Výhody

Špičkové filtrační technologie Herding

Filtry od společnosti Herding jsou založeny na čistě povrchové filtraci a poskytují trvalou ochranu osob i strojního vybavení před škodlivými emisemi z výroby. Umožňují vysoký stupeň odloučení a bezkontaminační provoz. Tím přímo zvyšují vaši produktivitu.

Nejnižší hodnoty úletu, konstantní provozní podmínky, nejvyšší využitelnost a energetická účinnost. To jsou ústřední rysy naší inovativní filtrační technologie. Filtrační média Herding mají extrémně dlouhou životnost a v závislosti na procesu mohou být v provozu více než 15 let. Používání těchto filtrů tak významným způsobem přispívá k ochraně životního prostředí a dlouhodobé udržitelnosti.

Filtry Herding se již téměř po desetiletí osvědčují při efektivním a spolehlivém odlučování částic. I u nejmenších velikostí je ve většině případů možná energeticky účinná recirkulace, která se osvědčila i u toxických prachů. Četné aplikace lze pokrýt v teplotním rozsahu až do 450 °C.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Energetická účinnost díky nízkému regeneračnímu tlaku

Čistý vzduch / plyn díky nejnižším hodnotám úletu

Kompaktní konstrukce

Možnost zpětného získávání produktů bez rizika kontaminace

Odolnost vůči chemikáliím

Filtrace

Technologie filtrů Herding

s čistě povrchovou filtrací

Zvětšeno x 100; 500 µm = 0,5 mm

Vnitřní stavba slinutých lamelových filtrů Herding

Efektivní separace tuhých částic

Frakce částic, které mají být filtrovány, je oddělena na povrchu filtračního prvku. Jemný prach neproniká do vnitřní struktury filtračního prvku.

Povrchová úprava
Mikroporézní vrstva, homogenně zapravená do povrchu filtrační lamely.

Základní filtrační těleso
Herding DELTA , PRO, HSL: slinutý PE (Polyetylén)
Herding BETA: slinutý PPS (Polyfenylsulfid)
Herding ALPHA: jíl s keramickým pojivem

Čistá povrchová filtrace

Stáhněte si brožuru