Zastosowania

Technologia filtrów Herding dla wszystkich branży przemysłowych

Prawie we wszystkich gałęziach przemysłu filtry Herding Filtertechnik od dziesięcioleci sprawdzają się w skutecznym i bezpiecznym oddzielaniu cząstek. Nawet przy najdrobniejszych cząstkach, w większości przypadków możliwa jest energooszczędna recyrkulacja, sprawdzona nawet w warunkach pyłów toksycznych. Liczne zastosowania mogą być realizowane w zakresie temperatur do 450 °C.

Filtry firmy Herding Filtertechnik oparte na czystej filtracji powierzchniowej zapewniają trwałą ochronę ludzi i maszyn przed szkodliwymi emisjami produkcyjnymi, umożliwiają absolutnie sortowane i wolne od zanieczyszczeń odzyskiwanie, a tym samym bezpośrednio zwiększają produktywność.

Najniższe wartości czystego gazu, absolutnie stałe warunki pracy, najwyższa dostępność i efektywność energetyczna to główne cechy innowacyjnej technologii filtracji. Media filtracyjne Herding mają niezwykle długą żywotność i, w zależności od procesu, mogą spełniać swoją funkcję do ponad 15 lat. Zastosowanie tych filtrów i związanej z nimi filtracji stanowi zatem cenny wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Przegląd

Zastosowania

Ekspert w dziedzinie technologii filtrowania we wszystkich branżach

Produkcja
addytywna
Produkcja
baterii

Obróbka bloków betonowych

Obróbka
chemiczna
Ciągnienie
drutu
Produkcja
ceramiki
Obróbka
laserowa
Obróbka
metali
Przemysł
mineralny
Produkcja farmaceutyczna
Przetwarzanie
nasion