Protipožární ochrana

Protipožární ochrana filtračních systémů

Herding FLAMEBREAK je systém ochrany pro filtrační systémy Herding založený na technických informacích obsažených v informačním listu VdS 3445 – Požární ochrana v systémech odsávání prachu. V případě požáru uvnitř systému musí být požár zjištěn pomocí vhodných čidel, ohlášen externě a přímo na místě a uhašen za použití hasicího prostředku. Úkolem protipožárního opatření je minimalizovat škody v případě požáru.

Detekce požáru
Detekční kabel slouží k detekci požáru uvnitř filtrační jednotky a to jak během sání, tak i v době, kdy je jednotka v klidu.

Požární poplach
Zpracování signálu detekce požáru a předání poplachu ven (jako bezpotenciálový kontakt) se provádí pomocí modulu požární signalizace. Kromě toho se přímo na filtrační jednotce spouští optický a akustický poplach. V případě potřeby se filtrační systém automaticky vypne a k hašení požáru se uvolní hasivo. Pro hašení požáru se odstaví sací ventilátor, uzavřou se bezpečnostní klapky a do filtračního systému se zavede hasivo.

Boj s požárem
Do filtračního systému se zavede hasivo odpovídající požární situaci (prach a filtrační médium) a požár se uhasí.

Herding FLAMEBREAK

Stáhněte si brožuru