Ochrona przeciwwybuchowa w systemach filtracyjnych

Ochrona przeciwwybuchowa w systemach filtracyjnych

Pyły i rozpuszczalniki mogą być palne i wybuchowe.

Skład oraz rozkład wielkości cząstek i specyficzne właściwości wybuchowe różnych pyłów pochodzących z procesów przemysłowych ze względu na wynikające z tego zagrożenie wybuchem wymagają często ochrony dostosowanej do danego procesu produkcyjnego.

Firma Herding Filtertechnik oferuje użytkownikowi szerokie portfolio prewencyjnej i konstrukcyjnej techniki bezpieczeństwa dla systemów filtracyjnych.

Filtr spiekany firmy Herding ma tutaj wyjątkową zaletę: ta sztywna część jest jedynym elementem filtracyjnym w branży, który działa jako bariera pyłu dla strefy Ex, co oznacza, że po stronie gazu czystego w systemie filtracyjnym nie występuje atmosfera wybuchowa pyłu.

Ochrona przeciwwybuchowa w systemach filtrów

Podstawowe środki zapobiegawcze

Unikanie atmosfery wybuchowej przez dodanie obojętnego materiału sypkiego lub gazu obojętnego lub przez podzielenie procesu, który ma być poddany odciągowi na sekcje z rozpuszczalnikami organicznymi i bez nich.

Wtórne środki zapobiegawcze

Unikanie efektywnych źródeł zapłonu w systemach filtracyjnych. Dzięki analizie źródeł zapłonu i zagrożenia zapłonem identyfikuje się efektywne źródła zapłonu i unika się ich za pomocą odpowiednich środków ochronnych.

Doraźne środki ochrony przed wybuchem

Redukcja skutków zdarzenia wybuchowego do poziomu nieszkodliwego

  • Konstrukcja przeciwwybuchowa
  • Tłumienie wybuchu
  • Ograniczenie objętości wybuchu
  • Odciążenie ciśnienia wybuchu po stronie gazu surowego, np. tarcza rozrywająca
  • Nadciśnienie wybuchowe, bezpłomieniowe po stronie gazu surowego, np. tarcza rozrywająca i przerywacz ognia
  • Odpowietrzenie wybuchowe, bezpłomieniowe i bezdymne, po stronie gazu czystego – Herding FLAMELESS

Herding FLAMELESS

Bezpłomieniowe i bezdymne odpowietrzanie wybuchu dzięki filtrowi spiekanemu firmy Herding

Herding FLAMELESS

Pobierz broszurę