Výhody

 TRUMPF Group

Zpracování laserem

Bezpečné oddělení jemného kovového prachu a kouře při laserovém zpracování

Dýmy vznikající při laserovém zpracování kovů řezáním, svařováním, značením nebo strukturováním se skládají z velkého množství toxických aerosolů, plynů a také z jemného prachu respirabilní frakce. Ty způsobují značná zdravotní rizika pro obsluhující personál a v neposlední řadě poškozují a znečišťují laserovou optiku, agregáty i zpracovávaný výrobek. Odpovídající vysoké nároky se odrážejí v požadavcích na filtrační techniku.

Filtrační systémy Herding pracují na principu čistě povrchové filtrace. V provozu bylo prokázáno, že spolehlivě oddělují i ty nejjemnější frakce prachu. Ve spojení s účinným zachycováním kouře jsou lidé, stroje a životní prostředí trvale chráněni před škodlivými emisemi. Filtrační zařízení Herding vytvářejí naprosto konstantní provozní podmínky, mají enormně dlouhou životnost a v závislosti na procesu dosahují životnosti více než 15 let. Použití slinutého lamelového filtru Herding tak cenným způsobem přispívá k bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky nízkému regeneračnímu tlaku

Čistý vzduch / plyn díky nejnižším hodnotám úletu tuhých částic

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví díky bezpečné filtraci

Udržitelná a osvědčená technologie

Procesy

 TRUMPF Group

Bezpečná filtrace pro všechny procesy laserového obrábění

Laserem prováděné zpracování a obrábění kovů vyžaduje různé procesy řezání, svařování a/nebo značení a také různé laserové technologie. Charakteristiky emisí, které je třeba odloučit, do značné míry závisí na použité technologii a výkonu laseru. Kromě toho mohou být zpracovávané plechy nebo kovové konstrukce mastné nebo znečištěné zbytky maziv. Výsledné emise mají odpovídající jemné rozložení velikosti zrn a často mají lepivé nebo hořlavé vlastnosti.

Volitelnésestavy vhodných filtračních systémů Herding nabízejí optimální konfiguraci zaměřenou na spolehlivou filtraci za stálých provozních podmínek. Naše filtrační technologie se používají při všech typech laserového zpracování kovů. Do systémů lze integrovat vysoce účinné separatory jisker. Tím je zaručena bezpečná separace potenciálních jisker i extrémně jemného prachu. Nasazení filtračních jednotek Herding nepodléhá žádným omezením.

Výrobní procesy

  • Laserové řezání
  • Laserové svařování
  • Robotické laserové svařování
  • Odsávání ze svařovacích hal

Zařízení

Ochranná opatření pro filtrační systémy používané při laserovém zpracování

Herding FLAMEBREAK je systém ochrany navržený pro filtrační systémy Herding. Systém ochrany odpovídá VdS 3445 – Požární ochrana v odprašovacích systémech, prevence poškození. Požár ve filtračním systému je detekován a hlášen pomocí systému Herding FLAMEDETECT. Následně se spustí protipožární zařízení, které požár uhasí. Úkolem BEZPEČNOSTNÍHO KONCEPTU je minimalizovat škody v případě požáru.

Herding COMP

Kompaktní filtrační systém pro omezený instalační prostor

Herding FLEX & Herding SPARKSTOP

Flexibilní řada se separátorem jisker

Bezpečnostní koncept

Bezpečnostní koncepce Herding FLAMEBREAK pro filtrační systémy pro laserové zpracování

Detekce požáru
Detekční kabel je schopen identifikovat požár jak v režimu odsávání (běžný provoz), tak i v případě, že je filtrační systém v klidovém stavu.

Detekce požáru
Zpracování signálu o požáru, předání signálu hasicí jednotce a nahlášení poplachu ven mimo budovu (jako bezpotenciálový kontakt) provádí řídicí jednotka pro detekci požáru. Optický a akustický poplach je umístěn přímo na filtrační jednotce. V případě potřeby se automaticky zapne a hasicí látka se uvolní za účelem hašení požáru.

Hašení požáru
Tímto způsobem lze pomocí automatické detekce požáru, alarmu a hasicího systému úspěšně hasit nejrůznější druhy hořlavých prachu.

Příslušenství

Herding MULTICOATER

V případě lepivých nebo hořlavých prachů se zvyšují nároky na filtrační systém, zejména tehdy, pokud požadujeme bezpečné odlučování prachu. Dávkovaní vhodných přísad do filtračního procesu může jednak snížit riziko zalepení filtračního média, ale i snížit hořlavost prachu.

Herding MULTICOATER je pneumaticky ovládané zařízení pro dávkování přísad do filtračního procesu. Během tzv „Precoatingu“ přísada, přidaná k ochraně filtračního média, zabraňuje přímému kontaktu lepivých, vlhkých a mastných prachů a par s povrchem filtrační lamely a nedošlo k jejímu zalepení.

Při PASIVACI aditivum snižuje hořlavost prachu. Disperzní a adsorpční látky podporují odstraňování kapalných a plynných složek z odpadního vzduchu.

Výhody

  • Zvýšená spolehlivost procesu
  • Bezprašné plnění
  • Snadná instalace
  • Snížení nebezpečí požáru

Modelle

  • MCI 55/1: kapacita 55 l
  • MCI / MCD 250 1-4: kapacita 250 l pro zásobování až 4 filtračních jednotek

Zpracování laserem

Stáhněte si brožuru