Bezpečnost

 Petra Hartl Oberpfalz-Medien/Amberger Zeitung

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ – bez kompromisů!

Dojde-li ke zranění osob – náklady se stanou existenčně ohrožujícími.

Povinnosti provozovatele a ochranná opatření

V případě požáru nebo výbuchu nese plnou odpovědnost provozovatel. Kromě možného ohrožení osob se pak firma potýká také s významnou ekonomickou zátěží. Použitelná ochranná opatření pro filtrační systémy jsou velice rozsáhlá a komplikovaná. Člověk může rychle ztratit přehled a být zahlcen technickými informacemi. To však nic nemění na zákonných povinnostech provozovatele, protože i zde platí, že „neznalost zákona neomlouvá“.

Společnost Herding sbírá zkušenosti v oblasti ochrany proti požáru a výbuchu více než 25 let. Nejen provozem zařízení v terénu, ale také zkouškami a testy na zkušebních tratích. Svými odbornými znalostmi přispíváme jak k tvorbě předpisů a směrnic tak i k aktuálnímu stavu současné filtrační techniky, prostřednictvím účasti v komisích VDI, VDMA a GDV.

Ve spolupráci s akreditovanými institucemi určujeme parametry prachu související s bezpečností a hodnotíme je z hlediska bezpečného zacházení s nimi, jako je minimalizace nánosů hořlavého prachu nebo posuzování výbušné směsi prachu a vzduchu ve filtračních systémech.

Společnost Herding Filtertechnik vás podporuje desítky let svými odbornými znalostmi jako kompetentní partner a poskytuje vám široké portfolio opatření na ochranu proti požáru nebo výbuchu. Od poradenství a výběru vhodného ochranného konceptu přes bezpečný návrh filtračních systémů až po jejich instalaci, uvedení do provozu a pravidelné kontroly (údržbu).

Bezpečnostní technologie

Ochrana proti výbuchu

na filtračních systémech

Protipožární ochrana

u filtračních jednotek

Akademie HERDING

Ochrana proti požáru a výbuchu