Korzyści

 stock.adobe.com

Obróbka nasion

Bezpieczne oddzielanie drobnego pyłu z nasion

Uszlachetnianie nasion wielokrotnie zwiększa ich wartość i tym samym czyni je niezwykle cennym produktem. W celu skutecznego oddzielenia powstającego przy ich produkcji drobnego pyłu oraz zapewnienia stałych warunków pracy niezbędna jest wysokowydajna technika separacji i filtracji. Zagrażające zdrowiu kruszywa i ewentualne skażenia bakteriologiczne wymagają ponadto maksymalnej ochrony pracowników.

Spiekany filtr płytowy firmy Herding, oparty na czystej filtracji powierzchniowej, łączy w sobie bardzo wysoki stopień separacji z perfekcyjnie stałymi warunkami pracy. Dzięki temu spełnia wysokie wymagania stawiane technice filtracyjnej w tym zakresie i wyznacza standardy w porównaniu z konwencjonalnymi mediami filtracyjnymi. Nawet najdrobniejsze frakcje cząstek są niezawodnie oddzielane, a żywotność urządzenia wynosi w zależności od procesu ponad 15 lat. Zastosowanie technologii filtracyjnej firmy Herding stanowi zatem cenny wkład w zwiększenie wydajności i zrównoważony rozwój technologii.

Ochrona cennego produktu

Trwałość
Długa żywotność

Stałe warunki pracy

Efektywność energetyczna dzięki niskiemu ciśnieniu czyszczenia

Aktywna ochrona zdrowia dzięki bezpiecznej separacji

Kompaktowa konstrukcja

Oczyszczone powietrze i gazy bez zanieczyszczeń

Procesy

 SEED PROCESSING HOLLAND

Bezpieczna ekstrakcja dla wszystkich obszarów

Priorytetem w obróbce nasion jest skuteczna ekstrakcja wysokiej jakości nasion z pierwotnego ziarna. Technologie filtracji i separacji są obowiązkowe i dlatego są stosowane na wszystkich etapach procesu przetwarzania nasion. W celu uzyskania powtarzalnych wyników w procesach separacji wymagane są również stałe ilości ekstrakcji w poszczególnych etapach procesu. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy nieodzowne są również indywidualnie zaprojektowane systemy filtracyjne z efektywnym odpylaniem i wysoką wydajnością separacji. Spiekane filtry lamelowe firmy Herding o wyjątkowo wysokiej gwarantowanej żywotności i perfekcyjnie stałych warunkach pracy obejmują cały proces obróbki nasion w sposób wysoce efektywny i niezawodny.

Procesy produkcyjne

 • Młócenie
 • Czyszczenie
 • Przygotowywanie, gruntowanie
 • Pelletowanie, granulowanie
 • Powlekanie
 • Pakowanie

Rośliny

Technika filtracyjna Herding – czysta wydajność

Trwała filtracja „made in Germany”

Łańcuch produkcyjny rozpoczyna się od produkcji mediów filtracyjnych, a kończy na montażu końcowym. Wyłączna produkcja w Niemczech zapewnia naszym klientom na całym świecie niezwykle wysoki standard jakości i największą możliwą elastyczność.

Na podstawie przemyślanej zasady modułowej realizowane są różne typy instalacji, które są indywidualnie dopasowywane do danego zastosowania i specjalnie zaprojektowane dla różnych wymagań w zakresie obróbki nasion. Różnorodność tę uzupełnia szeroki wybór obudów i materiałów konstrukcyjnych.

Herding FLEX

Elastyczna seria

Herding COMP

Kompaktowy system filtracyjny dla ograniczonej przestrzeni

Opcje

Systemy odkurzania

 • Centralne usuwanie odseparowanego pyłu w systemie filtracyjnym
 • Centralne systemy odpylania
 • Odbiór pyłu i orurowanie: inżynieria, dostawa i montaż

1 Niskie zużycie energii
2 Najniższa emisja
3 Solidna obudowa
4 Zgodność z ATEX
5 Duży zbiornik na pył
6 Wydajny wentylator

Ochrona przeciwwybuchowa w systemach filtracyjnych

Ze względu na skład i rozkład wielkości cząstek oraz specyficzne właściwości wybuchowe różnorodnych materiałów pyłowych stosowanych w produkcji chemicznej, często wymagana jest ochrona dostosowana do konkretnego zastosowania, co pozwala minimalizować zagrożenie wybuchem.

Firma Herding® Filtertechnik oferuje użytkownikowi szerokie portfolio prewencyjnej i konstrukcyjnej techniki bezpieczeństwa dla instalacji filtracyjnych. Począwszy od doradztwa i wyboru odpowiedniej koncepcji ochrony, poprzez bezpieczne i zgodne z ATEX projektowanie systemów filtracyjnych, aż po ich montaż, uruchomienie i konserwację.

Filtr spiekany Herding® oferuje tutaj wyjątkową zaletę: sztywny korpus jest jedynym elementem filtracyjnym na rynku, który działa jak bariera dla strefy Ex z pyłem, co oznacza, że po stronie gazu czystego w systemie filtracyjnym nie występuje atmosfera wybuchowa z pyłem.

Ochrona przed wybuchem koncepcji Herding

Środki zapobiegawcze – podstawowe

Unikanie atmosfery wybuchowej poprzez proceduralne rozdzielenie procesów na sekcje z rozpuszczalnikami organicznymi i bez nich

Środki zapobiegawcze – wtórne
Efektywne unikanie źródeł zapłonu w systemach filtrów. W wielu zastosowaniach środki zapobiegawcze są wystarczające, aby bezpiecznie uniknąć eksplozji w systemie filtracyjnym
Środki konstrukcyjne – trzeciorzędne
Zmniejszenie skutków zdarzenia wybuchowego w systemie filtracyjnym

 • Konstrukcja przeciwwybuchowa – Herding RESIST
 • Redukcja ciśnienia po stronie gazu nieoczyszczonego, np. za pomocą tarczy rozrywającej
 • Bezpłomieniowa redukcja ciśnienia po stronie gazu nieoczyszczonego za pomocą odpowiednich urządzeń gaszących
 • Bezpłomieniowa i bezdymna redukcja ciśnienia po stronie gazu czystego – Herding FLAMELESS
 • Tłumienie wybuchu

Herding FLAMELESS

Opcja konstruktywnych środków trzeciorzędnych: Bezpłomieniowa i bezdymna redukcja ciśnienia po stronie gazu czystego

Przetwarzanie nasion

Pobierz broszurę