Herding RESIST

Tlaková odolnost

Herding RESIST – spolehlivá filtrace díky válcovému tvaru pláště

Pro procesy s velmi vysokými nároky na tlakovou odolnost a snadnou čistitelnost.

Herding RESIST charakterizuje kruhový design výrobní řady systémů Herding. Díky filtru se slinutou lamelou se optimálně kombinují vlastnosti čistě povrchové filtrace s výhodami kruhové geometrie.

Filtrační systémy s kruhovým průřezem se používají v mnoha oblastech průmyslové filtrace a separační techniky pro splnění široké škály procesních požadavků. Provozní tlaky, které jsou požadivány, jsou důvodem pro použití kruhové konstrukce. Může se jednat o vysoké podtlaky, např. v HEPA-odlučovačích na pneumatických dopravách, nebo o vysoké přetlaky související s procesem. Kruhové nádoby nabízejí díky své geometrii podstatně větší bezpečnost.

Při výběru válcové nádoby jsou v popředí také hygienická hlediska. Konstrukce s malým hluchým prostorem, definovaná drsnost povrchu, optimální průtokové vlastnosti, a tím i nejlepší možnost čištění slouží k tomu, aby se zabránilo nekontrolovaným usazeninám, možné tvorbě požárních zárodků a riziku kontaminace jinými produkty. V případě potřeby jsou k dispozici také manuální nebo automatické systémy WIP.

V neposlední řadě vstupují do hry požadavky z oblasti ochrany proti výbuchu. Nádoby s kruhovým průřezem nabízejí možnost splnění velmi širokého rozsahu příslušných explozních charakteristik a to zejména tehdy, pokud existuje požadavek na konstrukční ochranu proti výbuchu. Bezpečnost zařízení a tomu přizpůsobená konstrukce jsou v souladu s platnou směrnicí ATEX a jsou podle potřeby koordinovány s provozovatelem zařízení.

Kompletní vlastní výroba těchto aparátů probíhá v hlavním závodě společnosti Herding za dodržení předpisů EN 13445, včetně návrhu, výroby, testování a ověřování kvalitativních charakteristik. To znamená, že kdykoli je možné, po konzultaci se zákazníkem, navrhnout specifický projekt pro daný proces.

Filtrační jednotky řady RESIST jsou zpravidla vybaveny vertikálně instalovanými sintrovanými lamelovými filtry, ale mohou být navrženy i s horizontálně uloženými filtračními prvky.

Fakta

Produkty a nabízené služby

Technické vlastnosti

 • Stabilní provozní podmínky díky čistě povrchové filtraci se silinutým lamelovým filtrem
 • Provozní tlaky od -1,0 do 11,0 barů přetlaku a výbuchové přetlaky až do 15,0 barů.
 • Provozní teploty až 450 °C při použití filtru Herding ALPHA
 • Vysoce účinné čisticí systémy s nízkou spotřebou stlačeného vzduchu s optimalizovanou spotřebou energie
 • Optimalizace průtoku plynu aparátem včetně důrazu na vhodné předodloučení tuhých částic
 • Snadný přístup ke všem důležitým komponentům
 • Výpočet tloušťky stěn a přírub podle požadavků na tlak a teplotu.
 • Návrh ve 3D a definice rozsahu potřebných zkoušek podle platných předpisů

Opce

 • Široké portfolio materiálů pláště filtru (po konzultaci s firmou Herding)
 • Konstrukční vyrovnání el. potenciálů / zamezení účinných zdrojů vznícení uvnitř filtračních systémů
 • Tlakovému rázu odolné provedení proti výbuchu nebo trvale tlakově odolné provedení v souladu s platnými směrnicemi.
 • Vysoká těsnost pláště včetně vhodné metody měření a dokumentace dle technických požadavků >
 • Široká škála rozměrů příruby pro odvod prachu
 • Individuální provedení přírub
 • Systémová hlava aparátů se šroubovou přírubou, svěrnými šrouby nebo přizpůsobeným otočným zařízením (Davit)

Filtry s válcovým pláštěm

Publikace Procesní inženýrství 06/2021

 

Ke stažení