Korzyści

Innowacja spotyka się z filtracją

Herding BETA – do 160°C

Dzięki opatentowanemu urządzeniu Herding BETA możliwe są liczne jego zastosowania w zakresie temperatur do 160 °C oparte na sprawdzonej technologii firmy Herding. Dzięki niezawodnemu oddzielaniu nawet najdrobniejszych cząsteczek po filtracji pozostaje jedynie bardzo niskie stężenie resztkowe pyłu < 0,5 mg/Bm³.

BETA firmy Herding stanowi barierę dla strefy pyłowej zgodnie z VDI 2263 i cechuje się wysoką odpornością chemiczną oraz znaczną odpornością na pH (1-10). Możliwa jest też łatwa sterylizacja urządzenia.

W 100% sprawdzone medium filtracyjne charakteryzuje się skuteczną separacją produktów na powierzchni – czysta filtracja powierzchniowa przy stałych warunkach pracy.

Odporność na ciągłą temperaturę do 160°C

Kompaktowa konstrukcja

Odporność na hydrolizę i chemikalia

Efektywność energetyczna dzięki niskiemu ciśnieniu mycia

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi żywności

Trwałość
Długa żywotność

Odzysk produktu bez zanieczyszczeń

Stałe warunki pracy

Herding BETA – do 160° C

Tutaj znajdą Państwo informacje o budowie wkładu filtracyjnego

 

Pobierz broszurę

SYSTEMY

Herding BETA – czysta wydajność

Technika filtracyjna firmy Herding chroni człowieka i maszynę. Służy zarówno bezpieczeństwu pracy, jak i ochronie środowiska oraz odzyskuje z procesu wartościowy materiał. Najniższe wartości gazów czystych, stałe warunki pracy, najwyższa dyspozycyjność i efektywność energetyczna to charakterystyczne cechy tej innowacyjnej technologii.

Opatentowane media filtracyjne ze spiekanych płyt oraz kompletne systemy standardowe lub projektowane na specjalne zamóienie są produkowane we własnych zakładach produkcyjnych firmy Herding.

Herding MAXX

Dla bardzo dużych ilości powietrza

Herding RESIST

Do procesów o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących odporności na ciśnienie i łatwości czyszczenia

Herding PROCESS

Seria do najwyższych wymagań w produkcji

„Filtry płytowe do spieków w temperaturze do 160°C”

Publikacja AT Mineral Processing 09/2022

 

Pobierz artykuł