KORZYŚCI

 stock.adobe.com

Bezpieczna filtracja w produkcji chemicznej

Wysokowydajne technologie filtracji, a przede wszystkim filtry, są niezbędne w procesach produkcji chemicznej, w których występują pyłyi inne cząstki stałe reagentów lub produktów. Tam, gdzie filtry i systemy filtracyjne są zintegrowane z procesem, oprócz wysokiej wydajności separacji najważniejsze są takie aspekty, jak odzysk bez zanieczyszczeń, odporność chemiczna filtrów i łatwość ich czyszczenia.

Systemy filtracyjne i filtry firmy Herding spełniają najwyższe wymagania w zakresie eliminacji zanieczyszczeń, trwałości i bezpiecznej obsługi. Najdrobniejsze frakcje cząstek są niezawodnie oddzielane na podstawie czystej filtracji powierzchniowej. Najniższe wartości gazów czystych, absolutnie stałe warunki pracy, najwyższa dyspozycyjność i energooszczędność to główne cechy innowacyjnej techniki filtracyjnej.

Trwałość
Długa żywotność

Stałe warunki pracy

Efektywność energetyczna dzięki niskiemu ciśnieniu oczyszczania

Oczyszczone powietrze i gazy bez zanieczyszczeń

Odporność na chemikalia

Zwarta konstrukcja

Bezpieczne użytkowanie sztywnej matrycy filtracyjnej

Czysty odzysk dzięki pozbawionemu włókien medium filtracyjnemu

PROCESY

 stock.adobe.com

Trwała filtracja dla wszystkich obszarów chemii

Często nawet najmniejsze zanieczyszczenie w produkcie jest powodem odrzucania całych partii produkcyjnych, co generuje wysokie straty. Ponadto nawet najmniejsze zanieczyszczenie w atmosferze zakładu produkcyjnego może mieć poważny wpływ na zdrowie pracowników. Istnieje zatem wiele powodów do dbania o zrównoważoną i wydajną filtrację w przemyśle chemicznym. Podstawowe wymagania jakościowe stawiane filtrom i systemom filtracyjnym w przemyśle chemicznym to: odzyskiwanie czystego produktu, łatwe i kompletne czyszczenie oraz maksymalna wydajność separacji. Technologia filtracyjna firmy Herding umożliwia maksymalną dyspozycyjność i bezpieczną pracę instalacji w niemal wszystkich procesach, w których dochodzi do emisji cząstek stałych.

Procesy produkcyjne

 • Mielenie
 • Suszenie
 • Transport
 • Granulowanie
 • Pakowanie w worki
 • Przesiewanie/klasyfikowanie
 • Dozowanie/ważenie
 • Mieszanie
 • Odpowietrzanie silosu
 • Odkurzanie miejsca pracy

FACILITIES

Technologia filtrów Herding – czysta produktywność

Trwała filtracja – „made in Germany”

Od medium filtracyjnego lub filtra do kompletnie zainstalowanego systemu filtracyjnego – łańcuch produkcyjny rozpoczyna się od produkcji mediów filtracyjnych, a kończy na montażu. Produkcja w Niemczech zapewnia naszym klientom na całym świecie niezwykle wysoki standard jakości i największą możliwą elastyczność.

Na podstawie przemyślanej zasady modułowej jesteśmy w stanie dostosować nasze produkty do różnych typów instalacji. Są one dopasowywane indywidualnie dla danego zastosowania i specjalnie zaprojektowane dla różnorodnych wymagań w przemyśle chemicznym. Szeroki wybór obudów i materiałów konstrukcyjnych uzupełnia paletę wariantów do zastosowania w produkcji chemicznej.

Herding FLEX

Elastyczna seria

Herding RESIST

Łatwe czyszczenie, praca w wysokim ciśnieniu i przy dużych ilościach produktu

Herding PROCESS

Łatwość czyszczenia i różnorodność materiałów

Herding MAXX

Do bardzo dużych ilości powietrza

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

Ochrona przeciwwybuchowa w systemach filtracyjnych

Ze względu na skład i rozkład wielkości cząstek oraz specyficzne właściwości wybuchowe różnorodnych materiałów pyłowych stosowanych w produkcji chemicznej, często wymagana jest ochrona dostosowana do konkretnego zastosowania, co pozwala minimalizować zagrożenie wybuchem.

