.

Odolnost
Dlouhá životnost

Kompaktní design

Bezpečná manipulace s reaktivními kovy

Spolehlivá a udržitelná technologie

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky optimalizované spotřebě inertního plynu

Čistý vzduch / plyn díky extrémně nízkým hodnotám úletu tuhých částic

PROCESY

Použití v celém procesním řetězci

Spolehlivá a účinná filtrace je nezbytná pro trvale bezpečné procesy aditivní výroby. Filtrační technologie Herding umožňuje bezpečnou manipulaci a stabilní výrobu téměř ve všech oblastech kovového 3D tisku. Používání filtrů se slinutými lamelami začíná již při výrobě kovového prášku a pokračuje výrobou komponent, kde bezpečné vlastnosti filtračního média spolu s jeho pevným základním tělesem, určují standardy.  Na základě promyšleného modulárního principu lze realizovat širokou škálu variant filtračních systémů Herding a individuálně je přizpůsobit dispozičnímu řešení, jakož i počtu a výkonu jednotlivých laserů.

Filtrační systémy a filtrační jednotky se slinutým filtračním médiem Herding s tuhým tělesem se používají také v oblasti integrovaných automatizovaných systémů pro dopravu a likvidaci kovových prášků, jakož i při následném mechanickém zpracování, při kterém se odstraňují podpůrné konstrukce (můstky) a optimalizují se povrchy.

Výrobní procesy

  • Výroba kovového prášku
  • Systémy pro dopravu a dávkování prášku
  • Následné zpracování vytištěných polotovarů
  • ditivní výroba dílů

ZAŘÍZENÍ

Filtrační technika Herding pro aditivní výrobní metody

Organizace výroby zajišťuje vysoký standard kvality a obrovskou flexibilitu pro naše zákazníky v oblasti aditivní výroby po celém světě. Společnost Herding nabízí personalizované a speciálně vyvinuté formy odsávacích systémů pro aditivní výrobu od prototypu až po sériovou výrobu a zvyšuje tak produktivitu a bezpečnost v této oblasti.

  • Plynotěsné filtrační systémy se slinutým deskovým filtrem Herding, jsou monitorovány redundantními senzory přiblížení, akčními členy i senzorem kyslíku a ptroto vykazují vysoký stupeň bezpečnosti.
  • Stabilní diferenční tlak díky čistě povrchové filtraci zajišťuje optimální laminární proudění v procesních komorách aditivních výrobních procesů.
  • Integrovaný generátor vakua
  • Autonomní řídicí systém
  • V případě potřeby individuálně přizpůsobený kryt

Herding FLEX

Řada speciálně upravená pro aditivní výrobu

Herding PROCESS

Řada, splňující nejvyšší nároky výroby

PASIVACE

Herding COATER – Bezpečnost díky pasivaci

Automatické přidávání inertního materiálu prostřednictvím zařízení Herding COATER výrazně snižuje reaktivitu kondenzátu a zbytků kovového prášku, a to jak při vyprazdňování odloučeného prachu z filtru, tak při výměně filtračních elementů, a zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti. Pro bezpečné odstraňování odloučeného prachu z filtrační jednotky jsou k dispozici různé systémy a postupy.

Aditivní výroba

Stáhněte si brožuru