BENEFITY

 stock.adobe.com

Zpracování betonových prvků

Bezpečná separace jemného křemenného prachu

Citlivost na jemný křemenný prach v průmyslu zpracování nerostných surovin v posledních letech značně vzrostla. Přísnější normy a limitní hodnoty zvyšují nároky na stupeň odloučení a bezpečnost filtračních technologií pro odsávání prachu. Slinutý lamelový filtr Herding kombinuje velmi vysokou účinnost filtrace s bezkonkurenční odolností proti opotřebení.

Filtrační technologie Herding založená na čistě povrchové filtraci poskytuje trvalou ochranu osob a strojů před škodlivými emisemi z výroby, spolehlivě odděluje i ty nejjemnější frakce prachu a přímo přispívá ke zvýšení výrobní produktivity. Filtrační prvky Herding mají extrémně dlouhou životnost a v závislosti na procesu dosahují životnosti více než 15 let. Používání filtrů proto cenným způsobem přispívá k ochraně životního prostředí a vizi udržitelnosti.

Odolné
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Energetická účinnost díky možnosti recirkulace přefiltrovaného vzduchu

Čistý vzduch a čistý plyn díky vysokému stupni odlučivosti

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví vysokému stupni odlučivosti

Udržitelná v provozu osvědčená technologie

PROCESY

Bezpečné odsávání pro všechny oblasti

Vzniku emisí částic obsahujících oxid křemičitý v různých procesních krocích v průmyslu zpracování kamene se lze jen stěží vyhnout. Procesy, při nichž vznikají emise, by měly být co nejvíce odděleny od ostatních pracovišť, což je však při zpracování betonových tvárnic málokdy možné a často to není ani ekonomicky proveditelné. Individuálně navržené filtrační systémy a systémy pro dopravu prachu, včetně účinného odsávání prachu přímo u zdroje, jsou proto nezbytné. Díky velmi dlouhé garantované životnosti a naprosto konstantním provozním podmínkám, a to i v případě abrazivních prachů, pokrývají filtrační systémy Herding se slinutými lamelovými filtry vysoce efektivně a spolehlivě celý technologický cyklus.

Výrobní procesy

  • Přeprava pomocí dopravních pásů
  • Vážicí pás / míchací centrum
  • Stroje na úpravu kamene
  • Broušení / kalibrace
  • Řezání / ruzbrušování
  • Tryskání
  • Curling
  • Homogenizace/ skladování / drcen
  • Řezání desek
  • Pneumatické plnění sil / zásobníků / skladovacích boxů

ZAŘÍZENÍ

Herding MAXX

Pro velmi velké odsávané objemy vzduchu

Herding FLEX

Flexibilní řada pro všechna průmyslová odvětví

ZDRAVÍ

Frakce A-/PM-4

Národní a mezinárodní orgány normalizovaly mezní hodnoty pro emise jemného křemenného prachu. Cílem je trvale minimalizovat potenciální osobní expozici krystalickému oxidu křemičitému na pracovišti. Jemnost odlučovaného minerálního prachu v kombinaci s jeho abrazivními vlastnostmi klade vysoké nároky na filtrační techniku a systémy pro odlučování prachu.

Na rozdíl od běžných filtračních systémů založených na hloubkové filtraci umožňuje patentovaný slinutý lamelový filtr Herding čistě povrchovou filtraci. Této vlastnosti je dosaženo povlakem s PTFE, zapraveným do povrchu robustního pevného tělesa z PE. Emise abrazivních minerálních částic i křemenný prach jsou spolehlivě odděleny, aniž by došlo k poškození filtračně aktivní vrstvy.

Možnost recirkulace vzduchu

Měření nezávislých odborných organizací prokázala u filtračních systémů Herding obsah prachu ve třídě filtrace A podle DIN EN 481 s výstupními koncentracemi prachu v čistém plynu (pro jemný křemenný prach) pod 0,005 mg/m³. To potvrzuje, že tyto systémy lze použít i pro opakovanou recirkulaci vzduchu v prostorách s expozicí jemného křemenného prachu.

Možný recirkulační provoz a zpětné získávání tepla recirkulací filtrovaného odpadního vzduchu významně přispívají ke zvýšení účinnosti a úspoře energie u našich zákazníků.

Zpracování betonových prvků

Stáhněte si brožuru