Ochrana proti výbuchu

Ochrana proti výbuchu u filtračních systémů

Prach nebo těkavé výpary mohou být hořlavé a výbušné.

Složení, granulometrie částic a specifické výbuchové charakteristiky různých prachů z průmyslových procesů často vyžadují koncepci ochrany úzce přizpůsobenou dané aplikaci a s ohledem na výsledné nebezpečí výbuchu.

Společnost Herding poskytuje uživateli široké portfolio preventivní a konstrukčně-bezpečnostní techniky pro filtrační systémy.

Filtr Herding se slinutou lamelou zde má jedinečnou výhodu: tento pevný prvek je jediným filtračním prvkem v oboru, který funguje jako bariéra proti prachu pro Ex-zóny, což znamená, že na straně čistého plynu filtračního systému není žádná prachově explozivní atmosféra.

Ochrana proti výbuchu u filtračních systémů

Preventivní, primární opatření

Zamezení vzniku výbušné atmosféry přidáním inertního sypkého materiálu nebo inertního plynu popřípadě rozdělením filtračního procesu na části s organickými rozpouštědly a bez nich.

Preventivní, sekundární opatření

Zamezení vzniku účinných zdrojů vznícení ve filtračních systémech. Pomocí analýzy zdrojů vznícení a nebezpečí vznícení se identifikují účinné zdroje vznícení a vhodnými ochrannými opatřeními se jim zabrání.

Návrh opatření na ochranu proti výbuchu

Snížení účinku události výbuchu na neškodnou úroveň.

  • Konstrukce odolná proti výbuchu
  • Potlačení výbuchu
  • Omezení možného objemu výbuchu
  • Odlehčení tlaku při výbuchu, strana surového plynu,
    např. s uvolňovací membránou
  • Odlehčení tlaku při výbuchu, bez plamene, na straně surového plynu,
    např. s uvolňovací membránou a pojistkou proti plameni
  • Odlehční při výbuchu, bez plamene a kouře, přes stranu čistého plynu – Herding FLAMELESS

Herding FLAMELESS

Bezplamenné a bezkouřové odlehčení při výbuchu s filtrem Herding se slinutou lamelou

Herding FLAMELESS

Stáhněte si brožuru