Výhody

 stock.adobe.com

Farmaceutická výroba

Bezpečná separace emisí farmaceutického prachu

Dynamický rozvoj výroby a zpracování vysoce účinných látek ve farmaceutickém průmyslu stále více vyžaduje vysokou míru bezpečnosti použitých řešení.

Emise pevných částic vznikají v celém procesním řetězci výroby pevných látek ve farmaceutickém průmyslu. Ty je třeba udržovat bez nebezpečí v kontejnerech, manipulovat s nimi bez rizika kontaminace při vypouštění a téměř absolutně je oddělit v procesu filtrace. Filtrační systémy Herding splňují nejvyšší požadavky s ohledem na bezpečnou manipulaci ve farmaceutické výrobě.

Na základě čisté povrchové filtrace jsou spolehlivě odděleny i ty nejjemnější frakce částic. Nejnižší hodnoty čistých plynů, naprosto konstantní provozní podmínky a vysoká energetická účinnost jsou hlavními rysy této inovativní technologie.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky nízkému čisticímu tlaku

Nejnižší hodnoty úletu již v prvním stupni filtrace

Bezpečnost díky pevné filtrační matrici

Bezpečná izolace ověřená až do OEB5

Bezpečná manipulace s lepkavým prachem

Udržitelná, osvědčená technologie

Procesy

 stock.adobe.com

Efektivní filtrace pro všechny oblasti farmaceutické výroby

Spolehlivá a účinná filtrace ve výrobě je naprosto nezbytná pro zajištění bezpečnosti a udržitelnosti výrobních a zpracovatelských operací při výrobě pevných farmaceutických látek. Technologie filtrů Herding umožňuje maximální dostupnost a bezpečný provoz zařízení téměř ve všech výrobních procesech, při kterých vznikají emise pevných částic. Procesy granulace a sušení, tabletování a podávání, různé procesy ve fluidní vrstvě a nanášení povlaků, ale také vážení, míchání a prosévání jsou příklady široké škály aplikací pro použití čistě povrchové filtrace pomocí slinutých lamelových filtrů Herding.

Výrobní procesy

 • Dávkování / vážení
 • Míchání
 • Granulování
 • Tabletování
 • Plnění kapslí
 • Potahování
 • Uzavírání
 • Balení
 • Výrobní zařízení

Zařízení

Filtrační technika Herding

Sortiment výrobků společnosti Herding pokrývá kompletní spektrum filtračních procesů ve výrobě, od filtračních médií vyvinutých firmou Herding až po kompletně instalované filtrační systémy. Velký rozsah vlastní výroby zajišťuje zákazníkům po celém světě mimořádně vysoký standard kvality a nejvyšší možnou flexibilitu. Na základě promyšleného modulárního principu jsou realizovány různé typy odsávacích systémů, které lze přizpůsobit dané aplikaci.

 • Zaručená vhodnost pro všechny aktuálně definované úrovně OEB
 • Důmyslné systémy pro vynášení odloučeného prachu bez kontaminace
 • Komplexní odborné znalosti v oblasti preventivní a konstrukční ochrany proti výbuchu
 • Dlouholeté zkušenosti při manipulaci s lepivým prachem

Herding FLEX

Flexibilní řada

Herding COMP S

Řada pro instalece s omezenou montážní výškou

Herding RESIST

Řada kruhových filtrů pro vysoké tlaky
Více o zařízení

Herding PHARMEX

Speciální filtr pro farmaceutický průmysl

Herding PROCESS

Řada pro nejvyšší nároky

Obsah

VÝBĚROVÁ MATICE

Určení vhodného systému odsávání prachu pro OEB 1 – OEB 5
Pro ochranu obsluhy nabízí společnost Herding širokou škálu řešení zákaznických požadavků. Jedná se o nároky v oblasti výměny filtračních prvků a vypouštění odloučeného prachu. To vše s ohledem na hodnoty OEB/OEL, které je třeba dodržet.

 

Ke stažení

Možnosti

Herding FIRST RINSE

Filtry se slinutými lamelami Herding dosahují životnosti přes 10 let, a proto je třeba je vyměňovat jen velmi zřídka. Vyjmutí filtračních elementů proto není během běžného provozu nutné.

