Výhody

 stock.adobe.com

Mechanické zpracování kovů

Bezpečné odlučování jemného prachu

Vysoce účinná filtrace je při mechanickém obrábění kovů a emisích, které při něm vznikají, nepostradatelnou součástí strojního vybavení. Vznikající jemné prachové částice představují zvýšené zdravotní riziko pro obsluhující personál. Kromě tohoto negativního vlivu dochází také k znečištění výrobních zařízení, pracoviště izpracovávaného výrobku. To vše způsobuje značné materiální škody a vysoké náklady na opravy.

Slinutý lamelový filtr Herding založený na čistě povrchové filtraci kombinuje velmi vysokou účinnost filtrace s bezkonkurenční životností. Splňuje tak vysoké nároky kladené na filtrační technologie pro tuto oblast a zároveň stanovuje nové standardy ve srovnání s běžnými filtračními médii. Díky vysoké odlučivosti prachu prachu jsou pomocí filtrů HERDING chráněni lidé, stroje i životní prostředí před škodlivými emisemi. Kromě enormně dlouhé životnosti, která v závislosti na procesu činí více než 15 let, zajišťují filtrační prvky Herding naprosto konstantní provozní podmínky pro Vaše výrobní zařízení a tím podstatnou měrou přispívají k bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky nízkému čisticímu tlaku

Čistý vzduch / plyn díky vysoké odlučivosti pevných částic

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví díky bezpečné separaci prachu

Žádné opotřebení
Odolnost vůči oděru

Procesy

 Weber

Bezpečná filtrace při zpracování kovů

Různé vlastnosti tuhých emisí, které je třeba oddělit při mechanickém zpracování kovů, závisí v zásadě na konkrétní metodě opracování. Při zpracování kovů, jako je konstrukční ocel, nerezová ocel, hliník, pozinkovaný plech a litina, mohou navíc vznikat hořlavé nebo výbušné prachy. Různé kombinace materiálů také skrývají riziko různých nežádoucích chemických reakcí uvnitř filtračního systému.

Volitelné sestavy filtračních jednotek Herding nabízejí optimální konfiguraci systému pro bezpečné odlučování prachu, to vše za stálých provozních podmínek a při všech typech mechanického zpracování kovů. Do nabízených odsávacích systémů lze integrovat vysoce účinné separátory jisker. Tím je zaručena bezpečná separace případných jisker i jemného prachu při obrábění kovů.

Výrobní procesy

  • Soustružení / vrtání / frézování suché obrábění
  • Ruční broušení stanic
  • Broušení pružin
  • Pásové brusky
  • Kartáčování / odjehlování
  • Tryskání
  • Leštění

Zařízení

Herding COMP

Kompaktní filtrační systém pro omezený instalační prostor

Herding FLEX & Herding SPARKSTOP

Flexibilní řada s odlučovačem jisker

Možnosti

Ochrana filtračních systémů

Herding FLAMEBREAK je systém ochrany navržený pro filtrační systémy Herding. Systém ochrany odpovídá VdS 3445 – Požární ochrana v odprašovacích systémech, prevence poškození.

Požár ve filtračním systému je detekován a hlášen pomocí systému Herding FLAMEDETECT. Následně se spustí protipožární zařízení, které požár uhasí. Úkolem BEZPEČNOSTNÍHO KONCEPTU je minimalizovat škody v případě požáru.

Herding MULTICOATER

V případě lepivých nebo hořlavých prachů se zvyšují nároky na filtrační systém, zejména tehdy, pokud požadujeme bezpečné odlučování prachu. Dávkovaní vhodných přísad do filtračního procesu může jednak snížit riziko zalepení filtračního média, ale i snížit hořlavost prachu.

Herding MULTICOATER je pneumaticky ovládané zařízení pro dávkování přísad do filtračního procesu. Během tzv „Precoatingu“ přísada, přidaná k ochraně filtračního média, zabraňuje přímému kontaktu lepivých, vlhkých a mastných prachů a par s povrchem filtrační lamely a nedošlo k jejímu zalepení.

Při PASIVACI aditivum snižuje hořlavost prachu. Disperzní a adsorpční látky podporují odstraňování kapalných a plynných složek z odpadního vzduchu.

Mechanické opracování

Stáhnout brožuru