Korzyści

Odpylanie w przemyśle mineralnym

Bezpieczne oddzielanie pyłu mineralnego

W ostatnich latach w przemyśle przetwórstwa minerałów zwraca się szczególną uwagę na szkodliwość drobnego pyłu kwarcowego. W związku z tym także odsysanie pyłu stało się przedmiotem szczególnej uwagi. Zaostrzone normy i wartości graniczne zwiększają wymagania dotyczące odpylania, skuteczności separacji i bezpieczeństwa techniki filtracyjnej. Filtr spiekany Herding łączy bardzo wysoką skuteczność filtracji z niezrównaną odpornością na zużycie.

Technologia filtracyjna firmy Herding oparta na filtracji czystej powierzchni zapewnia trwałą ochronę człowieka i maszyny przed pyłem oraz przed szkodliwymi emisjami produkcyjnymi. Filtry niezawodnie oddzielają pył, a nawet najdrobniejsze jego frakcje, przyczyniając się tym samym bezpośrednio do zwiększenia produktywności. Media filtracyjne firmy Herding charakteryzują się niezwykle długą żywotnością – zależności od procesu filtry osiągają żywotność ponad 15 lat. Ich stosowanie stanowi zatem cenny wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Trwałość
Długa żywotność

Stałe warunki pracy

Efektywność energetyczna dzięki możliwości pracy w trybie recyrkulacji

Oczyszczone powietrze i gazy bez zanieczyszczeń

Odporność na ścieranie

Zwarta konstrukcja

Aktywna ochrona zdrowia dzięki bezpiecznej separacji

Trwała, sprawdzona technologia

Procesy

Bezpieczne wydobycie we wszystkich obszarach

W przemyśle mineralnym w prawie wszystkich procesach produkcyjnych występuje emisja cząstek stałych zawierających krzemionkę. Niezbędne są tu więc indywidualnie zaprojektowane systemy filtracyjne i urządzenia odciągowe obejmujące efektywne odpylanie bezpośrednio u źródła. Dzięki bardzo długiej gwarantowanej żywotności i perfekcyjnie niezmiennym warunkom pracy, także w przypadku pyłów ściernych, systemy filtracyjne firmy Herding ze spiekanym filtrem lamelowym niezawodnie pokrywają cały cykl technologiczny. Zapewniają one również wysoce efektywne odpylanie.

Procesy produkcyjne

  • Cięcie / piłowanie
  • Kruszenie / szlifowanie
  • Przesiewanie / klasyfikowanie / przesiewanie
  • Transport za pomocą przenośników taśmowych
  • Pneumatyczne napełnianie silosów / zasobników / wsypywanie
  • Suszenie
  • Taśma ważąca / mieszalnik
  • Workowanie / pakowanie
  • Załadunek

Instalacje

Herding MAXX

Do odsysania pyłu przy bardzo dużych ilościach powietrza

Herding FLEX

Elastyczna seria do odsysania pyłu.

Zdrowie

Frakcja A-/PM-4

Krajowe i międzynarodowe instytucje normalizacyjne ustaliły wartości graniczne emisji drobnego pyłu kwarcowego. Ma to na celu trwałe ograniczenie potencjalnego narażenia osób na respirabilną krzemionkę krystaliczną w miejscu pracy. Szczególnie drobne cząstki pyłów mineralnych, które należy oddzielić, w połączeniu z ich właściwościami ściernymi, stawiają wysokie wymagania technologii filtrów w produkcji wyrobów ceramicznych.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów filtracyjnych i instalacji odciągowych opartych na filtracji wgłębnej, opatentowany filtr ze spiekanych płyt Herding umożliwia czystą filtrację powierzchniową. Właściwość tę uzyskuje się dzięki powłoce z PTFE jednorodnie wtopionej w powierzchnię wytrzymałego korpusu sztywnego z PE jako warstwa filtrująco-aktywna. Emisje ściernych cząstek mineralnych oraz pyły kwarcowe są niezawodnie oddzielane bez uszkodzenia warstwy aktywnej filtra.

Przydatność do recyrkulacji powietrza

Pomiary przeprowadzone przez niezależne instytuty wykazały w systemach filtracyjnych firmy Herding zawartość pyłu A zgodnie z normą DIN EN 481 przy stężeniu czystego gazu dla zawartości drobnego pyłu kwarcowego poniżej 0,005 mg/m³. Potwierdza to, że te systemy odpylania mogą być stosowane do recyrkulacji powietrza również w miejscach narażonych na działanie drobnego pyłu kwarcowego.

Możliwa praca w trybie recyrkulacji oraz odzyskiwanie ciepła poprzez recyrkulację przefiltrowanego powietrza odlotowego w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia wydajności i oszczędności energii.

Przemysł mineralny

Pobierz broszurę