VÝHODY

Tažení drátu

Bezpečné odsávání prachu

Emise z výroby, jako je kovový prach, okuje a zbytky maziva, které vznikají při tažení kovových drátů, musí být spolehlivě odsávány, aby byly dlouhodobě chráněny osoby, stroje a životní prostředí.

Filtry Herding fungují na principu čistě povrchové filtraca. Při odsávání prachu jsou spolehlivě odděleny i ty nejjemnější frakce prachu se zbytkovým obsahem prachu <0,1 mg/m³. Filtrační média a filtry Herding vytvářejí díky spolehlivému odsávání prachu naprosto konstantní provozní podmínky, mají enormně dlouhou životnost a v závislosti na procesu dosahují životnosti více než 15 let. Použití slinutého filtru Herding® proto představuje důležitý krok k bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí při odsávání prachu.

Odolné
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Energetická účinnost díky nízkému regeneračnímu tlaku

Čistý vzduch a čistý plyn díky nejnižším hodnotám úletu

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví díky bezpečné separac

Udržitelná osvědčená technologie

Prozesse

Bezpečné odsávání prachu pro všechny oblasti

Při tažení drátu se kovové dráty zmenšují v tahu pomocí tváření. Aby se zlepšila přilnavost tažného maziva k povrchu, je drát nejprve odvápněn. Aby se dosáhlo požadovaného konečného průměru, probíhá drát během následného procesu tažení vysokou rychlostí přes jeden nebo více tahů (tažný nástroj a tažný buben).

Prach (kovový prach, okuje a otěr tažného maziva) vznikající během těchto výrobních kroků musí být trvale a bezpečně odlučován. Pro odsávání prachu je nutné konstantní množství odsávaného vzduchu, pokud je drát také tepelně zpracováván.

Používaná tažná mýdla jsou často organické látky, které mohou vést k požáru nebo v jednotlivých případech k nebezpečí výbuchu. V závislosti na bezpečnostních parametrech je třeba přijmout vhodná opatření pro odsávání prachu. Změny ve výrobním procesu mohou rovněž vyžadovat následné úpravy systému odsávání prachu, například začlenění ochrany proti požáru nebo výbuchu.

Příslušenství

Filtrační technologie Herdin

Sortiment výrobků Herding® pokrývá kompletní spektrum zařízení pro odsávání prachu, od samostatně vyvinutých filtračních prvků až po kompletní instalované filtrační systémy.

Výrazný vertikální rozsah výroby zajišťuje zákazníkům po celém světě mimořádně vysoký standard kvality a nejvyšší možnou flexibilitu. Na základě promyšleného modulárního principu jsou realizovány různé typy filtračních systémů pro odsávání prachu, které lze individuálně přizpůsobit dané aplikaci

Herding FLEX

Flexibilní řada pro odsávání prachu

Herding COMP

Kompaktní filtrační jednotka pro odsávání prachu v omezeném prostoru.

Bezpečnost

Bezpečnostní koncept Herding FLAMEBREAK

Detekce požáru
Detekční kabel detekuje požár jak během sacího provozu, tak i v době, kdy je filtrační systém v klidu.

Detekce požáru
Zpracování signálu detekce požáru, předání signálu hasicí jednotce i předání poplachu ven (jako bezpotenciálový kontakt) provádí řídicí jednotka detekce požáru. Optický a akustický poplach je umístěn přímo ve filtrační jednotce. V případě potřeby se automaticky vypne a hasicí látka se uvolní k hašení požáru.

Hašení požáru
Tímto způsobem lze úspěšně hasit nejrůznější prachy pomocí automatické detekce požáru, požárního poplachu a hašení. V případě výskytu výbušných prachů je možné zvolit preventivní a konstruktivní ochranná opatření, která jsou individuálně koordinována.

Tažení drátu

Stáhněte si brožuru