KORZYŚCI

Bezpieczna filtracja w addytywnym wytwarzaniu metali

W produkcji addytywnej materiałów metalowych coraz więcej uwagi poświęca się aspektom bezpieczeństwa. Przeważnie wysoce reaktywne surowce metalowe mają rygorystyczne wymagania dotyczące zrównoważonej bezpiecznej obsługi i procesów. Ładunki cząstek reaktywnych nie mogą przedostawać się do atmosfery pomieszczenia produkcyjnego, a jednocześnie kondensat i pył nie powinny pozostawać w przestrzeni konstrukcyjnej, ponieważ jakość pracy w produkcji addytywnej jest bezpośrednio związana ze stopniem przechowywanych zanieczyszczeń i cząstek obcych.

Optymalnym rozwiązaniem w produkcji addytywnej jest zastosowanie czystej filtracji powierzchniowej za pomocą filtra spiekanego Herding® w połączeniu z bezpieczną, stabilną pasywacją, a także integracja z obiegiem gazów obojętnych w instalacjach. Media filtracyjne firmy Herding charakteryzują się niezwykle długą żywotnością. W zależności od procesu osiągają żywotność przekraczającą 15 lat. Ich zastosowanie w produkcji addytywnej stanowi zatem cenny wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Trwały
Długa żywotność

Zwarta konstrukcja

Bezpieczne obchodzenie się z metalami reaktywnymi

Trwała, sprawdzona technologia

Stałe warunki pracy

Efektywność energetyczna dzięki optymalizacji zużycia gazu obojętnego

Oczyszczone powietrze i gazy bez zanieczyszczeń

Procesy

Zastosowanie w łańcuchu procesów

Niezawodna i wydajna filtracja jest niezbędna dla trwale bezpiecznych procesów wytwarzania addytywnego. Technologia filtrów lamelowych Herding umożliwia bezpieczną obsługę i ciągłą produkcję w niemal wszystkich obszarach druku 3D z metalu. Zastosowanie filtrów lamelowych ze spieków rozpoczyna się już podczas produkcji proszku metalowego i jest stosowane także w produkcji komponentów, gdzie bezpieczne właściwości medium sztywnego mają kluczowe znaczenia dla standardu wykonania. Dzięki zastosowaniu modułów można zrealizować wiele wariantów systemu Herding, a tym samym indywidualnie dopasować je do własnej przestrzeni montażowej, liczby i mocy laserów.

Systemy i jednostki filtracyjne z medium filtracyjnym Herding typu „rigid-body” znajdują zastosowanie również w obszarze zintegrowanych, zautomatyzowanych systemów transportu proszków i usuwania opiłków metali, jak również w mechanicznej obróbce końcowej, podczas której usuwane są konstrukcje nośne i optymalizuje się powierzchnie.

Procesy produkcyjne

  • Produkcja proszków metali
  • Systemy transportu proszków
  • Poprocesowe prace konstrukcyjne
  • Produkcja elementów wytwarzanych addytywnie

UŁATWIENIA

Herding Technologia filtrów dla procesów i metod produkcji addytywnej

Produkcja w Niemczech zapewnia wysoki standard jakości i ogromną elastyczność dla naszych klientów z branży produkcji addytywnej na całym świecie. Herding Filtertechnik oferuje dostosowane do potrzeb klienta i specjalnie opracowane formaty systemów do produkcji addytywnej – od prototypu do produkcji seryjnej, co zwiększa produktywność i bezpieczeństwo w produkcji addytywnej.

  • Gazoszczelne systemy filtracyjne z filtrem płytowym firmy Herding są monitorowane przez redundantne czujniki zbliżeniowe, siłowniki oraz czujnik tlenu, dzięki czemu działają bezpiecznie
  • Dzięki czystej filtracji powierzchniowej stałe ciśnienie różnicowe zapewnia w komorach technologicznych procesów wytwarzania addytywnego optymalny przepływ laminarny
  • Zintegrowany generator podciśnienia
  • Autonomiczny system sterowania
  • Indywidualne dopasowanie obudowy w razie potrzeby

Herding FLEX

Seria specjalnie przystosowana do produkcji przyrostowej

Herding PROCESS

Seria dla produkcji o najwyższych wymaganiach

PASYWACJA

Herding COATER – bezpieczeństwo dzięki pasywacji

Herding COATER automatycznie dodaje materiał obojętny, co znacząco zmniejsza reaktywność kondensatu i pozostałości proszku metalowego zarówno podczas odpylania, jak i podczas wymiany elementów filtracyjnych, co gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa.

Do bezpiecznego odpylania dostępne są różne systemy i procesy.

Addytywne drukowanie metali

Pobierz broszurę