Korzyści

 stock.adobe.com

Technologia filtrów do produkcji ceramiki

Bezpieczne oddzielanie drobnego pyłu kwarcowego

W ostatnich latach w przemyśle ceramicznym podniesiono wymagania dotyczące drobnych pyłów kwarcowych. Zaostrzone normy i wartości graniczne powodują, że zwiększyły się także wymagania dotyczące skuteczności separacji i bezpieczeństwa techniki filtracyjnej w produkcji ceramiki. Filtr płytowy Herding do spieków łączy bardzo wysoką skuteczność filtracji z niezrównaną odpornością na zużycie.

Technologia filtracyjna firmy Herding oparta na czystej filtracji powierzchniowej zapewnia trwałą ochronę człowieka i maszyny w ceramice przed szkodliwymi emisjami produkcyjnymi przy produkcji grubo- i drobnoziarnistych wyrobów ceramicznych, niezawodnie oddziela nawet najdrobniejsze frakcje pyłów i przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia wydajności pracy. Media filtracyjne Herding do produkcji materiałów ceramicznych charakteryzują się niezwykle długą żywotnością i w zależności od procesu osiągają okresy użytkowania przekraczające 15 lat. Ich zastosowanie w produkcji ceramiki stanowi zatem cenny wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Trwałość
Długa żywotność

Stałe warunki pracy

Efektywność energetyczna dzięki recyrkulacji powietrza

Oczyszczone powietrze i gazy bez zanieczyszczeń

Zwarta konstrukcja

Aktywna ochrona zdrowia dzięki bezpiecznej separacji pyłów

Trwała, sprawdzona technologia

Procesy

Bezpieczne odciąganie dla wszystkich obszarów produkcji ceramicznej

W prawie wszystkich procesach produkcyjnych przy przetwarzaniu surowców ceramicznych emitowane są cząstki zawierające krzemionkę. Co do zasady procesy generujące pyły w produkcji ceramiki powinny być jak najlepiej odseparowane od innych wolnych od pyłu miejsc pracy, ale w środowisku przemysłu ceramiki szlachetnej i przemysłowej rzadko jest to możliwe. Co więcej, często nie jest to ekonomicznie wykonalne.

Dlatego nieodzowne są indywidualnie zaprojektowane systemy filtrów dla ceramiki, łącznie z efektywnym odciągiem pyłu bezpośrednio u źródła. Dzięki wyjątkowo wysokiej gwarantowanej żywotności i perfekcyjnie niezmiennym warunkom pracy, nawet w przypadku pyłów z najbardziej ściernych materiałów, instalacje filtracyjne firmy Herding z filtrem płytowym spiekanym pokrywają cały cykl technologiczny w przemyśle ceramicznym w sposób wysoce wydajny i niezawodny.

Procesy produkcyjne

  • Transport za pomocą przenośników taśmowych
  • Taśma ważąca / mieszarka
  • Kruszarka
  • Klasyfikator, sita
  • Suszarka rozpyłowa
  • Prasowanie
  • Oczyszczanie
  • Szklenie natryskowe
  • Szlifowanie
  • Pneumatyczne napełnianie silosów / zasobników / zalewanie

Instalacje

Herding FLEX

Elastyczna seria dla przemysłu ceramicznego

Herding COMP

Kompaktowy system filtracyjny dla produkcji ceramiki przy ograniczonej ilości miejsca

Zdrowie

Frakcja A-/PM-4

Krajowe i międzynarodowe instytucje normalizacyjne ustaliły wartości graniczne emisji drobnego pyłu kwarcowego. Ma to na celu trwałe ograniczenie potencjalnego narażenia osób na respirabilną krzemionkę krystaliczną w miejscu pracy. Szczególnie drobne cząstki pyłów mineralnych, które należy oddzielić, w połączeniu z ich właściwościami ściernymi, stawiają wysokie wymagania technologii filtrów w produkcji wyrobów ceramicznych.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów filtracyjnych opartych na filtracji wgłębnej, opatentowany filtr Herding sinter-plate umożliwia czystą filtrację powierzchniową. Właściwość tę uzyskuje się dzięki powłoce z PTFE, jednorodnie osadzonej na powierzchni wytrzymałego korpusu sztywnego z PE jako warstwa filtrująco-aktywna. Emisje ściernych cząstek mineralnych oraz pyły kwarcowe są niezawodnie oddzielane bez uszkodzenia warstwy aktywnej filtra.

Przydatność do recyrkulacji powietrza

Pomiary przeprowadzone przez niezależne instytuty potwierdziły, że zawartość pyłu A zgodnie z normą DIN EN 481 przy stężeniu czystego gazu dla zawartości drobnego pyłu kwarcowego wynosi w systemach filtracyjnych firmy Herding poniżej 0,005 mg/m³. Potwierdza to, że systemy te mogą być stosowane do recyrkulacji powietrza również w obszarach narażonych na działanie drobnego pyłu kwarcowego.

Możliwa praca w trybie recyrkulacji oraz odzysk ciepła poprzez recyrkulację przefiltrowanego powietrza odlotowego w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia efektywności i oszczędności energii w produkcji wyrobów ceramicznych.

Produkcja ceramiki

Pobierz broszurę