Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa w systemach filtracyjnych

Herding FLAMEBREAK to system ochrony obiektów dla systemów filtracyjnych firmy Herding oparty na karcie informacyjnej VdS 3445 – Ochrona przeciwpożarowa w systemach odpylania. W przypadku wystąpienia pożaru w systemie filtracyjnym należy go wykryć za pomocą odpowiednich czujników, zgłosić na zewnątrz i bezpośrednio na miejscu zdarzenia oraz zwalczyć poprzez wprowadzenie środka gaśniczego do systemu filtracyjnego. Zadaniem środka ochrony przeciwpożarowej jest zminimalizowanie szkód w przypadku pożaru.

Wykrywanie pożaru
Przewód detekcyjny służy do wykrywania zdarzenia pożarowego w jednostce filtracyjnej zarówno podczas pracy zasysania, jak i podczas postoju jednostki.

Alarm pożarowy
Przetwarzanie sygnału detekcji pożaru i przekazywanie alarmu na zewnątrz (jako styk bezpotencjałowy) odbywa się za pomocą modułu alarmu pożarowego. Dodatkowo bezpośrednio przy urządzeniu filtrującym wyzwalany jest alarm optyczny i akustyczny. W razie potrzeby następuje automatyczne wyłączenie systemu filtracyjnego i uwolnienie środka gaśniczego. W celu zwalczania pożaru wyłącza się przepływ powietrza przez system filtrów, zamyka się urządzenia odcinające i wprowadza się środek gaśniczy do systemu filtrów.

Gaszenie pożaru
Do systemu filtracyjnego wprowadza się środek gaśniczy dobrany do ładunków pożarowych (pyłu i medium filtracyjnego) i zwalcza się pożar.

Herding FLAMEBREAK

Pobierz broszurę