Firma Herding® Filtertechnik oferuje użytkownikowi szerokie portfolio prewencyjnej i konstrukcyjnej techniki bezpieczeństwa dla instalacji filtracyjnych. Począwszy od doradztwa i wyboru odpowiedniej koncepcji ochrony, poprzez bezpieczne i zgodne z ATEX projektowanie systemów filtracyjnych, aż po ich montaż, uruchomienie i konserwację.

Filtr spiekany Herding® oferuje tutaj wyjątkową zaletę: sztywny korpus jest jedynym elementem filtracyjnym na rynku, który działa jak bariera dla strefy Ex z pyłem, co oznacza, że po stronie gazu czystego w systemie filtracyjnym nie występuje atmosfera wybuchowa z pyłem.

Ochrona przed wybuchem koncepcji Herding

Środki zapobiegawcze – podstawowe

Unikanie atmosfery wybuchowej poprzez proceduralne rozdzielenie procesów na sekcje z rozpuszczalnikami organicznymi i bez nich

Środki zapobiegawcze – wtórne

Efektywne unikanie źródeł zapłonu w systemach filtrów. W wielu zastosowaniach środki zapobiegawcze są wystarczające, aby bezpiecznie uniknąć eksplozji w systemie filtracyjnym

Środki konstrukcyjne – trzeciorzędne

Zmniejszenie skutków zdarzenia wybuchowego w systemie filtracyjnym

 • Konstrukcja przeciwwybuchowa – Herding RESIST
 • Redukcja ciśnienia po stronie gazu nieoczyszczonego, ip.. za pomocą tarczy rozrywającej
 • Bezpłomieniowa redukcja ciśnienia po stronie gazu nieoczyszczonego za pomocą odpowiednich urządzeń gaszących
 • Bezpłomieniowa i bezdymna redukcja ciśnienia po stronie gazu czystego – Herding FLAMELESS
 • Tłumienie wybuchu

Herding FLAMELESS

Opcja konstruktywnych środków trzeciorzędnych: Bezpłomieniowa i bezdymna redukcja ciśnienia po stronie gazu czystego

Przetwarzanie chemiczne

Pobierz broszurę

OPCJE

Obróbka powierzchni

 • Zapobieganie powstawaniu osadów na elementach mających kontakt z produktem, np. polerowanie lub szlifowanie
 • Ochrona przed zużyciem mechanicznym lub chemicznym, np. utwardzanie, zastosowanie specjalnych powłok

Odprowadzanie pyłu

 • Systemy ciągłe lub nieciągłe, dostosowane do aplikacji i wymagań klienta
 • Przykłady: Zawory obrotowe, przepustnice, korytkowe przenośniki ślimakowtp.tp.

Systemy odpylania

 • Centralne odprowadzanie odseparowanego pyłu w systemie filtracyjnym
 • Centralne systemy odpylania

Odprowadzanie pyłu i orurowanie

 • Projektowanie, dostawa i montaż

Pojemnik

 • Filtr wtórny opcjonalnie z systemem Bag In/Bag Out
 • Herding FIRST RINSE do bezzanieczyszczeniowej wymiany filtrów płytowych
 • Herding SAFE CHANGE do bezpiecznego odprowadzania i usuwania pyłu na styku z najwyższą częstotliwością dla operatora. System SAFE CHANGE firmy Herding z funkcją Bag-In/Bag-Out spełnia wysokie wymagania OEB.

Herding MULTICOATER

 • Dodatek do obróbki lepkich pyłów
 • Pasywacja minimalizująca ryzyko pożaru i wybuchu pyłów

System sterowania

Herding CONTROLLER HC 4.0 specjalnie dostosowany do potrzeb techniki filtracyjnej; PLC dla złożonych rozwiązań systemowych

Izolacja / ogrzewanie

Zapobieganie kondensacji w systemie filtracyjnym

Czyszczenie

Urządzenia WIP