Výhody

 stock.adobe.com

Zpracování osiva

Bezpečná separace jemného prachu z osiv

Rafinace osiva mnohonásobně zvyšuje jeho hodnotu a činí z něj mimořádně cenný produkt. Vysoce účinná separační a filtrační technologie je proto nezbytná pro efektivní separaci vznikajícího jemného prachu a také pro zajištění stálých provozních podmínek. Zdraví ohrožující agregáty a možná bakteriologická kontaminace vyžadují také maximální ochranu zaměstnanců.

Slinutý lamelový filtr Herding založený na čistě povrchové filtraci kombinuje velmi vysokou odlučivost s konstantní provozní parametry. Splňuje tak vysoké nároky kladené na filtrační techniku používanou v této oblasti a zároveň stanovuje standardy ve srovnání s běžnými filtračními médii. Spolehlivě odděluje i ty nejjemnější frakce částic a dosahuje enormně dlouhé životnosti, která v závislosti na procesu přesahuje 15 let. Použití filtrační technologie Herding tak představuje významnýpříspěvek ke zvýšení produktivity a udržitelnosti.

Zachraňuje cenný produkt

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky nízkému čisticímu tlaku

Aktivní ochrana zdraví díky bezpečné separaci prachu

Kompaktní konstrukce

Čistý vzduch a čistý plyn díky nejnižším hodnotám úletu

Procesy

 SEED PROCESSING HOLLAND

Bezpečné odsávání pro všechny oblast

Prioritou při zpracování osiva je efektivní extrakce vysoce kvalitního osiva z původního zrna. Filtrační a separační technologie jsou při těchto procesech obvyklé a proto se používají při všech krocích zpracování osiva. U separačních procesů jsou také vyžadovány naprosto konstantní odsávací výkony pro jednotlivá odsávacá místa, aby bylo dosaženo reprodukovatelných výsledků. Individuálně navržené filtrační systémy včetně účinného odlučování prachu a vysoké odlučivosti jsou zde nezbytné pro zajištění bezpečnosti práce. Lamelový filtr Herding s vysokou garantovanou životností a naprosto konstantními provozními podmínkami spolehlivě pokrývá celý proces zpracování osiva.

Výrobní procesy

 • Mlácení
 • Čištěn
 • Příprava, základní nátěr
 • Peletizace, granulování
 • Nanášení povlaku
 • Balení

Zařízení

Filtrační technologie Herding = čistá produktivita

Udržitelná filtrace – „made in Germany“

Výrobní řetězec začíná u filtračních médií a končí finální montáží filtrační jednotky – od filtračních médií až po kompletně instalovaný filtrační systém. Velký rozsah výroby zajišťuje mimořádně vysoký standard kvality a vysokou flexibilitu pro naše zákazníky po celém světě.

Na základě promyšleného modulárního principu jsou realizovány různé typy zařízení, které jsou individuálně přizpůsobeny dané aplikaci a speciálně navrženy pro různé požadavky v procesu zpracování osiva. Rozmanitost této výrobní řady dokresluje široká škála doplňků a konstrukčních materiálů.

Herding FLEX

Flexibilní řada

Herding COMP

Kompaktní filtrační systém pro omezený prostor

Možnosti

Odsávací systémy

 • Centrální odsun odloučeného prachu z filtračního systému
 • Systémy pro dopravu prachu
 • Zákryty a potrubí: projekty, dodávky a montáže

1 Nízká spotřeba energie
2 Nejnižší emise
3 Pevná konstrukce
4 Schválení ATEX
5 Velká nádoba na prach
6 Výkonný ventilátor

Ochrana proti výbuchu při filtraci

Složení, granulometrie a specifické výbuchové charakteristiky různých částic v chemické výrobě často vyžadují koncepci ochrany přizpůsobenou dané aplikaci vzhledem k výslednému nebezpečí výbuchu.

Firma Herding poskytuje uživateli široké portfolio preventivní a konstrukčně bezpečnostní techniky pro filtraci. Od poradenství a výběru vhodné koncepce ochrany přes bezpečnou a ATEXu vyhovující konstrukci filtračních systémů až po jejich instalaci, uvedení do provozu a údržbu.

Filtr Herding se slinutou lamelou Herding nabízí jedinečnou výhodu: jako jediný filtrační prvek na trhu působí jeho pevné těleso jako bariéra prachové Ex zóny, což znamená, že na straně čistého plynu filtračního systému není prachově výbušná atmosféra.

Herding Koncepce ochrany proti výbuchu

Preventivní, primární opatřen

Zamezení vzniku výbušné atmosféry pomocí procesního rozdělení procesů na úseky s organickými rozpouštědly a bez nich.

Preventivní, sekundární opatření

Zamezení účinných zdrojů vznícení ve filtračních systémech. V mnoha aplikacích postačují preventivní opatření k bezpečnému zamezení výbuchu ve filtračním systému

Konstrukční, terciární opatření

Snížení účinku výbuchu ve filtračním systému

 • Konstrukce odolná proti výbuchu – Herding RESIST
 • Odlehčení tlaku na straně zaprášeného plynu, např. pomocí protiexplozní membrány.
 • Bezplamenné odlehčení tlaku na straně prašného plynu s vhodným hasicím zařízením
 • Bezplamenné a bezkouřové odlehčení tlaku na straně čistého plynu – Herding FLAMELESS
 • Potlačení výbuchu

Herding FLAMELESS

Možnost konstruktivních terciárních opatření: Bezplamenné a bezkouřové odlehčení na straně čistého plynu

Zpracování osiva

Stáhněte si brožuru