Korzyści

Filtracja dzięki technologii filtracyjnej firmy Herding

Filtry firmy Herding Filtertechnik oparte na czystej filtracji powierzchniowej zapewniają trwałą ochronę ludzi i maszyn przed szkodliwymi emisjami produkcyjnymi. Umożliwiają idealne sortowanie i wolny od zanieczyszczeń odzysk, a tym samym bezpośrednio zwiększają produktywność.

Najniższe wartości czystych gazów, perfekcyjnie stałe warunki pracy, najwyższa dyspozycyjność i efektywność energetyczna to główne cechy innowacyjnej technologii filtracji. Media filtracyjne firmy Herding charakteryzują się niezwykle długą żywotnością i w zależności od procesu osiągają okresy użytkowania przekraczające 15 lat. Zastosowanie tych filtrów wnosi więc cenny wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

W prawie wszystkich gałęziach przemysłu filtry firmy Herding Filtertechnik od dziesięcioleci sprawdzają się w skutecznym i niezawodnym oddzielaniu pyłów. Nawet w przypadku najdrobniejszych cząstek w większości przypadków możliwa jest energooszczędna recyrkulacja, sprawdzona także w przypadku pyłów toksycznych. Liczne zastosowania mogą być realizowane w zakresie temperatur do 450 °C.

Trwałość
Długa żywotność

Stałe warunki pracy

Efektywność energetyczna dzięki niskiemu ciśnieniu oczyszczania

Oczyszczone powietrze i gazy bez zanieczyszczeń

Zwarta konstrukcja

Odzysk produktu bez zanieczyszczeń

Odporność na działanie chemikaliów

Filtracja

Technologia filtracyjna Herding

z czystą filtracją powierzchniową

Powiększenie x 100; 500 µm = 0,5 mm

Struktura filtrów płytowych Herding sinter plate

Skuteczna separacja produktów
Frakcja pyłowa jest separowana na powierzchni wkładu filtracyjnego. Dzięki temu nie następuje osadzanie się drobnych cząstek w wewnętrznej strukturze wkładu.

Powłoka powierzchniowa
Warstwa mikroporowata, jednorodnie osadzona na powierzchni filtra.

Korpus filtracyjny
Herding DELTA, PRO, HSL: spiekany PE (polietylen)
Herding BETA: spiekany PPS (polisiarczek fenylenu)

Herding ALPHA: glina z ceramicznym spoiwem

Czysta filtracja powierzchniowa

Pobierz broszurę