VÝHODY

 stock.adobe.com

Bezpečná filtrace v chemické výrobě

Vysoce účinné filtrační technologie HERDING a patentované slinuté lamelové filtrační prvky jsou nezbytné v chemických výrobních procesech, kde se pracuje se sypkými látkami. Jedná se o prášky a jiné pevné částice reagujících látek nebo nebezpečných produktů. Tam, kde jsou filtrační systémy integrovány do výrobního procesu (procesní filtry), jsou vedle vysokého separačního výkonu požadovány vlastnosti, jako možnost zpětného získávání filtrovaného produktu (bez jeho kontaminace), vysoká chemická odolnost a snadné čištění.

Filtrační systémy Herding splňují nejvyšší technické požadavky, pokud jde o odolnost proti kontaminaci, trvanlivost a bezpečnou manipulaci. Nejjemnější frakce částic jsou spolehlivě odděleny na základě čisté povrchové filtrace. Nejnižší hodnoty obsahu tuhých částic v čistém plynu, naprosto konstantní provozní podmínky, nejvyšší spolehlivost a vysoká energetická účinnost jsou hlavními vlastnostmi této inovativní filtrační technologie.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky nízkému regeneračnímu tlaku

Čistý vzduch / plyn díky vysoké účinnosti filtrace

Odolnost vůči chemikáliím

Kompaktní konstrukce

Havarijní bezpečnost díky pevnému filtračnímu tělesu z PE

Možnost vracení odloučeného produktu díky patentovanému filtračnímu médiu

PROCESY

 stock.adobe.com

Udržitelná filtrace pro všechna odvětví chemického průmyslu

Často bývá i sebemenší kontaminace produktu důvodem k vyřazení celých výrobních šarží, což je spojeno s vysokými finančními ztrátami. Kromě toho může mít i mírná kontaminace vzduchu ve výrobních prostorách vážný dopad na zdraví zaměstnanců. Motivace k udržitelné a účinné filtraci má proto v chemickém průmyslu mnoho vážných důvodů. Vysoké zpětné využití produktů, snadné čištění a maximální odlučovací výkon jsou základními požadavky filtračních systémů v chemickém průmyslu. Technologie filtrů Herding umožňuje maximální využitelnost a bezpečný provoz takřka při všech procesech, kdy vznikají emise pevných částic.

Výrobní procesy

 • Mletí
 • Sušení
 • Doprava
 • Granulace
 • Balení
 • Prosévání / třídění / vrstvení
 • Dávkování / vážení
 • Míchání
 • Odvzdušňování sil
 • Úklid pracovišť

ZAŘÍZENÍ

Technologie Herding = čistá produktivita

Udržitelná filtrace „made in Germany“

Řetězec operací začíná výrobou slinutých lamelových filtračních prvků a končí finální montáží filtrační jednotky. Členění výroby zajišťuje mimořádně vysoký německý standard kvality a vysokou flexibilitu pro naše zákazníky po celém světě.

Na základě promyšleného modulárního principu jsou vyráběny různé typy filtračních zařízení, individuálně přizpůsobené pro danou aplikaci a speciálně navržené pro rozmanité požadavky chemického průmyslu. Široká škála typů filtračních jednotek a použitých konstrukčních materiálů doplňuje naši nabídku pro použití v chemické výrobě.

Herding FLEX

Flexibilní výrobní řada

Herding RESIST

Snadné čištění, vysoké provozní tlaky a velké objemy produktů

Herding PROCESS

Snadná čistitelnost a různé druhy konstrukčních materiálů

Herding MAXX

Pro velmi velké průtoky filtrovaných plynů

OCHRANA PROTI VÝBUCHU

Ochrana proti výbuchu u filtračních systémů

Složení, granulometrie, velikosti částic a specifické výbuchové charakteristiky různých prachů používaných v chemické výrobě často vyžadují důslednou koncepci ochrany, přizpůsobenou konkrétnímu použití a to kvůli výslednému nebezpečí výbuchu.

Společnost Herding® Filtertechnik poskytuje uživateli široké portfolio preventivní a konstrukčně-bezpečnostní techniky pro filtrační systémy. Od poradenství a výběru vhodné koncepce ochrany přes bezpečnou a směrnici ATEX vyhovující konstrukci filtračních zařízení až po jejich instalaci, uvedení do provozu a následnou údržbu.

Filtr Herding® se slinutou filtrační lamelou zde nabízí jedinečnou výhodu: pevné těleso je jediným filtračním prvkem na trhu, který funguje jako bariéra prachové Ex zóny, což znamená, že na straně čistého plynu filtračního systému není prachově výbušná atmosféra.

Herding Koncepce ochrany proti výbuchu

Preventivní, primární opatření

Zamezení vzniku výbušné atmosféry pomocí procesního rozdělení procesů na úseky s organickými rozpouštědly a bez nich.

Preventivní, sekundární opatření

Zamezení účinných zdrojů vznícení uvnitř filtračních systémů. V mnoha aplikacích preventivní opatření zcela postačují k bezpečnému zamezení výbuchu ve filtračním systému.

Konstrukční, terciární opatření

Snížení účinku výbuchu uvnitř filtračního systému

 • Konstrukce odolná proti výbuchu – Herding RESIST
 • Odlehčení tlaku na straně zaprášeného plynu, např. pomocí protiexplozní membrány.
 • Bezplamenné odlehčení tlaku na straně prašného plynu s vhodným hasicím zařízením
 • Bezplamenné a bezkouřové odlehčení tlaku na straně čistého plynu – Herding FLAMELESS
 • Potlačení výbuchu

Herding FLAMELESS

Možnost konstruktivních terciárních opatření: Bezplamenné a bezkouřové odlehčení na straně čistého plynu.

Chemické zpracování

Stáhněte si brožuru

MOŽNOSTI

Povrchová úprava

 • Zamezení vzniku usazenin na součástech, které přicházejí do styku s výrobkem, např. leštěním nebo broušením.
 • Ochrana proti mechanickému nebo chemickému opotřebení, např. tvrzený povrch, speciální povlaky.

Odsun prachu

 • Kontinuální nebo diskontinuální systémy, přizpůsobené dané aplikaci a požadavkům zákazníka.
 • Příklady: Rotační podavače, tlumiče, žlabové šnekové dopravníky atd.

Systémy pro odsávání prachu

 • Centrální odvádění prachu odloučeného ve filtračním zařízení.
 • Systémy centrálního odsávání prachu – průmyslové vysavače

Odsun odloučeného prachu a potrubní trasy

 • Inženýring, dodávka a instalace

Uzávěry pro cesty odprašků

 • Sekundární filtr volitelně se systémem „Bag In / Bag Out“
 • Herding FIRST RINSE pro výměnu lamelových filtračních prvků bez kontaminace.
 • Herding SAFE CHANGE pro bezpečné vypouštění prachu a jeho následnou likvidaci. Rozhraní pro vysokou frekvenci obsluhy. Herding SAFE CHANGE s funkcí Bag-In / Bag-Out se v praxi osvědčil splněním vysokých požadavků OEB.

Herding MULITCOATER

 • Aditivum pro lepší manipulaci s lepivým prachem
 • Pasivace pro minimalizaci rizika požáru nebo výbuchu.

Řídicí systém

Herding CONTROLLER HC 4.0 speciálně přizpůsobený potřebám naší filtrační techniky; SPS pro komplexnější systémová řešení

Izolace / vytápění

K zabránění kondenzace vodní páry ve filtračním zařízení

Čištění

Zařízení WIP