Herding OMIKRON – możliwość dowolnego dopasowania

Nowy element Herding OMIKRON do przepływów o małej objętości dostosowuje się do Państwa potrzeb. Geometria filtra i przyłącze są dowolnie konfigurowane. Oznacza to, że element filtracyjny może być precyzyjnie dopasowany do każdego zastosowania, a także łatwo zintegrowany z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi. Kierunek montażu jest zorientowany dokładnie na wymagania procesu, ponieważ powłoka powierzchniowa elementów OMIKRON może być nakładana zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.

Umożliwia to maksymalną elastyczność i czystą wydajność!

Stabilny

Sztywny korpus elementów filtracyjnych jest z natury stabilny i spiekany ze sprawdzonych tworzyw sztucznych. Skuteczna separacja produktów na powierzchni – czysta filtracja powierzchniowa – osiągana jest dzięki wysokowydajnej powłoce.

Kompaktowy

Geometria elementu filtracyjnego oferuje maksymalną powierzchnię filtracyjną na minimalnej przestrzeni. Oznacza to, że filtracja jest ekonomicznie wykonalna nawet dla pojedynczych zastosowań.

Możliwość czyszczenia

Element filtracyjny jest bardzo skutecznie czyszczony poprzez impulsy gazu pod ciśnieniem. Można go również myć przy zmianie worka. Jasny kolor elementu ułatwia sprawdzenie skuteczności czyszczenia.

Przeznaczony do kontaktu z żywnością

Stosowane są wyłącznie materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dlatego Omikron jest idealny do filtracji produktów w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. 

Możliwość sterylizacji

Sterylność można osiągnąć poprzez sterylizację. Dlatego też Omikron jest idealny do obsługi produkcji wymagającej czystości.

Trwały

Stabilność, możliwość czyszczenia i sterylizacji zapewniają długą żywotność elementu filtrującego. Zapewnia to czystą wydajność.

Antystatyczny

Wszystkie elementy Omikron mogą być wykonane jako nieładowalne i w wersji rozpraszającej (antystatycznej). Zapewnia to bezpieczeństwo i wydajność nawet w wymagających warunkach filtracji.