Výhody

Filtrace pomocí technologie Herding

Filtry od společnosti Herding jsou založeny na čistě povrchové filtraci a poskytují trvalou ochranu člověka i strojního vybavení před škodlivými emisemi z výroby. Umožňují vysoký stupeň odloučení a bezkontaminační provoz. Tím přímo zvyšují vaši produktivitu.

Nejnižší hodnoty úletu, konstantní provozní podmínky, nejvyšší využitelnost a energetickou účinnost. To jsou ústřední rysy inovativní filtrační technologie. Filtrační média Herding mají enormně dlouhou životnost a v závislosti na procesu mohou být v provozu více než 15 let. Používání těchto filtrů tak významným způsobem přispívá k ochraně životního prostředí a dlouhodobé udržitelnosti.

Filtry Herding se již téměř po desetiletí osvědčují při efektivním a spolehlivém odlučování částic. I u částic nejjemnějších velikostí je ve většině případů možná energeticky účinná recirkulace, která se osvědčila i u toxických prachů. Četné aplikace lze pokrýt v teplotním rozsahu až do 450 °C.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Energetická účinnost díky nízkému regeneračnímu tlaku

Čistý vzduch a čistý plyn díky nejnižším hodnotám úletu

Kompaktní konstrukce

Možnost zpětného získávání produktů bez rizika kontaminace

Odolnost vůči chemikáliím

Filtrace

Technologie filtrů Herding

s čistě povrchovou filtrací

Zvětšení x 100; 500 µm = 0,5 mm

Struktura Herding filtrů se slinutými lamelami

Efektivní separace produktů
Efektivní separace produktů
Spektrum částic, které mají být filtrovány, je odděleno na povrchu. Žádná afinita k jemným částicím, které by se usazovaly v základně filtru.

Povrchová úprava
Mikroporézní vrstva, homogenně zapravená do povrchu filtru.

Těleso filtru
Herding DELTA , PRO, HSL: spékaný PE (polyetylen)
Herding BETA: slinutý PPS (polyfenylsulfid
Herding ALPHA: jíl s keramickým pojivem

Čistá povrchová filtrace

Stáhněte si brožuru