Herding PROCESS

Excelentní

Herding PROCESS – Řada filtračních systémů pro nejvyšší nároky

Pokud jsou kromě nejvyšších nároků na filtrační výkon kladeny maximální požadavky také na design skříně, je řada Herding PROCESS ve spojení se slinutým lamelovým filtrem první volbou.

Systém Herding PROCESS je založen na vysoce kvalitních svařovaných konstrukcích, přičemž jednotky se zpravidla skládají z komory pro čistý plyn, komory pro surový plyn. Vyprazdňovací zařízení jsou spojeny pomocí definovaných přírubových spojů.

Používají se různé materiály skříní, od uhlíkových ocelí přes běžné CrNi slitiny, jako jsou 1.4301, 1.4404 nebo 1.4571, a další vysoce legované nerezové oceli až po hliníkové slitiny. Vzhledem k přírubovému provedení jsou možné i kombinace materiálů, například v provedení z nerezové oceli pouze při styku se surovým plynem. V závislosti na profilu požadavků se speciálně pro zákazníka a projekt plánují a vyrábějí těsné svarové spoje, definovaná drsnost povrchu až po kvalitu leštění a konstrukce s vysokou kvalitou těsnosti skříní, včetně testování, přejímky a dokumentace.

Komora pro surový plyn ve styku s výrobkem je navržena bez vnitřních výztuh, a tím rovněž splňuje požadavky SVP. V maximální možné míře jsou vyloučeny hluché prostory, což zabraňuje nežádoucímu usazování produktu a umožňuje snadné a ergonomické čištění v případě potřeby (hygienické provedení). V případě potřeby jsou integrovány také manuální nebo automatické možnosti WIP.

V závislosti na profilu požadavků jsou filtrační systémy řady PROCESS vybaveny filtračními prvky Herding DELTA, Herding DELTA², HSL, Herding BETA do 160 °C nebo jinými vysoce výkonnými filtračními prvky Herding. Filtrační prvky jsou uspořádány tak, že po otevření dvířek pro údržbu posunu je umožněn volný pohled do meziprostorů prvků a přímá kontrola filtračních prvků.

Externí zásobník stlačeného plynu pro online pulzní čištění filtračních prvků umožňuje kontrolu za provozu bez nutnosti odstavení systému. Lze jej provozovat například se stlačeným vzduchem, dusíkem nebo procesním plynem.

Bezpečnost systému a provedení v souladu s platnou směrnicí ATEX jsou podle potřeby koordinovány s provozovatelem systému.

Na spodní části filtru se nachází odvod prachu. Ten lze navrhnout individuálně v závislosti na aplikaci a požadavcích zákazníka. V nejjednodušší podobě se skládá ze sběrné násypky s nádobou na prach. Lze však přizpůsobit i rotační ventily, šnekové dopravníky, klapkové systémy, pneumatické nebo zákaznicky specifické systémy vyprazdňování.

Fakta

Sortiment výrobků a služeb

Technické vlastnosti

 • Stálé provozní podmínky díky čistě povrchové filtraci se slinutým lamelovým filtrem
 • Vysoce účinné vnější čisticí systémy s energeticky optimalizovanou spotřebou stlačeného plynu.
 • Údržbová dvířka s mimořádně stabilním vyztužením – bez úniku prachu
 • Všechny výztuhy skříně na vnější straně
 • Zamezení vzniku vnitřních mrtvých prostor
 • Konstrukce odpovídající požadavkům GMP (hygienický design)
 • Kvalita těsnosti skříní pomocí vhodné metody měření a dokumentace podle potřeby
 • Vedení průtoku pro optimalizaci energie a efektivní předseparaci
 • Ergonomická přístupnost všech příslušných součástí
 • Specifický návrh systému odvádění prachu podle projektu

Opce

 • Široké portfolio materiálů krytů a výběr po konzultaci s Herding Engineering
 • Konstrukční vyrovnání potenciálů / zamezení účinných zdrojů vznícení uvnitř filtračních systémů
 • Konstruktivní ochrana proti výbuchu pomocí odlehčení nebo potlačení výbuchu
 • Široká škála možností připojení k přírubě pro odsun prachu
 • ndividuální provedení přírub a vzorů otvorů