Herding FLEX

Elastyczny

Herding FLEX – seria elastycznych systemów filtracyjnych dla wszystkich gałęzi przemysłu

Herding FLEX łączy w sobie wszystkie sprawdzone zalety czystej filtracji powierzchniowej z filtrem płytowym ze spieku Herding w wyjątkowo elastycznej i kompaktowej serii systemów filtrów. Przepływy objętościowe wynoszą od ok. 500 m3/h do kilku 100 000 m3/h.

Urządzenia filtracyjne serii FLEX są z reguły wyposażone w pionowo zamontowane filtry lamelowe ze spieków. W zależności od profilu wymagań stosowane są elementy filtracyjne Herding DELTA, DELTA² lub HSL. Bezpieczeństwo instalacji oraz wykonanie zgodne z obowiązującymi dyrektywami ATEX uzgadniane są w razie potrzeby z użytkownikiem instalacji.

Górna część urządzenia filtracyjnego składa się ze zintegrowanego zespołu wentylatorów lub, w przypadku wentylatorów umieszczonych na zewnątrz, jest zaprojektowana jako proste zamknięcie obudowy. Interfejs po stronie gazu oczyszczonego jest bardzo elastyczny: od prostego otworu wylotowego, poprzez kratę wylotową, różne opcje przyłączy (kołnierz z wypełnieniem lub bez), aż po standardowe lub indywidualne kanały zbiorcze.

Sercem jednostki filtracyjnej w środkowej części urządzenia są filtry spiekane Herding, oprócz tego interfejs do wlotu gazu nieoczyszczonego oraz zintegrowany system oczyszczania Jet-Pulse. Wszystkie elementy niezbędne do konserwacji są łatwo dostępne od przodu.

Odprowadzenie pyłu stanowi dolną część instalacji. Może on być dostosowany do zastosowania i wymagań klienta. W najprostszej formie składa się on z leja wyładowczego ze zbiornikiem na pył. Możliwe jest również zastosowanie zaworów obrotowych, przenośników ślimakowych, systemów klapowych, pneumatycznych lub systemów wyładowczych dostosowanych do potrzeb klienta.

Fakty

Zakres produktów i usług

Cechy techniczne

 • Stałe warunki pracy dzięki czystej filtracji powierzchniowej
 • Wysokowydajny system oczyszczania przy niskim zużyciu sprężonego gazu zoptymalizowanego pod względem energetycznym
 • Drzwi rewizyjne jako wypieracze o bardzo stabilnym usztywnieniu – bez wydostawania się pyłu
 • Oddzielny przedział zaworów do kontroli systemu oczyszczania podczas pracy
 • Specyficzna dla projektu konstrukcja systemu odprowadzania pyłu
 • Prowadzenie przepływu w celu optymalizacji energii, efektywnej separacji wstępnej i sedymentacji
 • Dostęp do wszystkich istotnych komponentów od strony frontowej
 • Modułowa konstrukcja do zastosowania w przypadku przepływów objętościowych do kilku 100 000 m3/h

Opcje

 • Strukturalne wyrównanie potencjałów systemu filtracyjnego
 • Zintegrowana instalacja wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru Herding FLAMEDETECT lub Herding FLAMEBREAK
 • Herding PULSECOATER do produktów klejących i mających tendencję do zbrylania się
 • Herding MULTICOATER do automatycznego i ukierunkowanego dodawania środków wspomagających filtrację
 • Wysoce skuteczny, automatycznie czyszczony separator iskier Herding SPARKSTOP-A
 • Klapa na wylocie pyłu umożliwiająca wymianę pojemnika podczas pracy
 • Pneumatyczne odprowadzanie pyłu
 • Odprowadzanie pyłu z zakrywanym workiem do usuwania niewielkiej ilości pyłu

Herding FLEX

Pobierz broszurę