Herding COMP

Kompaktní

Herding COMP – Kompaktní řada filtračních jednotek

Řada Herding COMP nabízí provozovateli výběr filtračních jednotek pro použití tam, kde je omezený prostor. Systémová koncepce, v níž byla důsledně realizována myšlenka kompaktního a flexibilního filtračního systému. Rozsah použití řady Herding COMP sahá až do výkonu cca 6 000 m³/h. Snadná přístupnost při obsluze, údržba z přední strany a nízká celková výška jsou výsledkem uživatelsky přívětivé konstrukce.

 • Srdcem systému jsou – v závislosti na jeho velikosti – buď slinuté lamelové filtry Herding DELTA, nebo DELTA², které jsou integrovány do jedné nebo dvou úrovní.
 • V horní části je umístěn ventilátor s motorem a frekvenčním měničem, filtrační médium, čisticí jednotka Jet-Pulse a elektronický řídicí systém.
 • Spodní část v nejjednodušším provedení obsahuje výsypku s nádobou na prach a jednoruční upínací zařízení.

Bezpečnostní koncepci řady Herding COMP doplňují možnosti, jako je Herding SPARKSTOP-A, automaticky čistitelný vysoce účinný předodlučovač jisker jako preventivní protipožární opatření, nebo Herding FLAMEBREAK jako integrovaná jednotka pro detekci požáru, požární signalizaci a jeho hašení.

Fakta

Sortiment výrobků a služeb

Technické vlastnosti

 • Filtrační prvky Herding® DELTA nebo DELTA²
 • Čistá povrchová filtrace na bázi pevných filtračních prvků.
 • Vysoce účinný pulzní čisticí systém s nízkou spotřebou stlačeného plynu
 • Robustní průmyslový ventilátor s přímým pohonem elektromotorem a frekvenčním měničem pro energeticky optimalizovaný provoz.
 • Integrovaná řídicí jednotka s procesorem pro ovládání všech komponent.
 • Vysoce kvalitní práškový lak skříně
 • Wählbare Position des Rohgasanschlusses; Reingasaustritt optional nach oben oder hinten Volitelná poloha vstupní příruby; výstup čistého plynu volitelně nahoru nebo dozadu
 • Upevnění na vysokozdvižný vozík pro snadnou vnitřní přepravu

Možnosti

 • Konstrukční vyrovnání potenciálů filtrační jednotky (vodivé propojení všech dílů)
 • Integrovaný systém detekce požáru, požární signalizace a hašení požáru Herding® FLAMEDETECT nebo Herding® FLAMEBREAK
 • Herding® PULSECOATER pro lepivé prachy a prachy se sklonem k aglomeraci.
 • Herding® MULTICOATER pro automatizované cílené přidávání pomocných aditiv
 • Vysoce účinný, automaticky čistitelný separátor jisker Herding® SPARKSTOP-A
 • Klapka pro odsun prachu při výměně nádoby na odprašky během provozu
 • Pneumatická doprava odprašků
 • Vypouštění prachu s krycím vakem pro likvidaci prachu s nízkým obsahem prachu