Herding MAXX

Wielki

Herding MAXX – innowacyjna seria dużych urządzeń filtracyjnych

Seria Herding MAXX oferuje użytkownikowi wszystkie sprawdzone zalety czystej filtracji powierzchniowej z filtrem spiekanym firmy Herding, przeznaczonym do stosowania przy przepływach o dużej objętości.

Górna część dużych urządzeń filtracyjnych może być wykonana jako komora czystego gazu lub jako proste zamknięcie obudowy z dostępem do komory czystego gazu. Podłączenie do przewodu gazu oczyszczonego odbywa się za pomocą jednego interfejsu.

Wlot gazu surowego do serca urządzeń znajduje się w części środkowej. Rurociąg gazu surowego może być również podłączony za pomocą tylko jednego kołnierza. Systemy przegród na wlocie do filtra zapewniają skuteczną separację wstępną, służą ochronie elementów filtracyjnych i tworzą ukierunkowany wzór przepływu.

Frakcje pyłowe są oddzielane przez opatentowane filtry płytowe Herding, które umożliwiają czystą filtrację powierzchniową na zasadzie sztywnego korpusu. Elementy filtracyjne są ładowane od strony gazu czystego. Zespół Jet Pulse znajduje się na zewnątrz jednostki filtracyjnej, dzięki czemu konserwacja i rewizja całego systemu oczyszczania jest możliwa podczas pracy bez wyłączania jednostki filtracyjnej.

W dolnej części jednostki filtracyjnej znajduje się lej zrzutowy pyłu, który w zależności od potrzeb może być wyposażony w różne systemy ciągłego zrzutu.

Koncepcja modułowa umożliwia najefektywniejsze wykorzystanie przestrzeni podczas transportu i dostawy, jak również dużą elastyczność przy ustawianiu urządzeń. Koncepcja konstrukcji skręcanej oferuje różne alternatywy – od podstawowych komponentów do wstępnie zmontowanych dużych zespołów, w zależności od miejsca użytkowania. Dzięki znacznie niższym nakładom na dźwigi i rusztowania czas montażu skraca się nawet o 30% w porównaniu z tradycyjnymi systemami filtrów.

Fakty

Zakres produktów i usług

Właściwości techniczne

 • Możliwość zastosowania mediów filtracyjnych Herding DELTA, DELTA², HSL lub HSL-C
 • Czysta filtracja powierzchniowa na bazie filtrów sztywnych
 • Największa możliwa elastyczność w dostawie i montażu dzięki modułowej konstrukcji
 • Wysokowydajny system oczyszczania z niskim zużyciem sprężonego powietrza zoptymalizowanym pod względem energetycznym
 • Kompaktowa konstrukcja modułowa
 • Podłączenie rurociągów gazu nieoczyszczonego i czystego za pomocą tylko jednego interfejsu
 • Przepływy robocze do ponad 1 000 000 m3/h

Opcje

 • Opcjonalny pojemnik z czystym gazem
 • Konstruktywne wyrównanie potencjałów w systemie filtracyjnym
 • Elastyczny wybór systemu odprowadzania pyłu (ciągły)
 • Wysokiej jakości powłoki obudowy umożliwiające swobodny wybór miejsca montażu

Herding MAXX

Pobierz broszurę