Herding FIRST RINSE se používá v případech, kdy je nutná výměna filtračních elementů bez rizika kontaminace, např. u prachů obsahujících agresivní nebo toxické složky.

Cíleným omytím vnitřních povrchů filtrační jednotky, které přicházejí do styku s odlučovaným prachem, lze zabránit jeho následnému víření, a tím i rozptýlení toxických částic do vzduchu. S takto opláchnutými filtračními prvky pak lze manipulovat bez rizika znečištění.

Zařazení do skupiny OEB 5

Nezávisle provedený test SMEPAC poskytl průkazný důkaz o souladu s OEB 5 při použití systému Herding FIRST RINSE.

Herding SAFE CHANGE

Bezpečná manipulace s odloučeným prachem při vysoké frekvenci obsluhy.

Herding SAFE CHANGE s funkcí Bag-In/Bag-Out splňuje vysoké požadavky testu SMEPAC.

Herding MULTICOATER

Dávkováním vhodných přísad do filtračního procesu lze snížit riziko zalepení filtračního média a také snížit hořlavost odlučovaného prachu.

Herding MULTICOATER je pneumaticky ovládané dávkovací zařízení pro řízené přidávání aditiv do filtračního procesu.

Aditivum, přidávané pomocí PRECOATINGu pro ochranu filtračního média, zabraňuje tomu, aby lepkavé nebo vlhké částice přišly do přímého kontaktu s povrchem filtru a ulpěly na něm.

Další možnosti

 • Různé způsoby využití prachu ze sběrné nádoby v závislosti na stupni využití použitého aditiva až po kontinuální systém CLS včetně vhodného způsobu plnění
 • Sekundární filtr s integrovaným nebo samostatně stojícím Big-Bagem či bez něj
 • Centrální odsun odloučeného prachu

Farmaceutická výroba

Stáhněte si brožuru

Ochrana proti výbuchu

Ochrana proti výbuchu při filtraci

Organické prachy a rozpouštědla vznikající při výrobě pevných lékových forem vyžadují (vzhledem k nebezpečí výbuchu) koncepci ochrany přizpůsobenou konkrétní aplikaci.

Společnost Herding poskytuje uživateli široké portfolio bezpečnostní techniky pro takovéto filtrační systémy. Zákazníkům jsme schopni nabídnout služby od poradenství a výběru vhodné koncepce ochrany přes bezpečnou a směrnici ATEX vyhovující konstrukci filtračních systémů. Dále pak jejich instalaci, uvedení do provozu a následnou údržbu.

Filtr Herding se slinutou lamelou Herding nabízí jedinečnou výhodu: jako jediný filtrační prvek na trhu působí jeho pevné slinuté těleso jako bariéra proti prachu v Ex zóně, což znamená, že uvnitř filtru na straně čistého plynu není žádná prachově výbušná atmosféra.

Herding Koncepce ochrany proti výbuchu

Preventivní, primární opatření

Zamezení vzniku výbušné atmosféry s procesním rozdělením procesů na úseky s organickými rozpouštědly a bez nich.

Preventivní, sekundární opatření

Zamezení účinným zdrojům vznícení ve filtračních systémech. V mnoha aplikacích postačují preventivní opatření k bezpečnému zamezení výbuchu ve filtračním systému

Konstrukční, terciární opatření

Snížení účinku události výbuchu ve filtračním systému

 • Konstrukce odolná proti výbuchu – Herding RESIST
 • Odlehčení tlaku na straně surového plynu, např. pomocí explozní membrány.
 • Bezplamenné odlehčení tlaku na straně surového plynu s vhodným hasicím zařízením
 • Bezplamenné a bezkouřové odlehčení tlaku na straně čistého plynu – Herding FLAMELESS
 • Potlačení výbuchu
 • Limit objemu (Herding PHARMEX)

Herding FLAMELESS

Možnost konstruktivních terciárních opatření: Bezplamenné a bezkouřové odlehčení na straně čistého plynu.