Výhoda

 TRUMPF Group

Zpracování laserem

Bezpečné oddělení jemného kovového prachu a kouře při laserovém zpracování

Dýmy vznikající při laserovém zpracování kovů řezáním, svařováním, značením nebo strukturováním se skládají z velkého množství toxických aerosolů a plynů a také z jemného prachu respirabilní frakce. Ty způsobují značná zdravotní rizika pro obsluhující personál a v neposlední řadě poškozují a znečišťují laserovou optiku, agregáty a zpracovávaný výrobek. Odpovídající vysoké nároky jsou kladeny na požadavky filtrační techniky v oblasti laserů a laserového zpracování.

Filtrační systémy Herding realizují čistě povrchovou filtraci v provozu a bylo prokázáno, že spolehlivě oddělují i ty nejjemnější frakce prachu. Ve spojení s účinným zachycováním kouře jsou lidé, stroje a životní prostředí trvale chráněni před škodlivými emisemi. Filtrační média Herding vytvářejí naprosto konstantní provozní podmínky, mají enormně dlouhou životnost a v závislosti na procesu dosahují životnosti více než 15 let. Použití spékaného filtru Herding tak cenným způsobem přispívá k bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky nízkému regeneračnímu tlaku

Čistý vzduch a čistý plyn díky nejnižším hodnotám úletu

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví díky bezpečné separaci

Udržitelná osvědčená technologie

Procesy

 TRUMPF Group

Bezpečná filtrace pro všechny procesy laserového obrábění

Laserem prováděné zpracování a obrábění kovů vyžaduje různé procesy řezání, svařování a/nebo značení a také různé laserové technologie. Charakteristiky emisí, které je třeba oddělit, do značné míry závisí na technologii a výkonu laseru. Kromě toho mohou být zpracovávané plechy nebo kovové konstrukce mastné nebo znečištěné zbytky hlubokotažných maziv. Výsledné emise mají odpovídající jemné rozložení velikosti zrn a často mají lepivé a hořlavé vlastnosti.

Volitelné balíčky filtračních systémů Herding nabízejí v každém případě optimální konfiguraci systému pro spolehlivou separaci za stálých provozních podmínek a používají se při všech typech laserového zpracování kovů. Do systémů lze integrovat vysoce účinné a specificky škálovatelné separatory jisker. Tím je zaručena bezpečná separace existujících jisker i jemného prachu bez omezení.

Výrobní procesy

  • Řezání laserem
  • Laserové svařování
  • Odsávání svařovacích dýmů (svařovací robot)
  • Odsávání ze svářecího pracoviště

Zařízení

Ochrana objektů pro filtrační systémy používané při laserovém zpracování

Herding FLAMEBREAK je systém ochrany pro filtrační systémy Herding v souladu s VdS 3445 – Požární ochrana v odprašovacích systémech, prevence poškození. Požár ve filtračním systému je detekován a hlášen pomocí systému Herding FLAMEDETECT. Následně se spustí protipožární zařízení. Úkolem BEZPEČNOSTNÍHO KONCEPTU je minimalizovat škody v případě požáru.

Herding COMP

Kompaktní filtrační systém pro omezený prostor

Herding FLEX & Herding SPARKSTOP

Flexibilní řada se separátorem jisker

Bezpečnostní koncept

Bezpečnostní koncepce Herding FLAMEBREAK pro filtrační systémy při laserovém zpracování

Detekce požáru
Detekční kabel detekuje požár jak v režimu odsávání, tak i v případě, že je filtrační systém v klidovém stavu.

Detekce požáru
Zpracování signálu detekce požáru, předání signálu hasicí jednotce i předání poplachu ven (jako bezpotenciálový kontakt) provádí řídicí jednotka detekce požáru. Optický a akustický poplach je umístěn přímo ve filtrační jednotce. V případě potřeby se automaticky vypne a hasicí látka se uvolní k hašení požáru.

Hašení požáru
Tímto způsobem lze pomocí automatické detekce požáru, alarmu a hasicího systému úspěšně hasit nejrůznější druhy prachu.

Příslušenství

Herding MULTICOATER

V případě lepkavých a hořlavých prachů se zvyšují nároky na filtrační systém pro bezpečné odlučování prachu. Dávkované přidávání vhodných přísad do filtračního procesu může jednak snížit riziko zalepení filtračního média, jednak snížit hořlavost prachu.

Herding MULTICOATERS jsou pneumaticky ovládaná dávkovací zařízení pro řízené dávkování přísad do filtračního procesu. Během PŘEDČIŠTĚNÍ přísada přidaná k ochraně filtračního média zabraňuje tomu, aby lepkavé, vlhké a mastné prachy a páry přišly do přímého kontaktu s povrchem filtru a tím na něm ulpěly.

Při PASIVACI přídavek aditiva snižuje hořlavost prachu. Disperzní a adsorpční látky podporují odstraňování kapalných a plynných složek z odpadního vzduchu.

Výhody

  • Zvýšená spolehlivost procesu
  • Bezprašné vyprazdňování
  • Snadná instalace
  • Snížení nebezpečí požáru

Modelle

  • MCI 55/1: kapacita 55 l
  • MCI / MCD 250 1-4: kapacita 250 l pro zásobování až 4 filtračních jednotek

Zpracování laserem

Stáhněte si brožuru