Herding RESIST

Odporny na nacisk

Herding RESIST – niezawodna filtracja dzięki cylindrycznej konstrukcji

Do procesów o bardzo wysokiej odporności na ciśnienie i wymaganiach dotyczących łatwego czyszczenia.

Herding RESIST charakteryzuje się okrągłą konstrukcją systemów Herding. Sprawdzone właściwości czystej filtracji powierzchniowej połączone są w optymalny sposób z niezbędnymi cechami i zaletami okrągłej geometrii.

Okrągłe systemy filtracyjne znajdują zastosowanie w wielu obszarach przemysłowej techniki filtracyjnej i separacyjnej, spełniając najróżniejsze wymagania procesowe. Powodem zastosowania okrągłej konstrukcji są często występujące ciśnienia robocze. Czy to w przypadku wysokich ciśnień próżniowych, np. w separatorach całkowitych na pneumatycznych przenośnikach ssących, czy też w przypadku wysokich nadciśnień związanych z procesem, ze względu na swoją geometrię okrągłe pojemniki oferują znacznie większe bezpieczeństwo.

Przy wyborze zbiorników okrągłych na pierwszy plan wysuwają się również aspekty higieniczne. Konstrukcje z małą ilością wolnego miejsca, dostosowana chropowatość powierzchni, optymalne właściwości przepływu i tym samym najlepsze możliwości czyszczenia służą unikaniu niekontrolowanych osadów, co groziłoby powstawaniem patogenów i ryzykiem zanieczyszczenia krzyżowego z innymi produktami. W razie potrzeby dostępne są również ręczne lub automatyczne opcje WIP.

Ponadto niebagatelne znaczenie mają wymagania ochrony przeciwwybuchowej. Jeśli istnieje wymóg doraźnej ochrony przeciwwybuchowej, okrągłe pojemniki oferują możliwość uwzględnienia bardzo szerokiego zakresu odpowiednich parametrów przeciwwybuchowych. Bezpieczeństwo instalacji i projekt zgodny z obowiązującą dyrektywą ATEX są ustalane z operatorem instalacji i dostosowywane do wymagań.

W głównym zakładzie firmy Herding odbywa się kompletna produkcja własna różnorodnie wyposażonych filtrów okrągłych przy zastosowaniu przepisów EN 13445, obejmująca projektowanie, produkcję, badania i kontrolę cech jakościowych. Oznacza to, że w każdej chwili możliwe jest indywidualne zaprojektowanie systemu dopasowanego dla danego projektu i procesu w ścisłym porozumieniu z klientem.

Zespoły filtracyjne serii RESIST są zazwyczaj wyposażone w pionowo zamontowane spiekane filtry lamelowe, ale możliwy jest również projekt z elementami filtracyjnymi ustawionymi poziomo.

Fakty

Zakres produktów i usług

Właściwości techniczne

 • Stałe warunki pracy dzięki czystej filtracji powierzchniowej za pomocą spiekanego filtra lamelowego
 • Ciśnienie robocze w zakresie od -1,0 do 11,0 barów oraz nadciśnienie wybuchowe do 15,0 barów
 • Temperatury robocze do 450°C w przypadku Herding ALPHA
 • Wysokowydajne systemy oczyszczania z niskim zużyciem energii sprężonego gazu
 • Kierowanie przepływem w celu optymalizacji energii, efektywnej separacji wstępnej i sedymentacji
 • Łatwy dostęp do wszystkich istotnych komponentów
 • Obliczanie grubości ścianek i kołnierzy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ciśnienia i temperatury
 • Projektowanie w 3D i określenie zakresu badań zgodnie z obowiązującymi przepisami

Opcje

 • Szeroki wachlarz materiałów obudowy, wybór w porozumieniu z Herding Engineering
 • Konstruktywne wyrównanie potencjałów / unikanie efektywnych źródeł zapłonu w systemach filtracyjnych
 • Wykonanie przeciwwybuchowe, przeciwciśnieniowe lub ognioszczelne zgodnie z obowiązującymi dyrektywami
 • Szczelność obudów wraz z metodą pomiaru i dokumentacją zgodnie z wymaganiami
 • Szeroki zakres możliwości podłączenia do kołnierza odprowadzającego pyły
 • Indywidualne wykonanie kołnierzy i otworów
 • Głowica systemu z kołnierzem przykręcanym śrubami zaciskowymi lub dostosowanym urządzeniem obrotowym (żurawik)

„Okrągła rzecz”

Publikacja Inżynieria procesowa 06/2021

 

Pobierz