Výhody

Odsávání prachu v keramickém průmyslu

Bezpečná separace minerálního prachu

Citlivost na jemný křemenný prach v keramickém průmyslu v posledních letech značně vzrostla. Přísnější normy a imisní hodnoty zvyšují požadavky na účinnost filtrace a bezpečnost odsávacích technologií v keramické výrobě. Slinutý lamelový filtr Herding kombinuje velmi vysokou účinnost filtrace s bezkonkurenční odolností proti opotřebení.

Filtrační technologie Herding založená na čistě povrchové filtraci poskytuje trvalou ochranu člověka a strojního vybavení v keramické výrobě před škodlivými výrobními emisemi při výrobě hrubých a jemných keramických výrobků, spolehlivě odděluje i ty nejjemnější frakce prachu a přímo přispívá ke zvýšení výrobní produktivity. Filtrační lamely Herding mají enormně dlouhou životnost a v závislosti na procesu dosahují životnosti více než 15 let. Jejich použití ve výrobě v oblasti keramiky tak představuje cenný krok k ochraně životního prostředí a celkové udržitelnosti.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky možnému vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do haly

Čistý vzduch / plyn díky vysoké odlučivosti

Odolnost proti otěru

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví díky bezpečné separaci prachu

Udržitelná osvědčená technologie

Procesy

Bezpečná filtrace pro všechny oblasti

Emise částic obsahující oxid křemičitý se vyskytují téměř ve všech výrobních procesech v keramickém průmyslu. Nezbytné jsou individuálně navržené filtrační systémy, postavené na zásadě účinného odsávání prachu přímo u zdroje. Díky velmi dlouhé garantované životnosti a konstantním provozním podmínkám, a to i v případě abrazivních prachů, pokrývají filtrační systémy Herding celý výrobní cyklus. Zajišťují tak vysoce účinné odsávání prachu v keramickém průmyslu.

Výrobní procesy

  • Řezání
  • Drcení / broušení
  • Prosévání / třídění
  • Doprava pomocí dopravních pásů
  • Pneumatické plnění sil / zásobníků / přesypy
  • Sušení
  • Vážení / mísení
  • Pytlování / balení
  • Nakládka

Zařízení

Herding MAXX

Pro odsávání a filtraci velmi velkých objemových průtoků

Herding FLEX

Flexibilní řada pro odsávání prachu.

Zdraví

Frakce A-/PM-4

Normalizační orgány v národním i mezinárodním rozsahu stanovily mezní hodnoty pro emise jemného křemenného prachu. Cílem je trvale minimalizovat potenciální osobní expozici respirabilního krystalického oxidu křemičitému na pracovišti. Jemnost odlučovaného minerálního prachu v kombinaci s jeho abrazivními vlastnostmi klade vysoké nároky na filtrační techniku a odsávání prachu na pracovišti.

Na rozdíl od běžných filtračních systémů založených na hloubkové filtraci umožňuje patentovaný slinutý lamelový filtr Herding čistě povrchovou filtraci. Této vlastnosti je dosaženo povlakem PTFE zapraveným do povrchu robustního PE tuhého tělesa jako aktivní filtrační vrstvy. Emise abrazivních minerálních částic i křemenný prach jsou již na povrchu filtračního prvku spolehlivě odděleny, aniž by došlo k poškození aktivní filtrační vrstvy.

Vhodnost pro recirkulaci vzduchu

Měření nezávislých institutů prokázala u filtračních systémů Herding obsah prachu ve třídě A podle DIN EN 481 s koncentracemi jemného křemenného prachu pod 0,005 mg/m³ na čisté straně filtrační jednotky. To dokazuje, že tyto systémy lze použít i pro recirkulaci vzduchu v prostorách s expozicí jemnému křemennému prachu.

Možný recirkulační provoz a zpětné získávání tepla recirkulací filtrovaného odpadního vzduchu významně přispívají ke zvýšení účinnosti a úspoře energie.

Minerální suroviny

Stáhnout brožuru