Cyfryzacja

W całym procesie, aby zwiększyć wartość dodaną

W debacie na temat cyfryzacji często zwraca się uwagę tylko na niektóre jej aspekty i kładzie się na nie szczególny nacisk. W firmie Herding postrzegamy ją jako wszechobecny znak czasów. Narzędzia cyfrowe są więc wykorzystywane w każdej fazie cyklu życia produktu. Podczas prac rozwojowych korzystamy z tablic współpracy i wirtualnych pokoi, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. W fazie projektowania symulacje i cyfrowe bliźniaki pomagają nam osiągnąć najlepsze wyniki. W trakcie eksploatacji ograniczamy awarie do minimum dzięki systemom monitorowania stanu (CMS) i stwarzamy przestrzeń dla innowacji procesowych. Instalacja jest sterowana przez naszą własną serię sterowania HC 4.0.
 

Usługa cyfrowa

Pobierz broszurę