Technika bezpieczeństwa

 Petra Hartl Oberpfalz-Medien/Amberger Zeitung

BEZPIECZEŃSTWO NAJPIERW – bez „jeśli” i „ale”!

Jeśli ludzie zostają ranni w miejscu pracy, oznacza to, że brak inwestycji w bezpieczeństwo stał się zagrożeniem dla życia pracowników.

Obowiązki użytkownika i środki ochronne

W przypadku pożaru lub wybuchu odpowiedzialność ponosi użytkownik. Obok potencjalnego zagrożenia dla ludzi pojawia się także znaczne ryzyko ekonomiczne. Teoretycznie możliwe środki ochronne w systemach filtracyjnych są niemal nieograniczone. Można szybko stracić orientację i zostać przytłoczonym przez realizację. Nie zmienia to jednak prawnych obowiązków użytkownika, bo i tu ignorancja nie jest wymówką.

Firma Herding od ponad 25 lat zbiera doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. Nie tylko poprzez eksploatację instalacji w terenie, ale także poprzez badania i testy na torach doświadczalnych. Poprzez udział w komisjach VDI, VDMA, GDV wnosimy naszą wiedzę do przepisów i wytycznych instytucji regulacyjnych.

We współpracy z akredytowanymi instytutami określamy parametry bezpieczeństwa pyłów i oceniamy je pod kątem bezpiecznego obchodzenia się z nimi jako pyłami palnymi i/lub wybuchowymi mieszankami pyłowo-powietrznymi w systemach filtracyjnych.

Firma Herding Filtertechnik wspiera Państwa jako kompetentny partner z wieloletnim doświadczeniem i oferuje Państwu, jako użytkownikowi instalacji filtracyjnych, szerokie portfolio środków ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. Począwszy od doradztwa i wyboru odpowiedniej koncepcji ochrony, poprzez bezpieczne i zgodne z przepisami zaprojektowanie instalacji filtracyjnych, aż po ich montaż, uruchomienie i regularne kontrole (konserwację).

Technika bezpieczeństwa

Ochrona przeciwwybuchowa

w systemach filtrów

Ochrona przeciwpożarowa

na urządzeniach filtrujących

Akademia Herding

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa