VÝHODY

Tažení drátu

Bezpečné odsávání prachu

Emise z výrobního procesu tažení drátu, jako je kovový prach, okuje a zbytky maziva, musí být z výrobních prostor spolehlivě odsávány, aby byly dlouhodobě chráněny osoby, stroje a životní prostředí.

Filtry Herding fungují na principu čistě povrchové filtrace. Při odsávání prachu jsou spolehlivě odděleny i jeho nejjemnější frakce a to se zbytkovým obsahem prachu <0,1 mg/m³. Filtrační zařízení Herding vytvářejí, díky spolehlivému odsávání prachu, naprosto konstantní provozní podmínky, mají enormně dlouhou životnost a v závislosti na druhu prachu dosahují životnost více než 15 let. Použití slinutého lamelového filtru Herding® proto představuje důležitý krok k zajištění bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky nízkému regeneračnímu tlaku

Čistý vzduch/plyn díky nejnižším hodnotám úletu tuhých částic

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví díky vysokému stupni odloučení pevných částic

Udržitelná a provozně osvědčená technologie

Prozesse

Bezpečné odsávání prachu pro všechny oblasti

Při tažení drátu se kovové dráty tahem průřezově zmenšují (tváření). Aby se zlepšila přilnavost tažného maziva k povrchu, je drát nejprve odvápněn. K dosažení požadovaného konečného průměru, probíhá drát během procesu tažení vysokou rychlostí přes jeden nebo více tažidel (tažný nástroj a tažný buben).

Prach (kovový prach, okuje a otěr tažného maziva) vznikající během těchto výrobních kroků musí být trvale a bezpečně odsáván. Pro odsávání prachu je nutné konstantní množství odsávaného vzduchu, zejména pokud je drát následně také tepelně zpracováván.

Používaná tažná mýdla jsou často organické látky, které mohou vést k požáru nebo výbuchu. V závislosti na bezpečnostních parametrech je třeba pro odsávání prachu přijmout vhodná opatření. Případné změny ve výrobním procesu mohou rovněž vyžadovat následné úpravy systému odsávání prachu, například začlenění ochrany proti požáru nebo výbuchu.

Příslušenství

Filtrační technologie Herding

Sortiment výrobků Herding® pokrývá kompletní spektrum zařízení pro odsávání prachu, od samostatně vyvinutých filtračních prvků až po kompletní specializované filtrační systémy.

Důslednost při výrobě zajišťuje zákazníkům po celém světě mimořádně vysoký standard kvality a nejvyšší možnou flexibilitu. Na základě promyšleného modulárního principu jsou realizovány různé typy filtračních systémů pro odsávání prachu, které lze individuálně přizpůsobovat.

Herding FLEX

Flexibilní řada pro odsávání prachu

Herding COMP

Kompaktní filtrační jednotka pro odsávání prachu v omezených prostorových podmínkách.

Bezpečnost

Bezpečnostní koncept Herding FLAMEBREAK

Detekce požáru
Detekční kabel detekuje požár jak během sacího provozu, tak i v době, kdy je filtrační systém v klidu.

Detekce požáru
Zpracování signálu o požáru, předání signálu hasicí jednotce i odeslání poplachu ven (jako bezpotenciálový kontakt) provádí specializovaná řídicí jednotka. Optický a akustický poplach je umístěn přímo ve filtrační jednotce. V případě potřeby se automaticky zapne a hasicí látka se uvolní k hašení požáru.

Hašení požáru
Tímto způsobem lze úspěšně hasit nejrůznější prachy (automatické detekce požáru – požární poplach a hašení). V případě výskytu výbušných prachů je možné zvolit preventivní a konstruktivní ochranná opatření, která jsou stanovována individuálně.

Tažení drátu

Stáhněte si brožuru