SERVIS HERDING

Pro maximální dostupnost systému, vyšší spolehlivost procesů a efektivitu nákladů

Váš filtrační systém Herding se vyznačuje zvláštní robustností a stabilitou! Nicméně i ta nejlepší technologie vyžaduje pravidelnou údržbu, aby byla zachována funkčnost systému, bezpečnost práce a provozní účinnost. V průběhu životnosti zařízení musí být rovněž dodržovány a ověřitelně dokumentovány zákonné požadavky (vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci). Rádi bychom vás v tom podpořili.

Můžete uzavřít servisní smlouvu, abyste maximalizovali životnost a provozuschopnost vašeho filtračního systému. Nebo se můžete podle situace obrátit na nás a my vás podpoříme s maximální možnou flexibilitou.

Náhradní díly

Stáhněte si brožuru

Povinnosti obsluhy

Stáhněte si brožuru