BENEFITY

 stock.adobe.com

Zpracování betonových prvků

Bezpečná separace jemného křemenného prachu

Citlivost na jemný křemenný prach v průmyslu zpracování nerostných surovin v posledních letech značně vzrostla. Přísnější normy a limitní hodnoty zvyšují nároky na stupeň odloučení a bezpečnost filtračních technologií pro odsávání prachu. Slinutý lamelový filtr Herding kombinuje velmi vysokou účinnost filtrace s bezkonkurenční odolností proti opotřebení.

Filtrační technologie Herding založená na čistě povrchové filtraci poskytuje trvalou ochranu osob a strojů před škodlivými emisemi z výroby, spolehlivě odděluje i ty nejjemnější frakce prachu a přímo přispívá ke zvýšení výrobní produktivity. Filtrační prvky Herding mají extrémně dlouhou životnost a v závislosti na procesu dosahují životnosti více než 15 let. Používání filtrů proto cenným způsobem přispívá k ochraně životního prostředí a vizi udržitelnosti.

Odolnost
Dlouhá životnost

Stabilní provozní podmínky

Energetická účinnost díky možnosti recirkulace přefiltrovaného vzduchu

Čistý vzduch a čistý plyn díky vysokému stupni odlučivosti

Kompaktní konstrukce

Aktivní ochrana zdraví vysokému stupni odlučivosti

Udržitelná v provozu osvědčená technologie

PROCESY

Bezpečné odsávání pro všechny výrobní procesy

Vzniku emisí částic obsahujících oxid křemičitý v různých procesních krocích v průmyslu zpracování kamene se lze jen stěží vyhnout. Procesy, při nichž vznikají emise, by měly být co nejvíce odděleny od ostatních pracovišť. To je však při zpracování betonu málokdy možné a často to není reálně proveditelné. Individuálně navržené filtrační systémy a pneumatická zařízení pro dopravu prachu, včetně účinného odsávání prachu přímo u zdroje, jsou proto naprosto nezbytné. Díky extrémně dlouhé garantované životnosti a stabilním provozním podmínkám (to platí i v případě abrazivních prachů) pokrývají filtrační systémy Herding, osazené slinutými lamelovými filtry, naprosto spolehlivě celý technologický cyklus.

Výrobní procesy

  • Přeprava pomocí dopravních pásů
  • Vážicí pásy / míchací centra
  • Stroje na úpravu kamene
  • Broušení / kalibrace
  • Řezání / ruzbrušování
  • Tryskání
  • Leštění
  • Homogenizace/ skladování / drcen
  • Řezání desek
  • Pneumatické plnění sil / zásobníků / skladovacích boxů

ZAŘÍZENÍ

Herding MAXX

Pro velká odsávaná množství vzduchu

Herding FLEX

Flexibilní řada pro všechna průmyslová odvětví

ZDRAVÍ

Frakce A-/PM-4

Národní i mezinárodní orgány stanovily normy pro mezní hodnoty emisí jemného křemenného prachu. Cílem je trvale minimalizovat osobní expozici v oblasti krystalického oxidu křemičitého na pracovišti. Jemnost odlučovaného minerálního prachu v kombinaci s jeho abrazivními vlastnostmi klade vysoké nároky na filtrační techniku a odsávací systémy.

Na rozdíl od běžných filtračních systémů, založených na hloubkové filtraci, umožňuje náš patentovaný slinutý lamelový filtr Herding čistě povrchovou filtraci. Této vlastnosti je dosaženo za pomoci povlaku PTFE, zapraveného do povrchu robustního pevného tělesa z PE. Emise abrazivních minerálních částic, včetně křemenného prachu, jsou spolehlivě odděleny, aniž by došlo k poškození aktivní filtrační vrstvy.

Možnost recirkulace vzduchu

Měření nezávislých odborných organizací prokázala u filtračních systémů Herding obsah prachu odpovídající třídě filtrace A podle DIN EN 481 s výstupními koncentracemi prachu v čistém plynu (pro jemný křemenný prach) pod 0,005 mg/m³. To potvrzuje použitelnost pro požadavek recirkulace vzduchu ve výrobních prostorách s přítomnstí jemného křemenného prachu.

Možnost vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do výrobních prostor a zpětné získávání tepla z odsávaného vzduchu významně přispívají k úspoře energie u našich zákazníků.

Zpracování betonových prvků

Stáhněte si brožuru