Herding PROCESS

Excelentní

Herding PROCESS – Řada filtračních systémů splňující nejvyšší nároky

Pokud jsou kromě nejvyšších nároků na filtrační výkon kladeny maximální požadavky také na design skříně, je řada Herding PROCESS ve spojení se slinutým lamelovým filtrem první volbou.

Systém Herding PROCESS je založen na vysoce kvalitních svařovaných konstrukcích, přičemž jednotky se zpravidla skládají z komory pro čistý plyn, komory pro surový plyn. Vyprazdňovací zařízení jsou spojeny pomocí definovaných přírubových spojů.

Používají se různé materiály skříní, od uhlíkových ocelí přes běžné CrNi slitiny, jako jsou 1.4301, 1.4404 nebo 1.4571, a další vysoce legované nerezové oceli až po hliníkové slitiny. Vzhledem k přírubovému provedení jsou možné i kombinace materiálů, například v provedení z nerezové oceli pouze při styku se surovým plynem. V závislosti na profilu požadavků se speciálně pro zákazníka a projekt plánují a vyrábějí těsné svarové spoje, definovaná drsnost povrchu až po kvalitu leštění a konstrukce s vysokou kvalitou těsnosti skříní, včetně testování, přejímky a dokumentace.

Komora pro surový plyn ve styku s produktem je navržena bez vnitřních výztuh, a tím rovněž splňuje požadavky SVP. V maximální možné míře jsou vyloučeny hluché prostory, což zabraňuje nežádoucímu usazování produktu a umožňuje snadné čištění v případě potřeby (hygienické provedení). V případě potřeby jsou integrovány také manuální nebo automatické možnosti WIP.

V závislosti na požadavcích jsou filtrační systémy řady PROCESS vybaveny filtračními prvky Herding DELTA, Herding DELTA², HSL (do 70 °C), HSL C (do 100 °C), Herding BETA (do 160 °C) nebo jinými vysoce výkonnými filtračními prvky Herding. Filtrační prvky jsou uspořádány tak, že po otevření dvířek pro údržbu je umožněn volný přístup a je možná přímá kontrola filtračních prvků.

Externí zásobník stlačeného plynu pro pulzní proplach filtračních prvků umožňuje kontrolu za provozu bez nutnosti odstávky systému. Lze jej provozovat například se stlačeným vzduchem, dusíkem nebo jiným procesním plynem.

Bezpečnost systému a jeho technické provedení je v souladu s platnou směrnicí ATEX. Případné speciální potřeby jsou koordinovány s provozovatelem systému.

Na spodní části filtru se nachází zařízení pro odsun prachu. To lze navrhnout individuálně v závislosti na aplikaci a požadavcích zákazníka. V nejjednodušší podobě se skládá ze sběrné násypky zakončené nádobou na prach. Lze však použít i rotační bubnové podavače, šnekové dopravníky, klapkové systémy, pneumatické nebo zákaznicky specifické systémy vyprazdňování.

Fakta

Sortiment výrobků a služeb

Technická specifikace

 • Stálé provozní podmínky díky čistě povrchové filtraci se slinutým lamelovým filtrem Herding
 • Vysoce účinné vnější čisticí systémy s optimalizovanou spotřebou stlačeného plynu
 • Údržbová dvířka s mimořádně stabilním vyztužením – bez úniku prachu
 • Všechny výztuhy skříně na vnější straně
 • Zamezení vzniku vnitřních mrtvých prostor
 • Konstrukce odpovídající požadavkům GMP (hygienický design)
 • Vzduchotěsné provedení skříní, dokladované pomocí vhodné metody měření metody měření a dokumentace podle potřeby
 • Optimalizace průtoku filtrační skříní s účinnou předseparací
 • Snadná přístupnost všech částí
 • Specifický návrh systému odvodu odloučeného prachu

Opce

 • Široké portfolio materiálů filtrační skříně (výběr po konzultaci s Herding Engineering)
 • Konstrukční vyrovnání el. potenciálu / zamezení účinných zdrojů vznícení uvnitř filtračního systému
 • Konstrukční ochrana proti výbuchu pomocí odlehčení nebo potlačení výbuchu
 • Široká škála možností připojení k přírubě pro odsun prachu
 • Individuální provedení přírub a připojovacích otvorů