Digitalizace

Zvyšování přidané hodnoty v průběhu celého procesu

V debatách o digitalizaci se často zdůrazňují pouze dílčí aspekty a klade se na ně zvláštní důraz. Ve společnosti Herding ji vnímáme jako všudypřítomného ducha doby. Digitální nástroje dnes využíváme v každé fázi životního cyklu našich produktů. Během vývoje používáme virtuální tabule a místnosti, abychom našli nejlepší technické řešení. Ve fázi návrhu nám k dosažení optima pomáhají simulace a digitální modely. Během provozu snižujeme poruchovost na minimum díky systémům sledování stavu (CMS) a může docházet k inovacím procesů. Zařízení je řízeno naší vlastní řídicí jednotkou HC 4.0.

Využití těchto nástrojů je stejně individuální jako aplikace našich zákazníků, protože digitalizace není samoúčelná, ale podporuje nás při řešení vašich problémů.