Výhody

 stock.adobe.com

Filtrační technologie pro výrobu keramiky

Bezpečná separace jemného křemenného prachu

Citlivost na jemný křemenný prach v keramickém průmyslu v posledních letech značně vzrostla. Přísnější normy a imisní hodnoty zvyšují požadavky na účinnost filtrace a bezpečnost odsávacích technologií v keramické výrobě. Slinutý lamelový filtr Herding kombinuje velmi vysokou účinnost filtrace s bezkonkurenční odolností proti opotřebení.

Filtrační technologie Herding založená na čistě povrchové filtraci poskytuje trvalou ochranu člověka a strojního vybavení v keramické výrobě před škodlivými výrobními emisemi při výrobě hrubých a jemných keramických výrobků, spolehlivě odděluje i ty nejjemnější frakce prachu a přímo přispívá ke zvýšení výrobní produktivity. Filtrační lamely Herding mají enormně dlouhou životnost a v závislosti na procesu dosahují životnosti více než 15 let. Jejich použití ve výrobě v oblasti keramiky tak představuje cenný krok k ochraně životního prostředí a celkové udržitelnosti.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Energetická účinnost díky možnosti recirkulaci vzduchu

Čistý vzduch/plyn díky nejnižším hodnotám úletu tuhých částic

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví díky vysokému stupni filtrace

Udržitelná a osvědčená technologie

Procesy

Bezpečné odsávání prachu pro všechny oblasti keramické výroby

Téměř ve všech výrobních procesech vznikají při zpracování keramických surovin emise částic obsahujících oxid křemičitý. Obecně platí, že procesy při nichž vznikají emise, by měly být co nejvíce odděleny od ostatních bezprašných pracovišť. To je však v tomto prostředí jen málokdy možné. Často tomu tak bývá z ekonomických důvodů.

Individuálně navržené filtrační systémy pro keramický průmysl, včetně účinného odsávání prachu přímo u zdroje, jsou proto nepostradatelné. Díky dlouhé garantované životnosti a naprosto konstantním provozním podmínkám (a to i v případě těch nejabrazivnějších prachů) pokrývají filtrační systémy Herding efektivně a spolehlivě celý procesní cyklus.

Výrobní procesy

  • Přeprava pomocí dopravního pásu
  • Vážicí pás / mísič
  • Drtič
  • Klasifikace, síta
  • Rozprachová sušárna
  • Lisování
  • Čištění
  • Glazování
  • Broušení
  • Pneumatické plnění sil / bunkrů / zásobníků

Zařízení

Herding FLEX

Flexibilní řada filtrů v keramickém průmyslu   

Herding COMP

Kompaktní filtrační systém v keramickém průmyslu do omezeného zástavbového prostoru

Zdraví

Frakce A-/PM-4

Mezinárodní i národní orgány stanovily mezní hodnoty pro emise jemného křemenného prachu. Cílem je trvale minimalizovat potenciální osobní expozici respirabilnímu krystalickému oxidu křemičitému na pracovišti. Zejména jemnost odlučovaného minerálního prachu v kombinaci s jeho abrazivními vlastnostmi klade vysoké nároky na filtrační techniku v keramickém průmyslu.

Na rozdíl od běžných filtračních systémů založených na hloubkové filtraci umožňuje patentovaný slinutý lamelový filtr Herding čistě povrchovou filtraci. Této vlastnosti je dosaženo povlakem PTFE zapraveným do povrchu robustního PE tuhého tělesa jako aktivní filtrační vrstvy. Emise abrazivních minerálních částic i křemenný prach jsou již na povrchu filtračního prvku spolehlivě odděleny, aniž by došlo k poškození aktivní filtrační vrstvy.

Vhodnost pro recirkulaci vzduchu

Měření nezávislých institutů prokázala u filtračních systémů Herding obsah prachu ve třídě A podle DIN EN 481 s koncentracemi jemného křemenného prachu pod 0,005 mg/m³ na čisté straně filtrační jednotky. To dokazuje, že tyto systémy lze použít i pro recirkulaci vzduchu v prostorách s expozicí jemnému křemennému prachu.

Možný recirkulační provoz a zpětné získávání tepla recirkulací filtrovaného odpadního vzduchu významně přispívají ke zvýšení účinnosti a úspoře energie při keramické výrobě.

Keramický průmysl

Stáhněte si brožuru