Výhody

 stock.adobe.com

Mechanické zpracování kovů

Bezpečné odlučování jemného prachu

Vysoce účinná filtrace je při mechanickém obrábění kovů a emisích, které při něm vznikají, nepostradatelná. Zejména produkované jemné prachové částice představují zvýšené zdravotní riziko pro obsluhující personál. Kromě toho znečištění obráběcích strojů, pracovišť a zpracovávaného výrobku způsobuje značné škody a potenciálně vysoké náklady.

Slinutý lamelový filtr Herding založený na čistě povrchové filtraci kombinuje velmi vysokou účinnost filtrace s bezkonkurenční životností. Splňuje tak vysoké nároky kladené na filtrační technologie používané v této oblasti a zároveň stanovuje standardy ve srovnání s běžnými filtračními médii. Ve spojení s účinným zachycováním prachu jsou lidé, stroje a životní prostředí trvale chráněni před škodlivými emisemi. Kromě enormně dlouhé životnosti, která v závislosti na procesu činí více než 15 let, vytvářejí filtrační média Herding naprosto konstantní provozní podmínky, a tím podstatnou měrou přispívají k bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Vysoká energetická účinnost díky nízkému čisticímu tlaku

Čistý vzduch a čistý plyn díky nejnižším hodnotám úletu

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví díky bezpečné separaci prachu

Žádné opotřeben
Odolnost vůči oděru

Procesy

 Weber

Bezpečná filtrace při zpracování kovů

Různé vlastnosti emisí, které je třeba oddělit při mechanickém zpracování kovů, např. v průmyslu, závisí v zásadě na příslušné metodě zpracování. Při zpracování kovů, jako je konstrukční ocel, nerezová ocel, hliník, pozinkovaný plech a lité materiály, mohou navíc vznikat hořlavé a/nebo výbušné prachy. Různé kombinace materiálů také skrývají riziko chemických reakcí ve filtračním systému.

Volitelné balíčky filtračních systémů Herding nabízejí optimální konfiguraci systému pro bezpečné odlučování za stálých provozních podmínek a používají se při všech typech mechanického zpracování kovů. Do systémů lze integrovat vysoce účinné separátory jisker. Tím je zaručena bezpečná separace přítomných jisker i jemného prachu při obrábění kovů bez omezení.

Výrobní procesy

  • Soustružení / vrtání / frézování suché obrábění
  • Ruční brousicí stanic
  • Broušení pružin
  • Pásové broušení
  • Kartáčování / odjehlování
  • Tryskání
  • Leštění

Zařízení

Herding COMP

Kompaktní filtrační systém pro omezený prostor

Herding FLEX & Herding SPARKSTOP

Flexibilní řada s odlučovačem jisker

Možnosti

Ochrana filtračních systémů

Herding FLAMEBREAK je systém ochrany pro filtrační zařízení Herding založený na VdS 3445 – Požární ochrana v systémech odsávání prachu, list o prevenci škod.

Požár ve filtračním systému je detekován a hlášen pomocí systému Herding FLAMEDETECT. Poté se spustí protipožární zařízení. Úkolem BEZPEČNOSTNÍHO KONCEPTU je minimalizovat škody v případě požáru.

Herding MULTICOATER

V případě lepkavých a hořlavých prachů se zvyšují nároky na filtrační systém. Dávkované přidávání vhodných přísad do filtračního procesu může jednak snížit riziko zalepení filtračního média, jednak snížit hořlavost prachu.

Herding MULTICOATER jsou pneumaticky ovládaná dávkovací zařízení pro objemově řízené přidávání přísad do filtračního procesu. Během PŘEDČIŠTĚNÍ přísada přidaná k ochraně filtračního média zabraňuje tomu, aby lepkavé, vlhké a mastné prachy a páry přišly do přímého kontaktu s povrchem filtru a tím na něm ulpěly

Při PASIVACI přídavek aditiva snižuje hořlavost prachu. Disperzní a adsorpční látky podporují odstraňování kapalných a plynných složek z odpadního vzduchu.

Mechanické zpracování kovů

Stáhněte si brožuru