KORZYŚCI

Ciągnienie drutu

Bezpieczne odsysanie pyłu

Emisje produkcyjne, takie jak pył metalowy, zgorzelina i ścieranie smaru ciągnącego, powstające podczas ciągnienia drutów metalowych, muszą być skutecznie odsysane, aby w dłuższej perspektywie chronić ludzi, maszyny i środowisko.

Filtry firmy Herding zapewniają czystą filtrację powierzchniową. Podczas odsysania pyłu nawet najdrobniejsze jego frakcje o zawartości resztkowej <0,1 mg/m³ są sprawnie oddzielane.

Media filtracyjne i filtry firmy Herding, dzięki niezawodnemu odsysaniu pyłu, tworzą całkowicie stałe warunki pracy, mają niezwykle długą żywotność i w zależności od procesu osiągają trwałość użytkowania przekraczającą 15 lat. Zastosowanie filtra płytowego firmy Herding® stanowi zatem cenny wkład w bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska przy odpylaniu.

Trwałość
Długa żywotność

Stałe warunki pracy

Efektywność energetyczna dzięki niskiemu ciśnieniu oczyszczania

Oczyszczone powietrze i gazy bez zanieczyszczeń

Zwarta konstrukcja

Aktywna ochrona zdrowia dzięki bezpiecznej separacji pyłów

Trwała, sprawdzona technologia

PROCESY

Bezpieczne odpylanie we wszystkich obszarach

W procesie ciągnienia drutu druty metalowe są redukowane pod względem średnicy w procesie formowania ciśnieniowego poprzez rozciąganie. Aby poprawić przyczepność smaru ciągnącego do powierzchni, drut jest najpierw odkamieniany. Aby osiągnąć pożądaną średnicę końcową podczas procesu ciągnienia drut przebiega z dużą prędkością przez pojedyncze lub wielokrotne ciągi (ciągadło i bęben ciągnący).

Pyły (pył metalowy, zgorzelina i ścieranie smaru ciągnącego) powstające podczas tych etapów produkcji muszą być oddzielone w sposób trwały i bezpieczny. Jeśli drut jest również poddawany obróbce cieplnej, wówczas do odsysania pyłów konieczna jest stała ilość powietrza odciągowego.

Stosowane tu mydła ciągnące są substancjami organicznymi, które mogą prowadzić do pożaru lub w pojedynczych przypadkach do zagrożenia wybuchem. W zależności od parametrów bezpieczeństwa, należy podjąć odpowiednie działania w zakresie odpylania. Zmiany w procesie produkcyjnym mogą wymagać również późniejszego dostosowania systemu odpylania, np. zintegrowania ochrony przeciwpożarowej lub przeciwwybuchowej.

Opcje

Technika filtracyjna firmy Herding

Od samodzielnie opracowanych mediów filtracyjnych lub filtrów po kompletnie zainstalowane systemy filtracyjne – program produktów firmy Herding® obejmuje pełne spektrum zastosowań w zakresie odpylania.

Produkcja w Niemczech zapewnia klientom na całym świecie niezwykle wysoki standard jakości i największą możliwą elastyczność. Dzięki przemyślanej technologii modułowej powstają różne typy systemów filtracyjnych do odpylania, które mogą być indywidualnie dopasowane do danego zastosowania.

Herding FLEX

Elastyczna seria do odsysania pyłu

Herding COMP

Kompaktowa jednostka filtracyjna do odsysania pyłu w ograniczonych przestrzeniach

Bezpieczeństwo

Koncepcja bezpieczeństwa Herding FLAMEBREAK

Wykrywanie pożaru
Przewód detekcyjny wykrywa pożar zarówno podczas pracy zasysania, jak i podczas postoju systemu filtracyjnego.

Detekcja pożaru
Przetwarzanie sygnału pożaru z przewodu detekcyjnego, przekazywanie go do jednostki gaśniczej oraz na zewnątrz (jako styk bezpotencjałowy) odbywa się w jednostce sterującej detekcji pożaru.

Alarm optyczny i akustyczny znajdują się bezpośrednio przy urządzeniu filtrującym. W razie potrzeby następuje automatyczne wyłączenie filtra i uwolnienie środka gaśniczego.

Gaszenie pożaru
W ten sposób dzięki zautomatyzowanym czynnościom: detekcji, alarmowi i uwolnieniu środka można skutecznie gasić pożar powstały z pyłów różnego pochodzenia. Jeśli przy produkcji obecne są pyły wybuchowe, do wyboru oferujemy zarówno prewencyjne, jak i doraźne środki ochronne, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

Ciągnienie drutu

Pobierz broszurę